05591050d5b8c3dd9bb93f75bb8d1e1fab6e34ca-xlarge

Czy możesz odmówić składania wniosków o udostępnienie dokumentacji przez telefon

To pacjent ma prawo wyboru formy żądania udostępnienia dokumentacji medycznej. W celu zagwarantowania poszanowania jego praw i prawidłowej organizacji pracy zakładu leczniczego tryb udostępniania dokumentacji medycznej opisz w regulaminie organizacyjnym. Co jeszcze jest niezbędne w tym zakresie?

6987617bca853ccd1b67b935591b7c3ef3cf12ed-xlarge

Dziecko pod opieką dziadków rozchorowało się – jakie czynności medyczne możesz podjąć

Zdarza się, że dziadkowie pod nieobecność rodziców muszą skonsultować z lekarzem stan zdrowia dziecka. Kto w takim przypadku powinien wyrazić zgodę na podjęcie przez lekarza czynności medycznych, kogo poinformować o stanie zdrowia, komu można udostępnić dokumentację medyczną dziecka?

fd9b182badffeb91a5c1127016f5896e9b621fe7-xlarge

Zgoda na udzielenie świadczenia medycznego – co może opiekun faktyczny

Opiekun faktyczny, np. osoba, która sprawowała opiekę nad pacjentem zanim przyprowadziła go do lekarza, może wyrazić ustnie lub pisemnie zgodę na badanie pacjenta. Jakie jeszcze ma uprawnienia i jak ich przestrzegać?

7d9516a36bb3d454787b16668fb1f8487f0fd5b0-xlarge

Brakuje wpisów dotyczących obserwacji i stanu ciężarnej - czy obronisz się w sądzie

W dokumentacji medycznej, która jest analizowana w procesie, brakuje m.in. opisu przeprowadzanych przed porodem badań czy wskazania godzin, w których wykonywano u pacjentki poszczególne działania medyczne. Lekarze nie pamiętają przebiegu porodu. Jaki ostatecznie jest skutek sprawy sądowej?

a70ca3f5b7cc2656372c543ffa089a994a48dafd-xlarge

Do przychodni zgłasza się babcia z wnuczkiem – co możesz zrobić

Możesz przeprowadzić badanie w obecności opiekuna faktycznego, tj. babci, żeby sprawdzić stan zdrowia pacjenta. Jakie zgody będą niezbędne, gdy stwierdzisz konieczność dalszego leczenia?

a41c66baa3e3b2a73126e2e30978749b9a37b8d5-xlarge

Pozostawiłeś niezabezpieczoną dokumentację medyczną - sprawdź, co Ci grozi

Ze względu na dane wrażliwe, jakie zawiera dokumentacja, ustawodawca określił konkretne warunki jej przechowywania. może to nastręczać liczne problemy i wątpliwości. Sprawdź, jak w prosty sposób ich uniknąć.

6592f4522150081a5965752d791cf3b0457dce33-xlarge

Przetwarzasz dane medyczne – jak przestrzegać praw pacjentów

Każda osoba ma prawo do kontroli swoich danych osobowych. Może je realizować m. in. przez żądanie informacji, odnośnie przetwarzania swoich danych. Sprawdź, jak zagwarantować ochronę praw pacjentów.

a41c66baa3e3b2a73126e2e30978749b9a37b8d5-xlarge

Pacjent dostarcza fałszywą dokumentację medyczną - jak zabezpieczyć placówkę przed błędem

Obligatoryjne sprawdzenie autentyczności wyników badań, zwłaszcza przed operacjami, może zabezpieczyć placówki przed fałszywą dokumentacją medyczną dostarczoną przez pacjenta. Sprawdź, dlaczego warto wprowadzić taką procedurę.

5820f36e6f895b79e4293e0bde001b9e64382967-xlarge

Nie pobrałeś pisemnej zgody pacjenta na zabieg - jak postąpić

Zasadniczo musisz uzyskać zgodę na każdą czynność medyczną. Zgoda pacjenta jest podstawowym aktem uznawanym za zbliżony do oświadczenia woli. Sprawdź, kiedy należy ją odbierać w formie pisemnej, a kiedy wystarczy zgoda ustna.

97cd2ba5cfb5dfac54f79bdedb8f4bea1ba434d4-xlarge

Pacjent niesłusznie zarzuca Ci fałszowanie dokumentacji – jak się bronić

W procesach sądowych zdarzają się zarzuty dotyczące fałszowania informacji zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, że słowo pacjenta staje przeciwko słowu lekarza. Jak się bronić w tego typu sytuacjach?

Okładka dokumentacja medyczna
Zapisz się na bezpłatny newsletter

Odbierz e-book w
prezencie!

4 wzory oświadczeń pacjenta, których nie może zabraknąć w dokumentacji medycznej.