Aneta Naworska: W jakim terminie powinieneś udostępnić dokumentację medyczną

Przepisy określają, że powinieneś udostępniać dokumentację medyczną podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej zwłoki. Jak rozumieć określenie terminu w taki sposób, biorąc pod uwagę konkretną sytuację pacjentów, np. trwający proces leczenia, prowadzone postępowanie sądowe, lub w placówce, np. okres urlopowy? Posłuchaj, co radzi nasz ekspert, Aneta Naworska, radca prawny z Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu.

Aneta Naworska: W jakim terminie powinieneś udostępnić dokumentację medyczną

W materiale przedstawiono książkę pt. „Dokumentacja medyczna w praktyce. 101 kluczowych odpowiedzi”, której wydawcą jest Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.,  ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-19-92-256, kapitał zakładowy: 200 000,00 zł.  

Zadaj pytanie ekspertowi: [email protected]