Janusz Cieszynski

Janusz Cieszyński: Informatyzacja przyniesie wiele korzyści placówkom medycznym

Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej będzie szansą na antybiurokratyczną rewolucję również w przypadku pracy lekarzy - mówi Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za informatyzację systemu ochrony zdrowia. Jego zdaniem wdrażane dzisiaj projekty e-recepta i e-skierowanie zaczną funkcjonować w wyznaczonych terminach.

Kogo można upoważnić do dostępu do e-dokumentacji

Kogo można upoważnić do dostępu do e-dokumentacji

Katalog osób (stanowisk), które mogą uzyskać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zawartych w e-dokumentacji jest pochodną celu przetwarzania tych danych i zakresu obowiązków poszczególnych grup pracowników lub współpracowników. Oto szczegóły.

e-recepty

Jak zadbać o bezpieczeństwo e-recept i jakie dane pacjenta są wymagane

Lekarze coraz częściej wystawiają e-recepty. Umożliwiła to nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. W związku z tym pojawiają się pytania, jakich danych mogą żądać od pacjentów, aby wystawić ten dokument i jednocześnie nie naruszyć regulacji dotyczących ochrony danych osobowych?

e-recepty odpłatność

Brak konieczności wskazywania odpłatności na e-recepcie – czy lekarze doczekają się ważnej zmiany

W przypadku wprowadzenia zmian, nad którymi pracuje resort zdrowia, osoba uprawniona do wystawienia recepty nie musiałaby wskazywać poziomu odpłatności leku, a jedynie zaznaczyć, czy przepisuje lek w ramach refundacji. Sprawdź, jak przebiegają prace związane z uproszczeniem wystawiania recept.

Podpis elektroniczny

Co możesz zrobić, aby świadomie wykorzystywać podpis elektroniczny

Lekarze, pielęgniarki i inne osoby wprowadzające wpisy do dokumentacji medycznej miewają kłopoty z ich autoryzacją. Zdarza się, że wpisów dokonują z cudzego konta. Jak ważny jest podpis wygenerowany w komputerze pod dokumentem medycznym?

Elektroniczny opis badań

Opisy badań diagnostycznych niebawem tylko w postaci elektronicznej

Opisy badań diagnostycznych będą kolejnym, obowiązkowym dokumentem elektronicznym. Umożliwi to ich wymianę w SIM, usprawni obieg dokumentacji medycznej, a także ograniczy koszty przechowywania dokumentacji papierowej. Sprawdź, co zyskają na tym rozwiązaniu placówka i pacjent.

e-recepty

Jakie korzyści daje lekarzowi możliwość wystawiania e-recept

Lekarze doceniają zalety e-recept. Wskazują, że jedną z korzyści jest fakt, że nie muszą drukować e-recepty, istnieje możliwość przesłania pacjentowi kodu dostępu SMS-em lub e-mailem. Co jeszcze jest pozytywnym sygnałem tej zmiany?

Wdrożenie e-skierowania

Jak przygotować placówkę do wdrożenia e-skierowania

Dzięki e-skierowaniu pacjent będzie widział w systemie, w jaki sposób jest leczony, i zarejestruje się do specjalisty przez Internet. Z kolei NFZ i Ministerstwo Zdrowia uzyskają bieżące informacje o rzeczywistej liczbie oczekujących na świadczenia. Dowiedz się, jak już za dwa lata będą funkcjonowały e-skierowania.

Asystent medyczny

Jakie nowe uprawnienia w zakresie uzupełniania dokumentacji medycznej zyska asystent medyczny

Rola asystentów medycznych ma być uporządkowana w przepisach. Resort zdrowia planuje przypisanie tym osobom kompetencji i odpowiedzialności. Sprawdź, jakie zmiany nastąpią w tym obszarze.

e-dokumentacja

Będzie jednakowy dostęp do e-dokumentacji w całej Unii – poznaj zalecenia unijne

Wielu obywateli państw UE ma ograniczony dostęp cyfrowy do swojej e-dokumentacji lub nie ma go w ogóle. Sprawdź, jak wydane przez Komisję Europejską zalecenia, mogą pomóc w zmianie tej sytuacji.

Okładka dokumentacja medyczna