Medycyna

Jak nie łamać praw pacjenta, wykorzystując w dobie pandemii telemedycynę

W czasie pandemii koronawirusa telemedycyna zyskała popularność, choć w sytuacji jej powszechniejszego wykorzystania trzeba pamiętać o przestrzeganiu praw pacjenta, ochronie danych osobowych, a także odpowiedniej dokumentacji medycznej. Oto szczegóły.

Rozmowa z pacjentem

Jak informować pacjentów o ryzyku zakażenia koronawirusem

W związku z epidemią koronawirusa szpitale zamieszczają ogłoszenia na drzwiach wejściowych do placówek i na swoich stronach internetowych. Czas zagrożenia epidemiologicznego wymaga od placówek informowania pacjentów o ryzyku zakażenia w sposób szczególny. Poznaj swoje obowiązki w tym zakresie.

sąd

Kiedy placówka zapłaci pełne koszty sądowe za naruszanie praw pacjenta

Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniach z udziałem pacjentów. Niestety nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej kwestii ponoszenia kosztów przez placówki medyczne. Poznaj szczegóły decyzji sądu i konsekwencje, jakie za sobą niesie.

Leki

Przed czym zabezpieczy cię odnotowanie w dokumentacji, jakie leki przyjmuje pacjent

Żeby ostatecznie uznać, czy doszło do błędu medycznego, niezbędne jest ustalenie, że lekarz popełnił błąd (w dawkowaniu, przepisaniu lekarstwa), a do tego ustalenie ciągu przyczynowo-skutkowego między pracą lekarza a daną sytuacją. Na twoją korzyść może działać odnotowanie w dokumentacji, że pacjent nie potrafi wymienić leków, które zażywa. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Pacjent i recepta

Jak informować pacjenta o terminie ważności recepty

Przepisy w różny sposób określają terminy, w których recepty mogą być zrealizowane. Dodatkowe uregulowania dotyczą recepty elektronicznej. Poznaj te zasady, aby właściwie poinformować pacjenta o terminie realizacji recepty.

Dokumentacja medyczna

Kiedy musisz osobiście uzupełniać dokumentację medyczną

Częstą wątpliwością związaną z prowadzeniem dokumentacji medycznej jest wymóg osobistego wprowadzania wpisów. Wpisy mogą następować pod dyktando, jednak przepisy w kilku obszarach wymagają, aby osoba udzielająca świadczenia wprowadziła wpis osobiście. Sprawdź, jakich sytuacji to dotyczy.

Prawa pacjenta

Jakie działania mogą być uznane za naruszające zbiorowe prawa pacjentów

Jeżeli Rzecznik Praw Pacjenta uzna daną praktykę za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów, nakazuje jej zaniechanie lub usunięcie skutków takiego działania. Sprawdź, jakie masz uprawnienia, gdy będziesz poddany takiej kontroli, jakich dokumentów i informacji może żądać od ciebie rzecznik.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej – na co zwrócić uwagę

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, jednak dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają określonej ochronie. Przypominamy, jakich zasad należy przestrzegać przy udostępnianiu dokumentacji medycznej.

Rzecznik praw pacjenta

Jaka jest rola Rzecznika Praw Pacjenta w sprawach o naruszenie praw pacjenta

Gdy Rzecznik Praw Pacjenta stwierdzi naruszenie jednego z praw pacjenta, m.in. do dokumentacji medycznej, może podjąć stosowne działania – wszcząć postępowanie sądowe, a gdy postępowanie już się toczy, wziąć w nim udział. Poznaj szczegółowe uprawnienia Rzecznika.

Sprawy kierowane do Rzecznika Praw Pacjenta

Jakie naruszenia praw pacjenta trafiają pod lupę Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta chroni ustawowe prawa pacjenta. Jednym z obszarów jego działalności jest prowadzenie postępowań wyjaśniających, gdy poweźmie wiadomość co najmniej uprawdopodabniającą naruszenie praw pacjenta. Jakie naruszenia może stwierdzić? Co się dzieje, gdy stwierdzi naruszenie praw pacjenta? Jak się przed tym uchronić?

Okładka dokumentacja medyczna