Szpital

Jak nie naruszyć zbiorowych praw pacjenta do nagłej i pilnej pomocy

Placówka medyczna ma pewną swobodę w zakresie obsady personalnej, nie może ona jednak prowadzić do naruszeń praw pacjentów do świadczeń medycznych w przypadku konieczności udzielenia nagłej i pilnej pomocy. Jak nie dopuścić do takiej sytuacji?

Pandemia

Jakiego rodzaju zgłoszenia trafiają do Rzecznika Praw Pacjenta w czasie epidemii

Pacjenci, mając na uwadze problemy z funkcjonowaniem placówek medycznych w czasie epidemii, szukają wsparcia u Rzecznika Praw Pacjenta. Z analizy problemów zgłaszanych na Telefoniczną Informację Pacjenta możesz wywnioskować, które z zastrzeżeń pojawiają się w placówce medycznej i co możesz zmienić.

Policja

Kiedy możesz udostępnić dokumentację medyczną policji

Mimo że w ustawie o prawach pacjenta nie wymieniono policji jako organu, który ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, w określonych sytuacjach powinieneś ją udostępnić. Sprawdź, na podstawie jakich przepisów to nastąpi i w jakich okolicznościach.

Prawa pacjenta

Jakiego prawa pacjenta nie możesz ograniczyć w czasie pandemii

W czasie pandemii koronawirusa może dochodzić do sytuacji, gdy dyrektor bądź kierownik podmiotu ograniczają stosowanie praw pacjenta. Czy mogą się spodziewać, że pacjent będzie dochodzić swoich praw, a w dalszej przyszłości zadośćuczynienia za ich naruszenie?

Medycyna

Jak nie łamać praw pacjenta, wykorzystując w dobie pandemii telemedycynę

W czasie pandemii koronawirusa telemedycyna zyskała popularność, choć w sytuacji jej powszechniejszego wykorzystania trzeba pamiętać o przestrzeganiu praw pacjenta, ochronie danych osobowych, a także odpowiedniej dokumentacji medycznej. Oto szczegóły.

Rozmowa z pacjentem

Jak informować pacjentów o ryzyku zakażenia koronawirusem

W związku z epidemią koronawirusa szpitale zamieszczają ogłoszenia na drzwiach wejściowych do placówek i na swoich stronach internetowych. Czas zagrożenia epidemiologicznego wymaga od placówek informowania pacjentów o ryzyku zakażenia w sposób szczególny. Poznaj swoje obowiązki w tym zakresie.

sąd

Kiedy placówka zapłaci pełne koszty sądowe za naruszanie praw pacjenta

Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniach z udziałem pacjentów. Niestety nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej kwestii ponoszenia kosztów przez placówki medyczne. Poznaj szczegóły decyzji sądu i konsekwencje, jakie za sobą niesie.

Leki

Przed czym zabezpieczy cię odnotowanie w dokumentacji, jakie leki przyjmuje pacjent

Żeby ostatecznie uznać, czy doszło do błędu medycznego, niezbędne jest ustalenie, że lekarz popełnił błąd (w dawkowaniu, przepisaniu lekarstwa), a do tego ustalenie ciągu przyczynowo-skutkowego między pracą lekarza a daną sytuacją. Na twoją korzyść może działać odnotowanie w dokumentacji, że pacjent nie potrafi wymienić leków, które zażywa. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Pacjent i recepta

Jak informować pacjenta o terminie ważności recepty

Przepisy w różny sposób określają terminy, w których recepty mogą być zrealizowane. Dodatkowe uregulowania dotyczą recepty elektronicznej. Poznaj te zasady, aby właściwie poinformować pacjenta o terminie realizacji recepty.

Dokumentacja medyczna

Kiedy musisz osobiście uzupełniać dokumentację medyczną

Częstą wątpliwością związaną z prowadzeniem dokumentacji medycznej jest wymóg osobistego wprowadzania wpisów. Wpisy mogą następować pod dyktando, jednak przepisy w kilku obszarach wymagają, aby osoba udzielająca świadczenia wprowadziła wpis osobiście. Sprawdź, jakich sytuacji to dotyczy.

Okładka dokumentacja medyczna