Dokument

Czy kurator może uzyskać dokumentację medyczną osoby ubezwłasnowolnionej

Kurator najczęściej wspiera kuranda w drobnych, codziennych czynnościach. Nie zawsze jednak oznacza to, że możesz mu przekazywać dokumentację medyczną osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Sprawdź, jakich sytuacji to dotyczy.

Uczulenie

Informacja o uczuleniach na leki - dlaczego ją wpisywać do dokumentacji medycznej

Rzetelne wpisy w dokumentacji medycznej chronią lekarza przed roszczeniami pacjenta, a także przed odpowiedzialnością karną i zawodową. Dzięki niej można kontrolować przebieg leczenia i podejmować słuszne decyzje terapeutyczne. Dlaczego jednym z istotnych elementów dokumentacji medycznej jest informacja o uczuleniach pacjenta?

Śmierć pacjenta a tajemnica lekarska

Tajemnica medyczna wiąże lekarza także po śmierci pacjenta

Zachowanie tajemnicy przez lekarzy jest etyczną powinnością. Najnowsze zmiany w tym zakresie wprowadziła nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która weszła w życie 7 lutego. Poznaj szczegóły.

Podpis

Czy każdą stronę kopii dokumentacji musisz potwierdzać za zgodność z oryginałem

Placówki medyczne powinny umożliwić otrzymanie przez pacjenta potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów. Czy to oznacza, że istnieje obowiązek oznaczania każdej strony dokumentacji w ten sposób? Kto jest upoważniony do tej czynności?

Sprzęt do pobierania krwi

Kiedy musisz uzyskać od pacjenta pisemną zgodę na pobranie krwi, a kiedy wystarczy ustna

Przeprowadzając badanie krwi, Twoim pacjentem może być dorosły, dziecko, a także osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa bądź nietrzeźwy. To od sytuacji będzie zależeć, czy uzyskać zgodę na badanie pisemnie czy ustnie. Poznaj szczegóły.

Czy pracownik rejestracji przychodni ma obowiązek podania swojego nazwiska

Czy pracownik rejestracji przychodni ma obowiązek podania swojego imienia i nazwiska

Prośba o podanie imienia i nazwiska często wiąże się z niezadowoleniem pacjenta z poziomu świadczenia czy obsługi rejestratorskiej. Czy w takiej sytuacji podawanie nazwisk, np. przez telefon, jest konieczne?

Czy zawsze musisz wpisać PESEL do dokumentacji medycznej

Czy zawsze musisz wpisać PESEL do dokumentacji medycznej

Numeru PESEL najczęściej mogą nie mieć cudzoziemcy. Nie oznacza to jednak, że możesz odmówić im udzielenia świadczenia. Jak więc przygotować placówki na wizytę pacjentów, którzy nie mają PESEL-u, aby bez problemu rozliczyć wykonanie usługi?

W jaki sposób pacjent autystyczny powinien wyrazić zgodę na leczenie

W jaki sposób pacjent autystyczny powinien wyrazić zgodę na leczenie

Przepisy nie regulują sposobu postępowania w przypadku pacjentów autystycznych. Posiłkując się jednak zasadami ogólnymi i mając na uwadze szeroki charakter zaburzeń ze spektrum autyzmu, możesz dostosować postępowanie do konkretnych okoliczności. Jakie więc powinieneś podjąć działania, aby zgoda na leczenie była skuteczna?

  Czy możesz udostępnić dokumentację i informacje o stanie zdrowia partnerowi pacjenta

Czy możesz udostępnić dokumentację i informacje o stanie zdrowia partnerowi pacjenta

Partner pacjenta może domagać się podania informacji o jego stanie zdrowia lub wnieść o udostępnienie dokumentacji medycznej. Czy możesz spełnić żądanie takiej osoby, czy jest ona na pewno uprawiona do uzyskania takiej informacji na temat pacjenta?

przechowywanie dokumentacji

Jak długo przechowywać dokumentację sporządzoną przed wejściem w życie ustawy o prawach pacjenta

Żeby w pełni realizować prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej, uregulowano okres, w jakim podmioty medyczne muszą ją przechowywać. Obecnie określa to ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która weszła w życie blisko 10 lat temu. Czy przepisy ustawy dotyczą też dokumentacji, którą sporządzono przed jej wejściem w życie?

Okładka dokumentacja medyczna