Dokumentacja

Co zrobić z cyfrowo odwzorowaną dokumentacją medyczną podmiotu leczniczego

Przepisy nie pozwalają na zastąpienie dokumentacji papierowej jej odwzorowaniem cyfrowym. Tak zeskanowana dokumentacja nie miałaby waloru oryginału, który musisz przechowywać przez określony czas. Sprawdź, dlaczego musisz tak postępować.

Szpital

Czy w trakcie hospitalizacji można wypisać pacjentowi e-receptę

W czasie hospitalizacji lekarze nie mogą wypisywać pacjentowi recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę. Czy tę zasadę należy traktować jako bezwzględny zakaz ordynacji, czy może istnieją pewne dopuszczalne wyjątki?

Asystent medyczny

Asystent medyczny może wystawić e-receptę – jak go upoważnić do tej czynności

Od 23 października 2018 r. lekarze mogą upoważnić asystentów medycznych do wystawania e-zwolnień w swoim imieniu. Asystentem medycznym będzie osoba wykonująca zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Poznaj warunki prawne tej czynności.

e-medycyna

Jak aktywować konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Aktywne konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jest niezbędne, aby podłączyć się do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiz i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Jak je utworzyć lub odzyskać dane do logowania?

E-recepty

Jak korzystać z aplikacji gabinetowej, żeby wystawiać e-recepty i e-skierowania

Udostępnienie środowisku medycznemu darmowej aplikacji, narzędzia, za pośrednictwem którego mogą być wystawiane elektroniczne skierowania i recepty, to ważna pomoc resortu zdrowia w informatyzacji systemu opieki zdrowotnej. Sprawdź, jak korzystać z tego narzędzia.

e-recepta

Jak przygotować się do wdrożenia e-recept i e-skierowań

Resort zdrowia planuje wprowadzenie od 1 lipca 2020 r. kar za niepodłączenie się do systemu P1 – 5.000 zł dla szpitali, 1.000 zł dla innych podmiotów. Obowiązek podłączenia się do tego systemu wiąże się z koniecznością wystawiania recept i skierowań w postaci elektronicznej. Sprawdź, jak sprostać nowym wymaganiom.

Profil e-PUAP

Jak utworzyć konto na ePUAP dla placówki w celu komunikacji elektronicznej z NFZ

Wykorzystanie ePUAP będzie niezbędne do elektronicznej komunikacji z NFZ. Sprawdź, jak założyć konto na Platformie i z jakich funkcjonalności korzystać, aby usprawnić inne procesy w placówce, np. procesy przetwarzania dokumentacji medycznej.

e-zwolnienia

Jak zgodnie z przepisami wystawiać e-zwolnienia

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze muszą wystawiać zwolnienia wyłącznie w postaci elektronicznej. W tym celu powinni mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową. Co jeszcze jest niezbędne?

Kary za brak P1

Placówki będą karane za brak podłączenia do Platformy P1 – poznaj możliwe konsekwencje

Resort zdrowia od 1 lipca 2020 r. zamierza wprowadzić kary za niepodłączenie się do systemu P1 – 5.000 zł dla szpitali, 1.000 zł dla innych podmiotów. Obowiązek podłączenia się do tego systemu wiąże się z koniecznością wystawiania recept i skierowań w postaci elektronicznej. Poznaj szczegóły projektu rozporządzenia.

e-zdrowie

Rozwiązania informatyczne – czy właściwie się dostosowałeś

E-recepty, e-zwolnienia, docelowo e-skierowania – te rozwiązania informatyczne powoli stają się faktem. Sprawdź, czy odpowiednio zinformatyzowałeś procedury związane ze świadczeniem usług leczniczych.

Okładka dokumentacja medyczna