6592f4522150081a5965752d791cf3b0457dce33-xlarge

Przetwarzasz dane medyczne – jak przestrzegać praw pacjentów

Każda osoba ma prawo do kontroli swoich danych osobowych. Może je realizować m. in. przez żądanie informacji, odnośnie przetwarzania swoich danych. Sprawdź, jak zagwarantować ochronę praw pacjentów.

a41c66baa3e3b2a73126e2e30978749b9a37b8d5-xlarge

Pacjent dostarcza fałszywą dokumentację medyczną - jak zabezpieczyć placówkę przed błędem

Obligatoryjne sprawdzenie autentyczności wyników badań, zwłaszcza przed operacjami, może zabezpieczyć placówki przed fałszywą dokumentacją medyczną dostarczoną przez pacjenta. Sprawdź, dlaczego warto wprowadzić taką procedurę.

5820f36e6f895b79e4293e0bde001b9e64382967-xlarge

Nie pobrałeś pisemnej zgody pacjenta na zabieg - jak postąpić

Zasadniczo musisz uzyskać zgodę na każdą czynność medyczną. Zgoda pacjenta jest podstawowym aktem uznawanym za zbliżony do oświadczenia woli. Sprawdź, kiedy należy ją odbierać w formie pisemnej, a kiedy wystarczy zgoda ustna.

97cd2ba5cfb5dfac54f79bdedb8f4bea1ba434d4-xlarge

Pacjent niesłusznie zarzuca Ci fałszowanie dokumentacji – jak się bronić

W procesach sądowych zdarzają się zarzuty dotyczące fałszowania informacji zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, że słowo pacjenta staje przeciwko słowu lekarza. Jak się bronić w tego typu sytuacjach?

238b665927202bba39d9d11eec38d683ad1f8af5-xlarge

Babcia wyraża zgodę na leczenie dziecka – kiedy może to zastąpić zgodę rodziców

Zgodę na leczenie dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, wyrażają zazwyczaj jego rodzice. Dziadkowie mogą zgodzić się np. na niektóre proste badania związane z badaniem czy diagnostyką bez ingerencji w ciało pacjenta. Kiedy jednak nie będzie to możliwe? Kiedy musisz uzyskać zgodę sądu na leczenie?

20a0b36ca197e8bd09fe69dd08c8ac2995e43f8e-xlarge

Pacjent zakaził się wirusem wątroby przed wieloma laty – kiedy zapłacisz odszkodowanie

Wzrasta liczba spraw wytaczanych przeciwko szpitalom czy lekarzom, w których pacjenci domagają się odszkodowań za szkody, które - jak twierdzą - doznali wskutek nieprawidłowego leczenia prowadzonego przed laty. Jakie kwestie są istotne w tego typu procesach?

6afd90476fd08b97172fcf857cf9a3e59b054d26-xlarge

Pacjent jest nieprzytomny – kiedy musisz uzyskać zgodę sądu na działania medyczne

Prawo zezwala na ratowanie nieprzytomnego pacjenta bez jego zgody tylko wtedy gdy jego życie jest zagrożone. Jak jednak postąpić, gdy stan pacjenta jest stabilny, a ty chcesz podjąć dalsze czynności terapeutyczne?

8d8f2bcd53abfe7fd58d58b7e4bc216a1d0cb647-xlarge

Czy możesz wydać wyniki badań 12-latce, która ma upoważnienie od matki

Dokumentację medyczną można wydać osobie, która ukończyła 16 lat, ma upoważnienie pacjenta i można potwierdzić jej tożsamość. Jak zatem postąpić, gdy do przychodni zgłasza się 12-letnie dziecko z upoważnieniem od rodzica?

469e6804196e624d75dc75f212c30462e87f9af7-xlarge

Odmawiasz leczenia – co musisz wpisać w dokumentacji medycznej

W niektórych przypadkach masz prawo odstąpić od leczenia pacjenta lub skorzystać z klauzuli sumienia. Musisz jednak spełnić określone warunki związane zarówno z odpowiednim wpisem do dokumentacji medycznej, jak i ze zgodą przełożonego, gdy jesteś zatrudniony na umowę o pracę lub w ramach służby. Sprawdź, kiedy możesz skorzystać z tego prawa.

c191052f00b1fdc8bb8330bef8eed35c7083e0f7-xlarge

Czy udzieliłeś informacji o wszystkich możliwych powikłaniach

Przygotowując pacjenta do zabiegu zastanawiasz się, czy masz go uświadomić tylko o pożądanych skutkach przeprowadzenia zabiegu, czy również o ryzyku, jakie się z nim wiąże i o powikłaniach, do których może dojść. Jakie znaczenie ma zgoda na zabieg? Czy wystarczy, że przedstawiasz typowe następstwa zabiegu, czy może powinieneś wspomnieć o wszystkich, które mogą wystąpić?

Okładka dokumentacja medyczna
Zapisz się na bezpłatny newsletter

Odbierz e-book w
prezencie!

4 wzory oświadczeń pacjenta, których nie może zabraknąć w dokumentacji medycznej.