9c2297ae9e33b2a27c1eaac2d0f5b31c5b5fd041-xlarge

Czy po zmianie przepisów lekarze mogą przetwarzać dane bez upoważnienia

W nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obowiązuje od 11 maja, pojawiła się nieścisłość związana z przetwarzaniem dokumentacji medycznej przez osoby wykonujące zawód medyczny. Jak zatem odnieść się do kwestii nadawania upoważnień administratora danych tym osobom?

80b003e29a882ae127ecdd3a5743bbf7058c845d-xlarge

Jak upoważnić rejestratorki do przetwarzania danych w e-dokumentacji

W instrukcji zarządzania systemem, w którym przetwarzasz dane osobowe, musisz opisać zasady nadawania użytkownikom, m.in. rejestratorkom, haseł i ich zmiany. Musisz też im nadać stosowne upoważnienia i zobowiązać do zachowania danych w tajemnicy. Sprawdź, co jeszcze powinieneś zrobić, aby nie doszło do wycieku danych w Twojej placówce.

1969e0ea51afb3dc9e48d07ea4458dbf41ea1266-xlarge

Udostępniasz lekarzom laptopy – sprawdź, co zawrzeć w regulaminie ich użytkowania

Personel medyczny, który korzysta ze służbowych laptopów zawierających dane osobowe pacjentów, musi zachować szczególną ostrożność podczas ich transportu, przechowywania i użytkowania poza placówką. Sprawdź, co powinien obejmować regulamin użytkowania takiego sprzętu.

0b11956a74c7977c9d943b73fc30ab8575e27469-xlarge

Wykaz zbiorów przetwarzania danych osobowych – co powinien zawierać

Prowadzenie wykazu zbiorów przetwarzania danych osobowych to największe wyzwanie dla każdej placówki medycznej czy gabinetu lekarskiego. Dowiedz się, jak wywiązać się z tego obowiązku.

e853d3bd0036bb616ef727bfeb459705cf358e15-xlarge

Udostępniasz dokumentację medyczną – czy możesz żądać dowodu osobistego

W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej masz do czynienia z informacjami wrażliwymi, które są w niej zawarte. A zatem musisz te informacje szczególnie chronić przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Jaką procedurę weryfikacji tożsamości opracować i wdrożyć, aby zminimalizować ryzyko wycieku danych?

69d8151ac5849307fa97eadd17648a43071b0d7b-xlarge

Przetwarzasz medyczne dane osobowe – poznaj 3 metody ich ochrony

Chroniąc i przetwarzając dane osobowe pacjentów w elektronicznej dokumentacji medycznej, zwłaszcza gdy zlecasz jej przetwarzanie na zewnątrz, możesz wykorzystać takie metody, jak anonimizacja, pseudonimizacja i separacja danych. Sprawdź, jakie korzyści i zagrożenia się z tym wiążą.

c07c0762ea82304f4f2a0c17089ff2b9d170f195-xlarge

Zlecasz zarządzanie e-dokumentacją - jakich standardów bezpieczeństwa możesz wymagać od dostawcy

Żeby nie narazić się na zarzut nieuprawnionego zlecenia na zewnątrz procesu zarządzania dokumentacją medyczną oprócz obowiązujących przepisów weź pod uwagę także stanowiska GIODO i orzeczenia sądów. Co jeszcze wziąć po uwagę, aby mieć pewność, że legalnie zlecasz zarządzanie dokumentacją medyczną poza placówkę?

4a49e54d8df68248e80c47a9b4b6a9ac907c407a-xlarge

Przetwarzanie danych w rejestracji – uniknij 10 najczęściej popełnianych błędów

Często dochodzi do naruszeń zasad i przepisów w zakresie przetwarzania dokumentacji medycznej. Dowiedz się, jak unikać błędów popełnianych przez pracowników rejestracji w placówce medycznej i uniknij przykrych konsekwencji.

8f4d41f9b58212e9392f056f67c7fce1dc965c13-xlarge(1)

Bezpieczne przechowywanie danych pacjentów – poznaj 4 skuteczne rozwiązania

W procesie wdrożenia e-dokumentacji jednym z istotniejszych aspektów jest bezpieczeństwo danych pacjentów. Placówki medyczne muszą dołożyć wszelkich starań, aby elektroniczna dokumentacja medyczna była bezpieczna. Sprawdź, jak wyeliminować najpoważniejsze zagrożenie, jakim jest wyciek danych wrażliwych.

c2d7b927be6be85c2fd7cb0fbe55eadeb91c2a71-xlarge

Po śmierci pacjenta ujawniasz informacje o nim – sprawdź, czy właściwie postępujesz

Do informacji dotyczących osób nieżyjących nie stosujemy ustawy o ochronie danych osobowych. Jednak ujawnienie tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci pacjenta może – ze względu na jej specyfikę – wiązać się z ujawnieniem danych osób żyjących. Jak nie łamać prawa, gdy zniesiono tajemnicę lekarską po śmierci pacjenta?

Okładka dokumentacja medyczna