c2d7b927be6be85c2fd7cb0fbe55eadeb91c2a71-xlarge

Po śmierci pacjenta ujawniasz informacje o nim – sprawdź, czy właściwie postępujesz

Do informacji dotyczących osób nieżyjących nie stosujemy ustawy o ochronie danych osobowych. Jednak ujawnienie tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci pacjenta może – ze względu na jej specyfikę – wiązać się z ujawnieniem danych osób żyjących. Jak nie łamać prawa, gdy zniesiono tajemnicę lekarską po śmierci pacjenta?

c1f6b4fdc29daa5eb51c19f91f6412caf10469b7-xlarge

Powierzasz przetwarzanie danych w usługach Cloud Computing – jakie zapisy zawrzeć w umowie

Przetwarzanie danych w chmurach jest dopuszczalne przez przepisy. Wprawdzie wiele zależy od tego, kto jest użytkownikiem chmury oraz rodzaju samej chmury, ale tak czy inaczej ochrona zdrowia może korzystać z takich rozwiązań i zapewne wkrótce będzie to koniecznością. Jak się do tego przygotować?

0b11956a74c7977c9d943b73fc30ab8575e27469-xlarge

4 działania, które musisz podjąć, aby sprostać nowym wymogom ochrony danych

Do połowy 2018 roku placówki medyczne muszą dostosować się do unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych. Muszą m.in. opracować procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych. Zobacz, co jeszcze musisz zrobić, aby mieć pewność, że właściwie realizujesz zasadę bezpieczeństwa przetwarzania danych medycznych.

aae223a699d904cabdf3a8c49e4ea0e6faab14a9-xlarge

Korzystasz gotowych wzorów z zakresu ochrony danych - czy to bezpieczne

Częstym błędem w przetwarzaniu danych osobowych jest korzystanie gotowych wzorów, bez dostosowania ich do realiów konkretnej placówki. Sprawdź, jak nie dopuścić do uchybień w zakresie ochrony danych. 

43892e3d95a66e8cdd2f1b0d11fad0b9fe683ae0-xlarge

Zlecasz badania zewnętrznemu laboratorium – jak skonstruować umowę powierzenia danych

Laboratorium, które wykonuje badania na zlecenie placówki medycznej, jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem tych badań. Dowiedz się, co powinna ustalić placówka z laboratorium, aby uniknąć odpowiedzialności administracyjnej i cywilnej za błędne przetwarzanie danych wrażliwych.

0b11956a74c7977c9d943b73fc30ab8575e27469-xlarge

Jak zagwarantować bezpieczeństwo danych pacjenta w systemach komputerowych

Przechowywanie danych na serwerach, zorganizowanie procesu rejestracji w określony sposób, a także podział informacji na kategorie to rozwiązania, które zabezpieczą nasze systemy komputerowe. O co jeszcze należy zadbać, aby mieć pewność, że dane pacjentów będą bezpieczne?

4a49e54d8df68248e80c47a9b4b6a9ac907c407a-xlarge

O co musisz zadbać, jeśli powierzasz przetwarzanie danych firmie zewnętrznej

Placówka medyczna, która zatrudnia lekarza na umowę zlecenie w celu udzielania świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych, powinna nadać mu upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. A jak postąpić, gdy powierzamy dane do przetwarzania firmie zewnętrznej?

e02d83147f7b24294c01f8eff6ee18f5fd0afbc6-xlarge

Rejestrujesz pacjentów przez telefon, czy musisz uzyskiwać zgodę na przetwarzanie danych

Jeśli pacjent umawia się telefonicznie na skorzystanie z usługi medycznej, nie jest potrzebna żadna zgoda. Gdy placówka tak postępuje, jest to działanie nieuprawnione. Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas uzyskiwania danych od pacjenta?

3ae044a5a65476ac0deb3571409dfe3cb21969bd-xlarge

2 modele przetwarzania danych osobowych w placówce – który wdrożyć

Zarządzanie przetwarzaniem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej odgrywa istotną rolę w doskonaleniu jakości w placówce medycznej. Może też przynieść spore oszczędności. Jak więc wypracować najlepsze rozwiązania w tej dziedzinie?

ae098050399f32c862e02bf29afc4d97dd1fe27b-xlarge

3 najczęstsze uchybienia w ochronie danych według GIODO – wyeliminuj je

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) podczas kontroli 15 placówek w 2015 roku wykrył kilka uchybień w przetwarzaniu danych. Sprawdź, jak je wyeliminować, aby nie narazić się na wysokie kary.

Okładka dokumentacja medyczna