9c2297ae9e33b2a27c1eaac2d0f5b31c5b5fd041-xlarge

Jak powinien wyglądać zapis dotyczący zgody na przetwarzanie danych

Nie masz obowiązku każdorazowo uzyskiwać zgody od pacjenta na przetwarzanie jego danych osobowych. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych możesz przetwarzać dane, gdy jest to konieczne np. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej. Są jednak sytuacje, gdy uzyskanie takiej zgody będzie niezbędne. Dowiedz się, kiedy.

ad19129a9ebb88165620f83ed42ab2031de7f71f-xlarge

Wysyłasz kopie dokumentacji e-mailem – jak ją zabezpieczyć, aby nie dostała się w niepowołane ręce

Postępująca informatyzacja placówek medycznych upowszechniła udostępnianie dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jak przygotować się do realizacji tego prawa pacjenta bez ryzyka wypłynięcia danych osobowych do osób niepowołanych?

d02ee1875c30b26f12b06a0a95322b5f4b21318f-xlarge

Dokumentacja badań naukowych - jakie zmiany wprowadzić w związku z RODO

Przetwarzanie danych wrażliwych w celach naukowych i badawczych jest specyficzne. Są to bowiem działania związane z rozwojem technologicznym w zakresie wprowadzenia prototypowych rozwiązań zarówno w fazie testów, prac eksperymentalnych jak i badań stosowanych. Jak zabezpieczyć dokumentację medyczną badań, żeby spełnić wymogi RODO?

a691d963feb93ce67d3cf2fa22de96c563d0d358-xlarge

Jak przestrzegać prawa pacjenta do intymności w świetle RODO

W podmiotach leczniczych często dochodzi do ujawniania danych pacjentów w obecności osób trzecich, np. przez niewłaściwie zorganizowaną pracę w rejestracji. Osoby postronne słyszą imię i nazwisko rejestrowanego, jego PESEL, informację, na jakie badanie jest kierowany. Sprawdź, jak zgodnie z RODO chronić intymność pacjenta.

8a9cdabe33bd067da4043c580a1d897cca1d71bd-xlarge

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – kiedy musisz ją uzyskiwać

Generalnie placówka medyczna nie musi uzyskiwać zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z leczeniem. Problem zgody pojawi się, gdy chce przetwarzać dane w celach marketingowych. Sprawdź, jak powinien wyglądać taki dokument.

aae223a699d904cabdf3a8c49e4ea0e6faab14a9-xlarge

Pierwsze udostępnienie kopii dokumentacji nieodpłatnie - jak się wywiązać z tego obowiązku przewidzianego w RODO

Wejście w życie RODO otwiera pacjentom nową ścieżkę uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej bezpłatnie w przypadku pierwszego udostępniania. Sprawdź, co powinien zawierać wniosek pacjenta, aby mieć pewność, że jego podstawą jest realizacja uprawnień wynikających z rozporządzenia unijnego.

044a5e02fe57a649755eac5203f8ad1f46b4176a-xlarge

Zgody na przetwarzanie danych osobowych - czy w świetle RODO trzeba je uzyskiwać od pacjentów

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zrównuje z godę na podjęcie czynności medycznych ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Jaki zatem jest status prawny zg ó d pacjent ó w na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przed 25 maja 2018 r. ?

e00ffad0d72a2b985b8f7a75d4365c20b09a5690-xlarge

Jak wdrożyć RODO w placówce medycznej – praktyczne wskazówki

Pierwszym krokiem wdrożenia RODO będzie zdefiniowanie obszarów, w jakich są przetwarzane dane osobowe oraz określenie, jakie kategorie podmiotów danych masz w placówce . Sprawdź, co następnie zrobić, aby mieć pewność, że postępujesz zgodnie z nowymi przepisami?

ae0ce5d894448dc56232b0024257efdcfb1aeea6-original

Jak zagwarantować spełnienie rozszerzonego obowiązku informacyjnego

Jednym z ważniejszych warunków, który od 25 maja 2018 r. muszą spełnić podmioty przetwarzające dane osobowe, w tym gabinety lekarskie, jest rozszerzony obowiązek informacyjny względem osób, których dane są przetwarzane. Dowiedz się, na czym on polega i jakie zapisy zawrzeć w klauzulach?

044a5e02fe57a649755eac5203f8ad1f46b4176a-xlarge

Jeden inspektor ochrony danych dla kilku placówek – sprawdź, czy jest taka możliwość

Jednym z podstawowych zadań inspektora ochrony danych jest informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o nowych obowiązkach wynikających z RODO. Sprawdź, jak zapewnić możliwość kontaktu z inspektorem, w tym także osób których dane dotyczą, na przykład pacjentów.

Okładka dokumentacja medyczna