Wyniki Badań

Jakie możesz ponieść konsekwencje, jeśli nie dołączysz wyników badań do dokumentacji medycznej

Sądy coraz częściej orzekają, że za braki w dokumentacji medycznej nie odpowiada pacjent. To może prowadzić do obciążenia w całości lekarza , dlatego nie zapominaj o załączaniu wyników badań do dokumentacji.

Przyjęcie pacjentra do szpitala

Kiedy możesz przyjąć pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody

Przyjęcie i pobyt w szpitalu psychiatrycznym wymaga zgody pacjenta. W drodze wyjątku osoba chora może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody w trybie nagłym, jeśli ma zaburzenia psychiczne i zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, ale zachodzą wątpliwości, czy jest chora psychicznie. Poznaj szczegóły.

Wynik laboratoryjny

Masz wątpliwości, czy wynik laboratoryjny jest poprawny - jak postąpić

Gdy masz wątpliwości co do wyniku badania, które zleciłeś, warto go skonsultować z laboratorium, w którym było wykonywane. Sprawdź, jakie procedury możesz stosować w tym zakresie, aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędu diagnostycznego.

Wydanie dok. med

Czy możesz uzależnić odbiór dokumentacji od podpisu pacjenta

Umożliwienie odbioru dokumentacji medycznej pacjentom tylko po potwierdzeniu tego faktu podpisem jest naruszeniem praw pacjenta i podlega karze. Czy wysokość kary powinna być uzależniona od dochodu podmiotu leczniczego?

dostęp pacjenta do dokumentacji

Jaką odpowiedzialność możesz ponieść za naruszenie prawa pacjenta do informacji

Ostatnio pacjenci coraz częściej kierują sprawy związane z ich leczeniem do sądu. Obok błędów w procesie leczenia, zarzucają personelowi medycznemu naruszenie praw pacjenta i domagają się wypłaty adekwatnego zadośćuczynienia za krzywdę. Jak zatem nie łamać jednego z podstawowych praw pacjenta – prawa do informacji? 

Dokumentacja medyczna

Kiedy możesz udostępnić całość, a kiedy fragmenty dokumentacji medycznej  

W praktyce mnogość przepisów odnoszących się do udostępnienia dokumentacji medycznej i ich umiejscowienie w różnych ustawach może powodować realny problem z właściwą realizacją wniosku pacjenta. Poznaj podstawowe zasady udostępniania całej dokumentacji medycznej pacjenta lub tylko jej wybranej części.

Czy możesz poinformować pacjenta o jego stanie zdrowia w obecności osób trzecich?

Czy możesz poinformować pacjenta o jego stanie zdrowia w obecności osób trzecich

Pytania o stan zdrowia mogą paść na korytarzu czy w innych mniej komfortowych okolicznościach. Przekazanie przez lekarza pacjentowi informacji na temat jego zdrowia nie zawsze jest możliwe w sytuacji sam na sam. Sprawdź, co można powiedzieć pacjentowi, gdy w pobliżu są jeszcze inne osoby.

Zgoda sądu na leczenie

Kiedy musisz uzyskać zgodę sądu, aby rozpocząć leczenia pacjenta

Zdarzają się sytuacje, że lekarz nie ma pewności co do stanu świadomości pacjenta, np. z powodu nagłego zdarzenia, udaru mózgu, czy zawału serca. Jak wtedy uzyskiwać zgodę na udzielenie świadczeń, aby nie narazić się na roszczenia? Kiedy musisz uzyskać zgodę sądu?

Dostęp do tajemnicy lekarskiej

Kto i kiedy może złożyć wniosek o uchylenie tajemnicy lekarskiej

Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu, także po śmierci pacjenta. Obowiązek ten nie jest jednak bezwzględny. Istnieje bowiem wiele wyjątków umożliwiających ujawnienie tajemnicy lekarskiej. Dowiedz się, jakich.

Dostęp do dokumentacji medycznej

Pacjenci skarżą się na odmowę dostępu do dokumentacji medycznej – jak uniknąć takich sytuacji

Odmowa wydania zleceń na badania, udzielenia informacji czy udostępnienia dokumentacji medycznej to wciąż liczne skargi pacjentów, które wpływają do Rzecznika Praw Pacjenta. Sprawdź, jak w prosty sposób możesz ich uniknąć.

Okładka dokumentacja medyczna