Czy możesz udostępnić dokumentację i informacje o stanie zdrowia partnerowi pacjenta

Czy możesz udostępnić dokumentację i informacje o stanie zdrowia partnerowi pacjenta

Partner pacjenta może domagać się podania informacji o jego stanie zdrowia lub wnieść o udostępnienie dokumentacji medycznej. Czy możesz spełnić żądanie takiej osoby, czy jest ona na pewno uprawiona do uzyskania takiej informacji na temat pacjenta?

przechowywanie dokumentacji

Jak długo przechowywać dokumentację sporządzoną przed wejściem w życie ustawy o prawach pacjenta

Żeby w pełni realizować prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej, uregulowano okres, w jakim podmioty medyczne muszą ją przechowywać. Obecnie określa to ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która weszła w życie blisko 10 lat temu. Czy przepisy ustawy dotyczą też dokumentacji, którą sporządzono przed jej wejściem w życie?

  Czy pacjent musi wyrazić odrębną zgodę na leczenie farmakologiczne

Czy pacjent musi wyrazić odrębną zgodę na leczenie farmakologiczne

Udzielenie pacjentowi świadczenia może odbyć się, z pewnymi wyjątkami, po uzyskaniu jego uprzedniej zgody. Czy musisz ją uzyskać, jeśli zamierzasz pacjentowi podać konkretne leki?

  Jak udostępniać dokumentację medyczną na płycie CD

Jak udostępniać dokumentację medyczną na płycie CD

Placówki medyczne stosują praktykę polegającą na wpisywaniu do rejestru wydanej dokumentacji medycznej, a pacjent kwituje jej odbi ó r. Czy naruszenie tej reguły będzie złamaniem prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej?

poszanowanie intymności i godności pacjenta

Jak zagwarantować pacjentom poszanowanie intymności i godności

Prawa pacjenta w odniesieniu do zasady poszanowania godności i intymności pacjenta w wielu polskich szpitalach są łamane. Wskazuje na to także najnowsza kontrola NIK. Jakie działania zatem podjąć, aby zapewnić pacjentom poszanowanie godności i intymności podczas udzielania im świadczeń zdrowotnych?

Zgoda zastępczą na leczenie pacjenta

Kiedy musisz uzyskać zgodę zastępczą na leczenie pacjenta

W niektórych przypadkach będziesz musiał uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na przeprowadzenie konkretnego działania medycznego. Sprawdź, kiedy będzie to konieczne.

wysyłanie dokumentacji medycznej pocztą

Jak wysyłać dokumentację medyczną drogą pocztową, aby trafiła do rąk pacjenta

Zgodne z obowiązującym prawem możesz udostępniać dokumentację medyczną przez wysyłkę drogą pocztową – oczywiście na wyraźne żądanie pacjenta. Przy takim sposobie udostępniania dokumentacji medycznej pamiętaj jednak o zachowaniu odpowiednich środków ostrożności – takich, które zapewnią przesyłce techniczne bezpieczeństwo. Sprawdź, co możesz zrobić.

termin udostępnienia dokumentacjii medycznej

W jakim terminie należy udostępnić wnioskowaną dokumentację medyczną

Przepisy zakładają, że placówki medyczne udostępniają dokumentację medyczną podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej zwłoki. Ale jak rozumieć to sformułowanie?

c3c4bfebb2953ab7238db68ec58c98c9bee849b1-xlarge

Czy można wnioskować o udostępnienie dokumentacji w czasie leczenia

Niejednokrotnie osoby upoważnione przez pacjenta do dostępu do jego dokumentacji medycznej składają w placówce medycznej ustny wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej. Zdarza się to także przed zakończeniem leczenia pacjenta. Czy placówka medyczna związana jest ustnym wnioskiem osoby upoważnionej o udostępnienie dokumentacji konkretnego pacjenta? Czy możliwe jest wydanie dokumentacji medycznej pacjenta przed zakończeniem trwającego procesu leczenia?

4963c48aac0bbbb831c05fc72e7c4104f306d704-xlarge

Dokumentacja medyczna – poznaj jej znaczenie jako ważnego dowodu w sprawie

Strona dochodząca roszczeń przed sądem, lub broniąca się przed nimi, musi udowodnić swoje racje. Dowody mogą mieć różną postać – od dokumentów, przez zeznania świadków, po badania DNA. Dowiedz się, jaką wartość wnosi dokumentacja medyczna do sprawy, i to nie tylko w procesie o błąd medyczny.

Okładka dokumentacja medyczna