Czy musisz upoważnić asystenta medycznego do przetwarzania danych osobowych

Czy musisz upoważnić asystenta medycznego do przetwarzania danych osobowych

Asystenci medyczni mogą już wystawiać e-zwolnienia w imieniu lekarza. Istotne w tym procesie, obok upoważnienia asystentów do tej czynności w systemie ZUS, jest bezpieczne przetwarzanie danych osobowych i uzyskanie odpowiednich upoważnień przez te osoby. Sprawdź, jakie procedury ustanowić, aby uchronić placówkę przed wyciekiem danych.

  Jakie kary Ci grożą za zgubienie dokumentacji medycznej według RODO

Jakie kary Ci grożą za zgubienie dokumentacji medycznej według RODO

Zgubienie dokumentacji medycznej wiąże się z odpowiedzialnością wynikającą z kilku aktów prawnych, w tym postępowaniem dyscyplinarnym, jeśli np. nie dopełniłeś obowiązków służbowych. Dowiedz się, jakie kary Ci grożą, jeśli dojdzie do takiej sytuacji.

  Kiedy masz obowiązek wydać dokumentację medyczną za darmo – będzie dostosowanie przepisów do RODO

Kiedy masz obowiązek wydać dokumentację medyczną za darmo – będzie dostosowanie przepisów do RODO

Wprowadzenie do ustawy o prawach pacjenta zapisu, że w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej po raz pierwszy nie pobierasz opłat, będzie oznaczać, że jeśli dokumentacja związana z historią leczenia pacjenta ma nawet kilkadziesiąt lub kilkaset stron, to na wniosek pacjenta musisz ją wydać w całości za darmo. Poznaj szczegóły planowanych zmian.

prawo do bycia zapomnianym

Czy zawsze musisz usunąć dane z powodu prawa do bycia zapomnianym

Prawo do bycia zapomnianym wprowadzone przez przepisy RODO nie będzie miało zastosowania we wszystkich przypadkach, gdy osoba zainteresowana zażąda usunięcia jej danych. Sprawdź, kiedy musisz stosować to prawo, a kiedy zainteresowany nie może z niego skorzystać.

Kopia danych osobowych i dokumentacji medycznej

Kopia danych osobowych i dokumentacji medycznej – co udostępnić pacjentowi

Stosowanie RODO budzi wiele wątpliwości, zarówno wśród pacjentów, jak i obsługującego ich personelu. Jak zatem nowe przepisy powinny funkcjonować w praktyce? Podpowiedzi możesz szukać w wyjaśnieniach Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oto, jak realizować prawa pacjenta do otrzymania kopii danych osobowych i kopii dokumentacji medycznej.

  Jak zabezpieczyć dokumentację medyczną zawierającą dane osobowe

Jak zabezpieczyć dokumentację medyczną zawierającą dane osobowe

Nowe prawo o ochronie danych osobowyc h, a zwłaszcza opisane w nim kary finansowe za niewłaściwe zabezpieczenie danych budzą niepokój administratorów danych. Jak zatem zgodnie z nowymi przepisami zabezpieczyć od strony informatycznej dokumentację dotyczącą pacjentów placówki?

co określi kodeks branżowy w ochronie zdrowia

Udostępnianie dokumentacji - co określi kodeks branżowy w ochronie zdrowia

Aktualny projekt kodeksu branżowego dla sektora ochrony zdrowia opisuje zasady udostępniania danych osobowych pacjentów zawartych w dokumentacji medycznej zgodnie z RODO. Zawiera także przykładowe zgody na przetwarzanie danych osobowych. Sprawdź, w czym pomoże placówkom medycznym ten dokument.

historie choroby pacjentów do celów dydaktycznych

Czy można wykorzystać historie choroby pacjentów do celów dydaktycznych

Dane medyczne wykorzystywane do celów dydaktycznych powinny być zanonimizowane - dopiero wtedy stracą charakter danych osobowych i przestaną podlegać ochronie. Dotyczy to również historii choroby pacjenta. Dowiedz się, jaką dokumentację możesz przekazać studentom podczas zajęć.

Sytuacje losowe z udziałem małoletnich

Sytuacje losowe z udziałem małoletnich – jakie informacje możesz przekazać rodzicom

Odkąd weszło w życie RODO, pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów z zakresu przekazywania informacji na temat pacjentów osobom najbliższym. Dowiedz się, co należy zrobić, gdy istnieje pilna potrzeba przekazania informacji o stanie zdrowia pacjenta osobie trzeciej, a nie ma faktycznej możliwości uzyskania na to zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

d3cc2ab0c9a937c842328c652c1d73d9a5a71917-xlarge

Czy placówki medyczne mogą stosować prawo do bycia zapomnianym

RODO wprowadziło możliwość żądania przez osobę, której dane dotyczą, ich niezwłocznego usunięcia przez administratora danych. Jak jednak stosować to prawo w odniesieniu do oświadczeń pacjenta, które są integralną częścią dokumentacji medycznej?

Okładka dokumentacja medyczna