Dokumentacja

Dokumentacja zbiorcza – czy można zrezygnować z jej prowadzenia

Rezygnacja z dokumentacji zbiorczej ma ułatwić i usprawnić proces tworzenia dokumentacji w formie elektronicznej, a także umożliwić odejście od prowadzenia wielu rodzajów dokumentacji medycznej, często niepotrzebnie powielanej. Oto szczegóły.

E-dokumentacja medyczna

Elektroniczna postać dokumentacji medycznej obowiązkowa od 2021 roku

Ustawodawca całkowicie odwraca dotychczasową praktykę w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej i wprowadza ważną zmianę, która rzutuje na całe jej postrzeganie. Za podstawową uznaje się teraz elektroniczną postać dokumentacji medycznej, a to w połączeniu z możliwościami systemów teleinformatycznych daje zupełnie nowe możliwości jej prowadzenia i przetwarzania. Co się zmienia?

Teleporada

Jak dokumentować płatności online za wideokonsultacje medyczne

W momencie pojawienia się obowiązku rejestrowania transakcji na kasie fiskalnej rejestracji podlegają także transakcje internetowe. Pojawia się zatem wątpliwość, w jaki sposób dostarczyć pacjentowi paragon. Poznaj możliwe sposoby rozwiązania dokumentowania płatności online za teleporady.

Rodzaje dokumentacji

Jak rozróżniać dokumentację medyczną i jak ją łączyć z wersją papierową

W związku z wprowadzeniem elektronicznej postaci dokumentacji medycznej jako podstawowej pojawia się problem związany z tym, jak ją rozróżnić od elektronicznej dokumentacji medycznej, a także jak łączyć ze sobą dokumentację w formie papierowej i elektronicznej. Poznaj możliwe rozwiązania.

Wpisy w e-dokumentacji

Jak wprowadzać wpisy do dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

Udzielanie świadczeń zdrowotnych powinno być zorganizowane w taki sposób, aby możliwe było przestrzeganie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej. Nie ma podstaw, z wyjątkiem nadzwyczajnych sytuacji związanych z koniecznością ratowania życia lub zdrowia, aby zwlekać z wpisami w dokumentacji medycznej. Sprawdź, jak się do tego przygotować.

Leczenie szpitalne

Jak wprowadzać wpisy do okołooperacyjnej karty kontrolnej

Okołooperacyjna karta kontrolna obrazuje poszczególne etapy zabiegu operacyjnego. Sprawdź, jak ją prowadzić zgodnie z nowymi przepisami rozporządzenia o dokumentacji medycznej.

Dane pacjenta

Jakie informacje musi zawierać historia zdrowia i choroby prowadzona w przychodni

Historia zdrowia i choroby to indywidualna dokumentacja wewnętrzna, którą masz obowiązek prowadzić dla każdego pacjenta. Sprawdź, czego nie może w niej zabraknąć, zgodnie z nowymi przepisami.

Wdrożenie e-dokumentacji

Jakie ułatwienia wprowadza nowe rozporządzenie o dokumentacji medycznej

Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej pozwala usprawnić proces jej prowadzenia i wyeliminować niektóre błędy spowodowane czynnikiem ludzkim czy skrócić czas niezbędny do wytworzenia dokumentu. Sprawdź, co jeszcze zyskasz dzięki tej formie dokumentacji.

Pacjent w szpitalu

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego – co powinna zawierać

Jednym z dokumentów, które dołącza się do historii choroby prowadzonej w lecznictwie szpitalnym, jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Sprawdź, co – zgodnie z nowymi przepisami – powinna zawierać.

Uczniowie

Opieka zdrowotna nad uczniami – co należy dokumentować

Podmioty medyczne mają obowiązek prowadzić dokumentację z zakresu profilaktycznej i stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami. Nowe rozporządzenie o dokumentacji medycznej ogranicza dokumentację w tym zakresie ze względu na fakt, że zasady jej prowadzenia uregulowano w ustawie o opiece zdrowotnej nad uczniami. Sprawdź szczegóły.

Okładka dokumentacja medyczna