sąd

Kiedy placówka zapłaci pełne koszty sądowe za naruszanie praw pacjenta

Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniach z udziałem pacjentów. Niestety nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej kwestii ponoszenia kosztów przez placówki medyczne. Poznaj szczegóły decyzji sądu i konsekwencje, jakie za sobą niesie.

Leki

Przed czym zabezpieczy cię odnotowanie w dokumentacji, jakie leki przyjmuje pacjent

Żeby ostatecznie uznać, czy doszło do błędu medycznego, niezbędne jest ustalenie, że lekarz popełnił błąd (w dawkowaniu, przepisaniu lekarstwa), a do tego ustalenie ciągu przyczynowo-skutkowego między pracą lekarza a daną sytuacją. Na twoją korzyść może działać odnotowanie w dokumentacji, że pacjent nie potrafi wymienić leków, które zażywa. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Pacjent i recepta

Jak informować pacjenta o terminie ważności recepty

Przepisy w różny sposób określają terminy, w których recepty mogą być zrealizowane. Dodatkowe uregulowania dotyczą recepty elektronicznej. Poznaj te zasady, aby właściwie poinformować pacjenta o terminie realizacji recepty.

Dokumentacja medyczna

Kiedy musisz osobiście uzupełniać dokumentację medyczną

Częstą wątpliwością związaną z prowadzeniem dokumentacji medycznej jest wymóg osobistego wprowadzania wpisów. Wpisy mogą następować pod dyktando, jednak przepisy w kilku obszarach wymagają, aby osoba udzielająca świadczenia wprowadziła wpis osobiście. Sprawdź, jakich sytuacji to dotyczy.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej – na co zwrócić uwagę

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, jednak dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają określonej ochronie. Przypominamy, jakich zasad należy przestrzegać przy udostępnianiu dokumentacji medycznej.

Rzecznik praw pacjenta

Jaka jest rola Rzecznika Praw Pacjenta w sprawach o naruszenie praw pacjenta

Gdy Rzecznik Praw Pacjenta stwierdzi naruszenie jednego z praw pacjenta, m.in. do dokumentacji medycznej, może podjąć stosowne działania – wszcząć postępowanie sądowe, a gdy postępowanie już się toczy, wziąć w nim udział. Poznaj szczegółowe uprawnienia Rzecznika.

Sprawy kierowane do Rzecznika Praw Pacjenta

Jakie naruszenia praw pacjenta trafiają pod lupę Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta chroni ustawowe prawa pacjenta. Jednym z obszarów jego działalności jest prowadzenie postępowań wyjaśniających, gdy poweźmie wiadomość co najmniej uprawdopodabniającą naruszenie praw pacjenta. Jakie naruszenia może stwierdzić? Co się dzieje, gdy stwierdzi naruszenie praw pacjenta? Jak się przed tym uchronić?

Kolejka w szpitalu

Czy możesz wpisać pacjenta do kolejki, gdy dostrzeżesz braki w skierowaniu

Jeżeli skierowanie jest niepełne, nie może to być przyczyną odmowy wpisania pacjenta na listę oczekujących. Można go skreślić dopiero po 14 dniach, gdy nie dostarczy uzupełnionego dokumentu. Jakich jeszcze reguł przestrzegać w takiej sytuacji?

Oświadczenie pacjenta

Czy można połączyć dwa oświadczenia pacjenta w jeden dokument

W wielu gabinetach i szpitalach oświadczenia pacjenta są połączone w jeden dokument i włączane na początku dokumentacji medycznej. Sprawdź, jakie ma to konsekwencje i kiedy lepiej stosować odrębne oświadczenia pacjenta.

Dokumentacja medyczna

Jakie znaczenie ma dokumentacja medyczna w świetle sprawy sądowej o błąd medyczny

Na wokandach sądów powszechnych pojawia się coraz więcej spraw wszczynanych przez pacjentów niezadowolonych z procesu leczenia. Kluczowe w tych sprawach jest ustalenie, czy doszło do błędu medycznego. Na czym zatem w głównej mierze opiera się sąd, wydając wyrok? Jakie znaczenie ma dokumentacja medyczna?

Okładka dokumentacja medyczna