e-konto pacjenta

Oświadczenia w Internetowym Koncie Pacjenta – co się zmienia

Zapisane w Internetowym Koncie Pacjenta oświadczenia będą obowiązywać przed każdym podmiotem udzielającym świadczeń na rzecz pacjenta i w zakresie pełnej dokumentacji. Sprawdź, co to oznacza dla placówki medycznej.

Bezpieczny e-podpis

Poznaj nowe sposoby podpisywania dokumentacji medycznej

Dotychczas inaczej podpisywano elektroniczną dokumentację medyczną i dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej. Nowe przepisy ujednoliciły te zasady. Sprawdź, jak to będzie się teraz odbywać.

Recepta

Szczególne rodzaje dokumentacji – co przewiduje nowe rozporządzenie

Lekarz wystawiający recepty w postaci papierowej dla siebie (pro auctore) albo dla rodziny (pro familae) ma obowiązek prowadzić dokumentację zbiorczą w formie wykazu. W postaci papierowej pozostaje również książeczka zdrowia dziecka. Oto szczegóły.

Karta choroby

Z jakich elementów powinna się składać szpitalna historia choroby

Podmiot leczniczy prowadzący szpital sporządza i prowadzi dokumentację indywidualną wewnętrzną w formie historii choroby. Sprawdź, jak jej zawartość reguluje nowe rozporządzenie z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Recepta dla seniora

Czy każdy lekarz rodzinny może wystawić receptę na bezpłatne leki dla seniora

Już kilka miesięcy temu poszerzono krąg osób uprawnionych do wystawiania recept na bezpłatne leki dla seniorów. Mimo to wciąż pojawiają się pytania, kto dokładnie może wystawić taką receptę. Sprawdź, kto ma takie uprawnienie.

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna – co stanowi nowe rozporządzenie

Od 15 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, jednak do końca roku w ramach przepisów przejściowych można jeszcze stosować stare przepisy. Sprawdź, co się zmienia.

Korekta wpisów w e-dokumentacji

Czy możesz korygować wpisy w elektronicznej dokumentacji medycznej

Po zapisaniu pliku lekarz zorientował się, że wpisał nieprawdziwą informację w dokumentacji medycznej pacjenta prowadzonej w formie elektronicznej. Lekarz powziął wątpliwość, czy prawo pozwala na jego zmianę albo na usunięcie. Sprawdź, jak postąpić w takiej sytuacji.

Wystawianie recept

Co się zmieni w zasadach wystawiania recept transgranicznych od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. planowana jest zmiana przepisów, zgodnie z którą transgraniczną receptę papierową będzie można wystawić tylko w wyjątkowych przypadkach, a nie, jak obecnie – zawsze. Poznaj szczegóły wynikające z toczącego się procesu informatyzacji ochrony zdrowia.

tablet

Czy pacjent może potwierdzić wykonany zabieg fizjoterapii, składając podpis na tablecie

Już kilka miesięcy prowadzisz dokumentację w postaci elektronicznej, a musisz przyjąć od pacjenta oświadczenie z jego własnoręcznym podpisem. Czy możesz do tego wykorzystać specjalny tablet z rysikiem, a następnie zapisać dokument w elektronicznej postaci? Czy będzie to zgodne z przepisami o prowadzeniu dokumentacji medycznej?

e-dokumentacja

Dokumentacja medyczna – od kiedy wyłącznie postać elektroniczna

Od 1 lipca 2020 r. będziesz miał obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej – tak przewiduje projekt nowego rozporządzenia. Sprawdź, z jakimi obowiązkami wiąże się ta zmiana.

Okładka dokumentacja medyczna