Wystawianie recept

Co się zmieni w zasadach wystawiania recept transgranicznych od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. planowana jest zmiana przepisów, zgodnie z którą transgraniczną receptę papierową będzie można wystawić tylko w wyjątkowych przypadkach, a nie, jak obecnie – zawsze. Poznaj szczegóły wynikające z toczącego się procesu informatyzacji ochrony zdrowia.

tablet

Czy pacjent może potwierdzić wykonany zabieg fizjoterapii, składając podpis na tablecie

Już kilka miesięcy prowadzisz dokumentację w postaci elektronicznej, a musisz przyjąć od pacjenta oświadczenie z jego własnoręcznym podpisem. Czy możesz do tego wykorzystać specjalny tablet z rysikiem, a następnie zapisać dokument w elektronicznej postaci? Czy będzie to zgodne z przepisami o prowadzeniu dokumentacji medycznej?

e-dokumentacja

Dokumentacja medyczna – od kiedy wyłącznie postać elektroniczna

Od 1 lipca 2020 r. będziesz miał obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej – tak przewiduje projekt nowego rozporządzenia. Sprawdź, z jakimi obowiązkami wiąże się ta zmiana.

Dane pacjenta

Jak długo przechowywać dane osobowe pacjentów w poczcie elektronicznej

Adres e-mail pacjenta stanowi jego daną osobową, jeżeli jest informacją o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Taka sytuacja zachodzi, gdy będący administratorem danych osobowych lekarz lub gabinet lekarski może ustalić, kto do niego pisze, wykorzystując dany adres elektroniczny. Jak długo przechowywać taki adres e-mail i pocztę od pacjentów?

Bezpieczny komputer

Jak zabezpieczyć komputer, na którym prowadzisz elektroniczną dokumentację

Na co dzień lekarze i pozostały personel placówki korzystają z komputerów, które służą do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, np. wypisywania e-skierowań czy e-recept. Jakie kroki trzeba podjąć, aby zabezpieczyć się przed wyciekiem danych przechowywanych na komputerze?

Rozmowa z pacjentem

Jakie informacje możesz uzyskać od pacjenta, aby założyć mu e-dokumentację

Możemy przetwarzać zwykłe dane osobowe pacjenta, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce medycznej, np. udzielania świadczeń zdrowotnych. Jednak uzyskanie takich danych jak zawód czy adres e-mail do kontaktu wymaga już dobrowolnej zgody pacjenta na ich przetwarzanie. Oto szczegóły.

Bezpieczeństwo komputera

Lista 6 przypadków naruszeń ochrony danych, których powinieneś unikać

Urząd Ochrony Danych Osobowych opracował wykaz powszechnych przypadków incydentów bezpieczeństwa, do których dochodzi w placówkach medycznych. Warto się z nimi zapoznać, aby unikać ich w przyszłości i należycie zabezpieczyć dane pacjentów.

Recepty pytania pacjentów

Najczęstsze pytania Czytelników o e-recepty – poznaj odpowiedzi

Termin realizacji e-recepty nie może przekroczyć 365 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”. Ale czy jest to regułą – to jedno z częstych pytań związanych z systemem e-zdrowie. Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania Czytelników.

Serwis komputera

Oddajesz komputer z danymi do serwisu – jaką umowę należy zawrzeć

Zlecasz naprawę komputerów pracowników do serwisu, a na dyskach znajdują się ważne dane dotyczące pacjentów. Czy w takiej sytuacji powinieneś zawrzeć umowę z serwisantem dotyczącą przekazania danych?

koronawirus a działalność przychodni

Jak zorganizować wystawianie recept w przychodniach w okresie epidemii koronawirusa

Organizacja pracy przychodni w tym trudnym okresie zagrożenia epidemią stanowi nie lada wyzwanie. W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa, wszelkie działania są ukierunkowane na ograniczenie kontaktów międzyludzkich, a zatem w dużej mierze wykorzystuje się teleporady. Oto wskazówki dla przychodni.

Okładka dokumentacja medyczna