kontrola NFZ

Kolejka przyjęć

Codziennie musisz raportować o kolejkach do NFZ – jak się wywiązać z nowego obowiązku

NFZ od kilku miesięcy uzyskuje od świadczeniodawców więcej danych o kolejkach. Te zmiany oznaczają więcej obowiązków sprawozdawczych dla placówek medycznych, które mają kontrakty, ale czy poprawią dostępność do wybranych świadczeń opieki zdrowotnej?

W prywatnych przychodniach powiadamianie pacjentów o wizycie to standard. Dzięki temu każdy, w prosty sposób może ją odwołać, np. za pomocą SMS-a. W publicznych placówkach takie rozwiązanie nie jest regułą, raczej wyjątkiem. Dlatego tysiące pacjentów nie odwołują wizyt i nie przychodzą na nie, przez co inni muszą dłużej czekać w kolejce do specjalisty. Sytuację ma zmienić rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, a także nowelizacja ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Przepisy, które obowiązują od 1 lipca, mają poprawić monitorowanie dostępności wybranych świadczeń opieki zdrowotnej. Przyczynią się do tego zmiany w zakresie prowadzenia list oczekujących. Jakie obowiązki mają w związku z tym świadczeniodawcy?

wiper-pixel