bezpieczeństwo danych osobowych pacjenta

Aparatura medyczna

8 wskazówek dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych zapisanych w aparaturze

Dbając o zgodność swoich działań z RODO, podmioty lecznicze często zapominają, jak ważną rolę, z punktu widzenia bezpieczeństwa danych, pełni aparatura medyczna. Zdarza się, że wykorzystywane w walce o zdrowie i życie ludzkie urządzenia gromadzą dane osobowe. Sprawdź, jak chronić dane osobowe zapisane w aparaturze medycznej.

Ustawa z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych kwalifikuje aparaturę medyczną jako szeroko rozumiany wyrób medyczny stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do stosowania u ludzi m.in. w celu diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby. Taki wyrób medyczny poza tym, że ściśle podlega regulacjom zawartym w ustawie, to jeśli zawiera dane, staje się narzędziem przetwarzania danych osobowych, a to z kolei wymaga od placówki medycznej podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić im skuteczną ochronę. Sprawdź, na co powinieneś zwrócić uwagę i co musisz zrobić, aby korzystanie z aparatury medycznej stało się bezpieczne pod kątem wymagań RODO?

Jeżeli na aparaturze medycznej zapisywane są dane osobowe pacjentów lub personelu, a wykonanie przeglądu/naprawy wymaga udziału firmy zewnętrznej (serwis zewnętrzny), serwisant musi legitymować się odpowiednim uprawnieniem, aby mieć wgląd w te dane.

wiper-pixel