Aneta Naworska: Jak rejestrować zgodę pacjenta w dokumentacji medycznej

Pacjentka podczas spotkania z lekarzem podpisała zgodę na zabieg. Gdy doszło do sprawy sądowej zeznała, że gdyby znała możliwe powikłania, nie wyraziłaby zgody na operację. Jak zatem informować pacjentów, aby mieć pewność, że uzyskujemy od nich zgodę uświadomioną? Posłuchaj, co radzi nasz ekspert, Aneta Naworska, radca prawny z Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu.

Aneta Naworska: Jak rejestrować zgodę pacjenta w dokumentacji medycznej

W materiale przedstawiono czasopismo pt. „Dokumentacja medyczna w praktyce”, którego wydawcą jest Wiedza i Praktyka sp. z o.o.,  ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-19-92-256, kapitał zakładowy: 200 000,00 zł.
Oferta prenumeraty czasopisma dostępna na stronie https://dokmed24.pl/ 

Zadaj pytanie ekspertowi: [email protected]

Okładka dokumentacja medyczna