Wystawiane recept

Czy podczas wizyt domowych lekarz może wystawić receptę papierową

Od 8 stycznia 2020 r. wszyscy lekarze w Polsce mają obowiązek wystawiać e-recepty. Jednocześnie powstało bezpłatne oprogramowanie, które to umożliwia. Lekarz może również upoważnić asystenta medycznego, by wystawiał e-recepty w jego imieniu. Jakie są wyjątki od tej reguły?

Jak wystawiać e-recepty

Jak krok po kroku przygotować się do wystawiania e-recept od 1 stycznia 2020 r.

Podmioty lecznicze powinny zgłosić gotowość podłączenia swoich systemów do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiz i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych oraz podłączyć się do niej nie później niż do 31 grudnia 2019 r. Ma to umożliwić wystawianie e-recept od 1 stycznia 2020 r. Sprawdź, jak sprostać nowym wymaganiom.

Pacjent potwierdzi tożsamość i prawo do świadczeń dowodem w smartfonie

Pacjent potwierdzi tożsamość i prawo do świadczeń dowodem w smartfonie

Świadczeniodawcy uzyskali narzędzie do weryfikacji tożsamości pacjenta i jego uprawnień do świadczeń finansowanych z NFZ - zamiast okazywania tradycyjnego dowodu osobistego pacjent będzie mógł wylegitymować się za pomocą urządzenia mobilnego, przez specjalnie dedykowaną temu publiczną aplikację mObywatel. Poznaj szczegóły.

Upoważnienie dla asystenta medycznego

W jaki sposób upoważnić asystenta medycznego do wystawiania e-recept

Przepisy umożliwiły upoważnienie osób wykonujących czynności pomocnicze do wystawiania e-recept. Wiąże się to również z ich upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych i zachowaniem przez te osoby poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych w związku z wystawianiem recepty. Zobacz, co się zmieniło w tym zakresie.

Bezpłatne recepty dla seniorów

Którzy lekarze mogą wystawiać recepty na bezpłatne leki dla seniorów - co się zmienia

Od 1 lipca 2020 r. zwiększy się grono lekarzy uprawnionych do wystawiania recept dla seniorów, którzy ukończyli 75 rok życia - receptę będą mogli wypisywać nie tylko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, niektóre pielęgniarki POZ czy lekarze z prawem wykonywania zawodu, którzy zaprzestali jego wykonywania, lecz także lekarze specjaliści. Zobacz, co się zmienia.

Dokumentacja usług e-zdrowia

Jak dokumentować świadczenia zdrowotne udzielane na odległość przez lekarza rodzinnego

W ostatnim czasie mocno widoczne są działania propagujące elektronizację i informatyzację usług opieki zdrowotnej podejmowane zarówno przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Jednym z nich jest propozycja nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych, rozszerzająca koszyk świadczeń gwarantowanych POZ o wizyty na odległość, realizowane przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Jak je dokumentować?

e-zdrowie

Co zyskasz dzięki systemom teleinformatycznym w placówkach medycznych

Ustawa dotycząca wdrażania rozwiązań w obszarze e-zdrowia wprowadza wiele zmian usprawniających i dostosowuje przepisy do wyzwań oraz pojawiających się potrzeb w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Ma także zapewnić dodatkowe narzędzia, dzięki którym pojawią się nowe możliwości działania, które podniosą zadowolenie pacjentów. Poznaj szczegóły.

Bezpieczeństwo e-dokuemntacji

Jak bezpiecznie udostępniać dokumentację medyczną w formie elektronicznej

Udostępnianie dokumentów drogą elektroniczną obarczone jest ryzykiem ich przejęcia przez osoby nieuprawnione. Sprawdź, jak zorganizować ten proces, aby zachować zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych.

IT w medycynie

Jak się podłączyć do Platformy P1, aby wystawiać e-recepty

Poprawa jakości obsługi pacjentów, elektroniczna obsługa recept, skierowań, a w konsekwencji wsparcie systemu kolejkowego udzielania świadczeń zdrowotnych to korzyści płynące z informatyzacji ochrony zdrowia. Sprawdź, jak włączyć się do projektu Platforma P1, który realizuje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

e-skierowania

E-recepta i e-skierowanie – co zyskasz dzięki informatyzacji

Lekarze i placówki medyczne coraz częściej stosują nowoczesne technologie w wykonywaniu zawodu, niebawem e-recepty i e-skierowania staną się faktem, a pilotaże przynoszą pierwsze pozytywne doświadczenia. Jaki jest stan realizacji informatyzacji i jakie niesie za sobą korzyści?

Okładka dokumentacja medyczna