ba0de8c2763f12c4b0f2366fec35b476464f9fc5-xlarge

Agresywny pacjent – jakie działania możesz podjąć i jak je opisać w dokumentacji medycznej

Gdy pacjent obraża Cię, podważa postawioną diagnozę i proponowany sposób leczenia, możesz odstąpić od leczenia. Jakie jeszcze działania cywilnoprawne możesz podjąć w takiej sytuacji i co wpisać w dokumentacji medycznej?

21ba53f381ef7ada43d04c7d398dcfdc3e1a7b47-xlarge

Pacjent żąda, aby usunąć jego dokumentację – czym grozi spełnienie takiej prośby

Pacjent nie ma prawa do usuwania czy kierowania do personelu medycznego próśb o usuwanie wpisów w historii dokumentacji medycznej. Sprawdź, dlaczego wpis raz wprowadzony w dokumentacji medycznej nie podlega usunięciu.

fed305bf0a0144b694b35880a9a85c51418d54c2-xlarge

Co grozi placówce, która spóźnia się z wydawaniem dokumentacji medycznej

Rzecznik Praw Pacjenta może uznać daną praktykę placówki medycznej związaną z opóźnieniem lub odmową wydawania dokumentacji medycznej za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów i nałożyć na nią karę finansową. Sprawdź, jak do tego nie dopuścić.

1f0df0d8e6df982e759d57850cb33308fddcb4bc-xlarge(1)

Zaświadczenie o terminie hospitalizacji – co zrobić, jeśli pacjent zgłosi się dzień później

Lekarz musi przebadać każdego pacjenta, który trafia do szpitala z objawami chorobowymi tak, aby ustalić, czy istnieje konieczność hospitalizacji. Czy możesz odsyłać chorego do domu, poprzestając na wyznaczeniu wizyty w późniejszym terminie?

537488d8ae4b355294af586f6e0d6ac0a0fb6f87-xlarge

Korzystasz ze wzorów zaświadczeń lekarskich – sprawdź, co zweryfikować przed podpisaniem

W postępowaniach przed różnymi organami dokumentacja medyczna będzie miała znaczenie dowodowe, dlatego ważne jest, aby stwierdzała prawdę. Sprawdź, dlaczego powinieneś ostrożnie używać gotowych szablonów zaświadczeń.

c191052f00b1fdc8bb8330bef8eed35c7083e0f7-xlarge

Lekarz otrzymuje nietypowy zapis badania - co powinien zrobić

Zdarza się, że wyniki badań lekarskich wykonywanych w warunkach domowych przez zespół ratunkowy są wątpliwe. Czy w takiej sytuacji powinieneś pozostawić pacjenta w domu, czy od razu zabrać do szpitala?

bfab6411dc31b7896da0b40239fb613ee2e9cda7-xlarge

Pełnomocnik wyraża zgodę na zabieg u dziecka – co musi zawierać oświadczenie

Pełnomocnik w imieniu rodzica wyraził zgodę na podjęcie wobec dziecka konkretnych działań medycznych. Czy rodzic może upoważnić osobę trzecią do reprezentowania go we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej nad małoletnim?

05591050d5b8c3dd9bb93f75bb8d1e1fab6e34ca-xlarge

Czy możesz odmówić składania wniosków o udostępnienie dokumentacji przez telefon

To pacjent ma prawo wyboru formy żądania udostępnienia dokumentacji medycznej. W celu zagwarantowania poszanowania jego praw i prawidłowej organizacji pracy zakładu leczniczego tryb udostępniania dokumentacji medycznej opisz w regulaminie organizacyjnym. Co jeszcze jest niezbędne w tym zakresie?

6987617bca853ccd1b67b935591b7c3ef3cf12ed-xlarge

Dziecko pod opieką dziadków rozchorowało się – jakie czynności medyczne możesz podjąć

Zdarza się, że dziadkowie pod nieobecność rodziców muszą skonsultować z lekarzem stan zdrowia dziecka. Kto w takim przypadku powinien wyrazić zgodę na podjęcie przez lekarza czynności medycznych, kogo poinformować o stanie zdrowia, komu można udostępnić dokumentację medyczną dziecka?

fd9b182badffeb91a5c1127016f5896e9b621fe7-xlarge

Zgoda na udzielenie świadczenia medycznego – co może opiekun faktyczny

Opiekun faktyczny, np. osoba, która sprawowała opiekę nad pacjentem zanim przyprowadziła go do lekarza, może wyrazić ustnie lub pisemnie zgodę na badanie pacjenta. Jakie jeszcze ma uprawnienia i jak ich przestrzegać?

Okładka dokumentacja medyczna
Zapisz się na bezpłatny newsletter

Odbierz e-book w
prezencie!

4 wzory oświadczeń pacjenta, których nie może zabraknąć w dokumentacji medycznej.