e00ffad0d72a2b985b8f7a75d4365c20b09a5690-xlarge

Jak wdrożyć RODO w placówce medycznej – praktyczne wskazówki

Pierwszym krokiem wdrożenia RODO będzie zdefiniowanie obszarów, w jakich są przetwarzane dane osobowe oraz określenie, jakie kategorie podmiotów danych masz w placówce . Sprawdź, co następnie zrobić, aby mieć pewność, że postępujesz zgodnie z nowymi przepisami?

ae0ce5d894448dc56232b0024257efdcfb1aeea6-original

Jak zagwarantować spełnienie rozszerzonego obowiązku informacyjnego

Jednym z ważniejszych warunków, który od 25 maja 2018 r. muszą spełnić podmioty przetwarzające dane osobowe, w tym gabinety lekarskie, jest rozszerzony obowiązek informacyjny względem osób, których dane są przetwarzane. Dowiedz się, na czym on polega i jakie zapisy zawrzeć w klauzulach?

044a5e02fe57a649755eac5203f8ad1f46b4176a-xlarge

Jeden inspektor ochrony danych dla kilku placówek – sprawdź, czy jest taka możliwość

Jednym z podstawowych zadań inspektora ochrony danych jest informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o nowych obowiązkach wynikających z RODO. Sprawdź, jak zapewnić możliwość kontaktu z inspektorem, w tym także osób których dane dotyczą, na przykład pacjentów.

aae223a699d904cabdf3a8c49e4ea0e6faab14a9-xlarge

Lekarz prowadzi specjalistyczną praktykę lekarską – jak dostosować się do wymogów RODO

Wejście w życie RODO jest wyzwaniem dla funkcjonowania placówek medycznych. Nowym regulacjom muszą także sprostać jednoosobowe specjalistyczne praktyki lekarskie. Sprawdź, jak je wdrożyć w codziennej praktyce.

2178ded20f6f40c3c3e236a1ab202086a6dba366-xlarge

Prawo pacjenta do bycia zapomnianym - kiedy musisz go przestrzegać

Nowe prawo pacjenta do bycia zapomnianym ustanowione przez RODO nie będzie miało zastosowania wobec wszystkich jego danych. Sprawdź, kiedy nie masz obowiązku realizacji tego uprawnienia.

ba0de8c2763f12c4b0f2366fec35b476464f9fc5-xlarge

Sprzeciw pacjenta wobec przetwarzania jego danych – w jakich sytuacjach musisz go respektować

Jeśli pacjent wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, placówka medyczna w określonych sytuacjach, uwzględniając cel przetwarzania danych, musi zrealizować to żądanie. Sprawdź, jak - zgodnie z RODO - reagować na wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

62b3c74031b3a857c0346b94d6e0d5f6ef3078e8-xlarge

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – co muszą zawierać zgodnie z RODO

Zgodnie z RODO każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarza je wyłącznie na polecenie administratora. Jak zatem w odpowiedni sposób dopuszczać swoich pracowników i współpracowników do przetwarzania danych ?

920b2847baee50ecb5d9afc7fa6903dd8819c227-xlarge

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych – jak wywiązać się z tego nowego obowiązku

Jednym z nowych obowiązków administratora, zgodnie z zgodnie z RODO, jest zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu. Dowiedz się, jak krok po kroku wywiązywać się z tego zadania, aby uniknąć przykrych konsekwencji z postaci kar.

6592f4522150081a5965752d791cf3b0457dce33-xlarge

Zlecasz realizację usług - kto pozyskuje zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podmiot zewnętrzny, któremu zlecisz zadania wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, może sam pozyskać dane osobowe niezbędne do realizacji tego zadania. Kto jednak w takiej sytuacji uzyskuje zgody pacjentów na przetwarzanie jego danych osobowych – placówka medyczna czy zleceniobiorca.

69d8151ac5849307fa97eadd17648a43071b0d7b-xlarge

Czy osobie zaufanej możesz przekazywać dane o pacjentach

Dane pacjentów bez ich zgody ujawniono adwokatowi, a później do sądu jako dowody w sprawie osobiście dotyczącej obwinionego lekarza. Sprawdź, czy doszło do wykroczenia?

Okładka dokumentacja medyczna