Czy możesz poinformować pacjenta o jego stanie zdrowia w obecności osób trzecich?

Czy możesz poinformować pacjenta o jego stanie zdrowia w obecności osób trzecich

Pytania o stan zdrowia mogą paść na korytarzu czy w innych mniej komfortowych okolicznościach. Przekazanie przez lekarza pacjentowi informacji na temat jego zdrowia nie zawsze jest możliwe w sytuacji sam na sam. Sprawdź, co można powiedzieć pacjentowi, gdy w pobliżu są jeszcze inne osoby.

Zgoda sądu na leczenie

Kiedy musisz uzyskać zgodę sądu, aby rozpocząć leczenia pacjenta

Zdarzają się sytuacje, że lekarz nie ma pewności co do stanu świadomości pacjenta, np. z powodu nagłego zdarzenia, udaru mózgu, czy zawału serca. Jak wtedy uzyskiwać zgodę na udzielenie świadczeń, aby nie narazić się na roszczenia? Kiedy musisz uzyskać zgodę sądu?

Dostęp do tajemnicy lekarskiej

Kto i kiedy może złożyć wniosek o uchylenie tajemnicy lekarskiej

Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu, także po śmierci pacjenta. Obowiązek ten nie jest jednak bezwzględny. Istnieje bowiem wiele wyjątków umożliwiających ujawnienie tajemnicy lekarskiej. Dowiedz się, jakich.

Dostęp do dokumentacji medycznej

Pacjenci skarżą się na odmowę dostępu do dokumentacji medycznej – jak uniknąć takich sytuacji

Odmowa wydania zleceń na badania, udzielenia informacji czy udostępnienia dokumentacji medycznej to wciąż liczne skargi pacjentów, które wpływają do Rzecznika Praw Pacjenta. Sprawdź, jak w prosty sposób możesz ich uniknąć.

Dokumentacja

Jak używać skrótów w dokumentacji medycznej, aby wpisy były zawsze zrozumiałe

Używanie skrótów w dokumentacji medycznej nie jest unormowane w żadnym przepisie. Oznacza to, że ich używanie nie jest zakazane, a co za tym idzie, można je stosować. Jak to robić, aby dokumentacja była czytelna dla odbiorcy?

Dokument

Czy kurator może uzyskać dokumentację medyczną osoby ubezwłasnowolnionej

Kurator najczęściej wspiera kuranda w drobnych, codziennych czynnościach. Nie zawsze jednak oznacza to, że możesz mu przekazywać dokumentację medyczną osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Sprawdź, jakich sytuacji to dotyczy.

Uczulenie

Informacja o uczuleniach na leki - dlaczego ją wpisywać do dokumentacji medycznej

Rzetelne wpisy w dokumentacji medycznej chronią lekarza przed roszczeniami pacjenta, a także przed odpowiedzialnością karną i zawodową. Dzięki niej można kontrolować przebieg leczenia i podejmować słuszne decyzje terapeutyczne. Dlaczego jednym z istotnych elementów dokumentacji medycznej jest informacja o uczuleniach pacjenta?

Śmierć pacjenta a tajemnica lekarska

Tajemnica medyczna wiąże lekarza także po śmierci pacjenta

Zachowanie tajemnicy przez lekarzy jest etyczną powinnością. Najnowsze zmiany w tym zakresie wprowadziła nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która weszła w życie 7 lutego. Poznaj szczegóły.

Podpis

Czy każdą stronę kopii dokumentacji musisz potwierdzać za zgodność z oryginałem

Placówki medyczne powinny umożliwić otrzymanie przez pacjenta potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów. Czy to oznacza, że istnieje obowiązek oznaczania każdej strony dokumentacji w ten sposób? Kto jest upoważniony do tej czynności?

Sprzęt do pobierania krwi

Kiedy musisz uzyskać od pacjenta pisemną zgodę na pobranie krwi, a kiedy wystarczy ustna

Przeprowadzając badanie krwi, Twoim pacjentem może być dorosły, dziecko, a także osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa bądź nietrzeźwy. To od sytuacji będzie zależeć, czy uzyskać zgodę na badanie pisemnie czy ustnie. Poznaj szczegóły.

Okładka dokumentacja medyczna