Jak zabezpieczyć dokumentację medyczną zawierającą dane osobowe

Jak zabezpieczyć dokumentację medyczną zawierającą dane osobowe

Nowe prawo o ochronie danych osobowyc h, a zwłaszcza opisane w nim kary finansowe za niewłaściwe zabezpieczenie danych budzą niepokój administratorów danych. Jak zatem zgodnie z nowymi przepisami zabezpieczyć od strony informatycznej dokumentację dotyczącą pacjentów placówki?

co określi kodeks branżowy w ochronie zdrowia

Udostępnianie dokumentacji - co określi kodeks branżowy w ochronie zdrowia

Aktualny projekt kodeksu branżowego dla sektora ochrony zdrowia opisuje zasady udostępniania danych osobowych pacjentów zawartych w dokumentacji medycznej zgodnie z RODO. Zawiera także przykładowe zgody na przetwarzanie danych osobowych. Sprawdź, w czym pomoże placówkom medycznym ten dokument.

historie choroby pacjentów do celów dydaktycznych

Czy można wykorzystać historie choroby pacjentów do celów dydaktycznych

Dane medyczne wykorzystywane do celów dydaktycznych powinny być zanonimizowane - dopiero wtedy stracą charakter danych osobowych i przestaną podlegać ochronie. Dotyczy to również historii choroby pacjenta. Dowiedz się, jaką dokumentację możesz przekazać studentom podczas zajęć.

Sytuacje losowe z udziałem małoletnich

Sytuacje losowe z udziałem małoletnich – jakie informacje możesz przekazać rodzicom

Odkąd weszło w życie RODO, pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów z zakresu przekazywania informacji na temat pacjentów osobom najbliższym. Dowiedz się, co należy zrobić, gdy istnieje pilna potrzeba przekazania informacji o stanie zdrowia pacjenta osobie trzeciej, a nie ma faktycznej możliwości uzyskania na to zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

d3cc2ab0c9a937c842328c652c1d73d9a5a71917-xlarge

Czy placówki medyczne mogą stosować prawo do bycia zapomnianym

RODO wprowadziło możliwość żądania przez osobę, której dane dotyczą, ich niezwłocznego usunięcia przez administratora danych. Jak jednak stosować to prawo w odniesieniu do oświadczeń pacjenta, które są integralną częścią dokumentacji medycznej?

9c2297ae9e33b2a27c1eaac2d0f5b31c5b5fd041-xlarge

Jak powinien wyglądać zapis dotyczący zgody na przetwarzanie danych

Nie masz obowiązku każdorazowo uzyskiwać zgody od pacjenta na przetwarzanie jego danych osobowych. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych możesz przetwarzać dane, gdy jest to konieczne np. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej. Są jednak sytuacje, gdy uzyskanie takiej zgody będzie niezbędne. Dowiedz się, kiedy.

ad19129a9ebb88165620f83ed42ab2031de7f71f-xlarge

Wysyłasz kopie dokumentacji e-mailem – jak ją zabezpieczyć, aby nie dostała się w niepowołane ręce

Postępująca informatyzacja placówek medycznych upowszechniła udostępnianie dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jak przygotować się do realizacji tego prawa pacjenta bez ryzyka wypłynięcia danych osobowych do osób niepowołanych?

d02ee1875c30b26f12b06a0a95322b5f4b21318f-xlarge

Dokumentacja badań naukowych - jakie zmiany wprowadzić w związku z RODO

Przetwarzanie danych wrażliwych w celach naukowych i badawczych jest specyficzne. Są to bowiem działania związane z rozwojem technologicznym w zakresie wprowadzenia prototypowych rozwiązań zarówno w fazie testów, prac eksperymentalnych jak i badań stosowanych. Jak zabezpieczyć dokumentację medyczną badań, żeby spełnić wymogi RODO?

a691d963feb93ce67d3cf2fa22de96c563d0d358-xlarge

Jak przestrzegać prawa pacjenta do intymności w świetle RODO

W podmiotach leczniczych często dochodzi do ujawniania danych pacjentów w obecności osób trzecich, np. przez niewłaściwie zorganizowaną pracę w rejestracji. Osoby postronne słyszą imię i nazwisko rejestrowanego, jego PESEL, informację, na jakie badanie jest kierowany. Sprawdź, jak zgodnie z RODO chronić intymność pacjenta.

8a9cdabe33bd067da4043c580a1d897cca1d71bd-xlarge

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – kiedy musisz ją uzyskiwać

Generalnie placówka medyczna nie musi uzyskiwać zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z leczeniem. Problem zgody pojawi się, gdy chce przetwarzać dane w celach marketingowych. Sprawdź, jak powinien wyglądać taki dokument.

Okładka dokumentacja medyczna