Zgoda zastępczą na leczenie pacjenta

Kiedy musisz uzyskać zgodę zastępczą na leczenie pacjenta

W niektórych przypadkach będziesz musiał uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na przeprowadzenie konkretnego działania medycznego. Sprawdź, kiedy będzie to konieczne.

wysyłanie dokumentacji medycznej pocztą

Jak wysyłać dokumentację medyczną drogą pocztową, aby trafiła do rąk pacjenta

Zgodne z obowiązującym prawem możesz udostępniać dokumentację medyczną przez wysyłkę drogą pocztową – oczywiście na wyraźne żądanie pacjenta. Przy takim sposobie udostępniania dokumentacji medycznej pamiętaj jednak o zachowaniu odpowiednich środków ostrożności – takich, które zapewnią przesyłce techniczne bezpieczeństwo. Sprawdź, co możesz zrobić.

termin udostępnienia dokumentacjii medycznej

W jakim terminie należy udostępnić wnioskowaną dokumentację medyczną

Przepisy zakładają, że placówki medyczne udostępniają dokumentację medyczną podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej zwłoki. Ale jak rozumieć to sformułowanie?

c3c4bfebb2953ab7238db68ec58c98c9bee849b1-xlarge

Czy można wnioskować o udostępnienie dokumentacji w czasie leczenia

Niejednokrotnie osoby upoważnione przez pacjenta do dostępu do jego dokumentacji medycznej składają w placówce medycznej ustny wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej. Zdarza się to także przed zakończeniem leczenia pacjenta. Czy placówka medyczna związana jest ustnym wnioskiem osoby upoważnionej o udostępnienie dokumentacji konkretnego pacjenta? Czy możliwe jest wydanie dokumentacji medycznej pacjenta przed zakończeniem trwającego procesu leczenia?

4963c48aac0bbbb831c05fc72e7c4104f306d704-xlarge

Dokumentacja medyczna – poznaj jej znaczenie jako ważnego dowodu w sprawie

Strona dochodząca roszczeń przed sądem, lub broniąca się przed nimi, musi udowodnić swoje racje. Dowody mogą mieć różną postać – od dokumentów, przez zeznania świadków, po badania DNA. Dowiedz się, jaką wartość wnosi dokumentacja medyczna do sprawy, i to nie tylko w procesie o błąd medyczny.

fb08c008e7473c835bfc84abfa62777e4aa57fe6-xlarge

Czytelnie dokumentacji medycznej - czy są potrzebne

Wgląd do dokumentacji medycznej jest coraz powszechniejszą formą domagania się dostępu do niej. Decydują o tym przede wszystkim względy fiskalne. Jak zatem zorganizować udostępnianie dokumentacji medycznej, aby odbywał o si ę w spos ó b gwarantujący respektowanie praw pacjenta, jak i właściwe zabezpieczenie oraz ochronę dokumentacji przed jej zniszczeniem lub utratą, a jednocześnie nie dezorganizowało pracy plac ó wki medycznej?

11b71f630e4d32f65b1dc98474fddd9237899bf3-xlarge

Dokumentacja RTG – czy zawsze musisz udostępnić pacjentowi oryginał

Mimo, że oryginały klisz RTG stanowią własność szpitala, na wniosek pacjenta możesz je wydać. Sprawdź zatem, co musisz pozostawić w dokumentacji medycznej, aby mieć pewność, że jest ona kompletna.

beb8f02c784b4c8c2969200c34f3216c54021ba6-large

Jakich dokumentów możesz wymagać od pacjenta w celu potwierdzenia tożsamości

Masz kilka możliwości, aby potwierdzić przysługujące pacjentowi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Istotne jednak jest, że każdorazowo musisz zażądać dokumentu, na podstawie którego możliwa będzie weryfikacja jego tożsamości. Sprawdź, czy brak takiego dokumentu może skutkować odmową udzielenia świadczeń.

201901206caab82eb6dc134cca5ca28cf56f7049-xlarge

Kiedy i jakich informacji na temat pacjentów możesz udzielić policji

Policję możesz poinformować, o tym, czy dany pacjent jest hospitalizowany. Natomiast informacje, które stanowią dokumentację medyczną, podlegają ochronie na gruncie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Są także objęte tajemnicą lekarską. Jak zatem współpracować z tym organem, nie naruszając przepisów?

9100be465b28c720b27c44ca5a7f3bf4c5c5b165-xlarge

Placówka straciła kontrolę nad dokumentacją medyczną – jak zapobiec takiej sytuacji

Przychodni odebrano lokal, w którym prowadziła działalność leczniczą. Po tym zdarzeniu straciła władztwo nad dokumentacją medyczną swoich pacjentów. Rzecznik Praw Pacjentów zarzucił placówce naruszenie zbiorowych praw pacjenta. Sprawdź, jak nie dopuścić do takiej sytuacji.

Okładka dokumentacja medyczna