Nagranie operacji

Placówka nagrała przebieg zabiegu bez zgody pacjenta – czy naruszono prawo do intymności

Przyczyny stosowania monitoringu w placówce medycznej pozostają bez znaczenia, gdy mogą wywołać poczucie wstydu u pacjenta. Sprawdź, w jakich sytuacjach musisz uzyskać zgodę pacjenta, aby nie wkroczyć w jego prawo do intymności?

Operacja

Stan zdrowia pacjenta uniemożliwia odebranie zgody, a konieczna jest operacja – jak postąpić

Uzyskanie pisemnej zgody na zabieg jest niezbędną formalnością, która poprzedza przeprowadzenie leczenia operacyjnego. Co jednak w sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta nie pozwala na wyrażenie przez niego świadomej, pisemnej zgody?

maska ochronna

Jak przyjmować pacjentów w okresie pandemii z uwzględnieniem reżimu sanitarnego

Przyjmując pacjenta w gabinecie lekarskim, pamiętaj, żeby uwzględnić wymogi prawne i sanitarne w zakresie bezpieczeństwa w okresie pandemii. Sprawdź, jakie kroki należy podjąć, aby odpowiednio zabezpieczyć przed zakażeniem zarówno pacjentów, jak i personelu.

Szpital

Jak nie naruszyć zbiorowych praw pacjenta do nagłej i pilnej pomocy

Placówka medyczna ma pewną swobodę w zakresie obsady personalnej, nie może ona jednak prowadzić do naruszeń praw pacjentów do świadczeń medycznych w przypadku konieczności udzielenia nagłej i pilnej pomocy. Jak nie dopuścić do takiej sytuacji?

Pandemia

Jakiego rodzaju zgłoszenia trafiają do Rzecznika Praw Pacjenta w czasie epidemii

Pacjenci, mając na uwadze problemy z funkcjonowaniem placówek medycznych w czasie epidemii, szukają wsparcia u Rzecznika Praw Pacjenta. Z analizy problemów zgłaszanych na Telefoniczną Informację Pacjenta możesz wywnioskować, które z zastrzeżeń pojawiają się w placówce medycznej i co możesz zmienić.

Policja

Kiedy możesz udostępnić dokumentację medyczną policji

Mimo że w ustawie o prawach pacjenta nie wymieniono policji jako organu, który ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, w określonych sytuacjach powinieneś ją udostępnić. Sprawdź, na podstawie jakich przepisów to nastąpi i w jakich okolicznościach.

Prawa pacjenta

Jakiego prawa pacjenta nie możesz ograniczyć w czasie pandemii

W czasie pandemii koronawirusa może dochodzić do sytuacji, gdy dyrektor bądź kierownik podmiotu ograniczają stosowanie praw pacjenta. Czy mogą się spodziewać, że pacjent będzie dochodzić swoich praw, a w dalszej przyszłości zadośćuczynienia za ich naruszenie?

Medycyna

Jak nie łamać praw pacjenta, wykorzystując w dobie pandemii telemedycynę

W czasie pandemii koronawirusa telemedycyna zyskała popularność, choć w sytuacji jej powszechniejszego wykorzystania trzeba pamiętać o przestrzeganiu praw pacjenta, ochronie danych osobowych, a także odpowiedniej dokumentacji medycznej. Oto szczegóły.

Rozmowa z pacjentem

Jak informować pacjentów o ryzyku zakażenia koronawirusem

W związku z epidemią koronawirusa szpitale zamieszczają ogłoszenia na drzwiach wejściowych do placówek i na swoich stronach internetowych. Czas zagrożenia epidemiologicznego wymaga od placówek informowania pacjentów o ryzyku zakażenia w sposób szczególny. Poznaj swoje obowiązki w tym zakresie.

sąd

Kiedy placówka zapłaci pełne koszty sądowe za naruszanie praw pacjenta

Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniach z udziałem pacjentów. Niestety nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej kwestii ponoszenia kosztów przez placówki medyczne. Poznaj szczegóły decyzji sądu i konsekwencje, jakie za sobą niesie.

Okładka dokumentacja medyczna