e839a05e504937359148262291a12f10a1ccd8a2-xlarge

5 zapisów w dokumentacji, dzięki którym skutecznie obronisz się w sądzie

Właściwie prowadzona dokumentacja medyczna ma znaczenie nie tylko w sytuacjach, gdy pacjent zarzuca błąd, ale także na co dzień, zwłaszcza w rozliczeniach z NFZ. Płatnik ma prawo żądać wglądu w dokumentację, żeby zweryfikować, czy rozliczone świadczenie faktycznie zostało udzielone. A na co zwróci uwagę sąd, np. w procesie o błąd medyczny?

6afd90476fd08b97172fcf857cf9a3e59b054d26-xlarge

Kiedy bezwzględnie trzeba uzyskać zgodę pacjenta na zabieg

Lekarz podejmuje wiele decyzji zmierzających do poprawy stanu zdrowia pacjenta: od diagnostyki po inwazyjne metody ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Czy uzyskanie zgody na podjęcie czynności medycznych utrudnia codzienną praktykę? Kiedy jest to konieczny element procesu leczenia, który uchroni lekarza przed odpowiedzialnością?

f4d4e33bcc294f84edd8e120af2e5c9d1ee2806d-large

Co grozi za łamanie zasad informowania pacjenta

Lekarze nagminnie łamią prawo pacjenta do informacji. Takie działanie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jak zatem właściwie informować pacjenta, aby uzyskać jego świadomą zgodę na podjęcie leczenia i nie narazić placówki na zapłatę odszkodowania?

3fe85569549ed452a6d5fe67237d2b8abc28834c-large

Czy można odmówić leczenia agresywnego pacjenta

Blisko połowa lekarzy doświadczyła na swojej drodze zawodowej agresji ze strony pacjentów. Najczęściej zdarza się to w szpitalach, na izbach przyjęć i w przychodniach rodzinnych. Co można zrobić w takiej sytuacji?

473bfcc2159f836f95385e52afea4380f7032c6a-large

Kiedy można ograniczyć odwiedziny w placówce

Pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do bezpośredniego kontaktu ze swoimi bliskimi. Jednak prawo to może zostać ograniczone, np. w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Taką informację warto podać do publicznej wiadomości i na stronie www placówki.

8af4deedbeebbd9ece3898c1d4c877130f9feb38-large

Kiedy zgoda pacjenta może być ustna

Lekarz nie może wykonać zabiegu wbrew woli pacjenta. Jego obowiązkiem jest poinformowanie o podejrzeniach dotyczących stanu zdrowia oraz ewentualnych konsekwencjach zdrowotnych w przypadku braku lub podjęcia spóźnionego leczenia. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Jak wtedy postąpić?

17f19fef5e22461cdd77845771233310d897beeb-large

Kobiety w ciąży mają prawo do świadczeń

Każda kobieta w ciąży oraz w okresie porodu i połogu, posiadająca obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu i zamieszkująca na terenie Polski, ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Takie prawo przysługuje również pacjentkom nieubezpieczonym - przypomina Rzecznik Praw Pacjenta.

116508ed5e02c21f726a635e8edb6399e99e6ca3-xlarge

O żywienie pacjentów musi dbać szpital

W każdej historii choroby powinien znaleźć się dokument oceniający stan odżywienia chorego. Za niespełnienie tego wymogu grozi kara finansowa dla świadczeniodawcy lub całkowite zerwanie kontraktu z NFZ. L eczenie pacjenta, który jest prawidłowo żywiony, jest efektywniejsze, trwa krócej. Umożliwia to oszczędności rzędu 30–50%. 

08656124a32f0f4dfe183a4728b20606c845e9a8-xlarge

5 sposobów, które zmniejszą liczbę skarg pacjentów

Wciąż rośnie liczba roszczeń pacjentów w stosunku do podmiotów leczniczych i lekarzy. Dlatego - warto informować pacjentów, żeby skargi składali bezpośrednio do placówki i poinformować ich o obowiązującej procedurze. Problemy lepiej rozwiązywać samodzielnie tzn. z pominięciem NFZ i innych organów kontroli.

d84a01065ac6a07d43c1b9357dd588e43d1d857d-large

Nagranie wizyty lekarskiej jako dowód w sądzie

Wykorzystanie potajemnego nagrania przebiegu wizyty lekarskiej jako dowodu w sądzie jest niedopuszczalne. Sąd może jednak robić wyjątki od tej reguły.

Okładka dokumentacja medyczna