a691d963feb93ce67d3cf2fa22de96c563d0d358-xlarge

Jak przestrzegać prawa pacjenta do intymności w świetle RODO

W podmiotach leczniczych często dochodzi do ujawniania danych pacjentów w obecności osób trzecich, np. przez niewłaściwie zorganizowaną pracę w rejestracji. Osoby postronne słyszą imię i nazwisko rejestrowanego, jego PESEL, informację, na jakie badanie jest kierowany. Sprawdź, jak zgodnie z RODO chronić intymność pacjenta.

8a9cdabe33bd067da4043c580a1d897cca1d71bd-xlarge

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – kiedy musisz ją uzyskiwać

Generalnie placówka medyczna nie musi uzyskiwać zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z leczeniem. Problem zgody pojawi się, gdy chce przetwarzać dane w celach marketingowych. Sprawdź, jak powinien wyglądać taki dokument.

aae223a699d904cabdf3a8c49e4ea0e6faab14a9-xlarge

Pierwsze udostępnienie kopii dokumentacji nieodpłatnie - jak się wywiązać z tego obowiązku przewidzianego w RODO

Wejście w życie RODO otwiera pacjentom nową ścieżkę uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej bezpłatnie w przypadku pierwszego udostępniania. Sprawdź, co powinien zawierać wniosek pacjenta, aby mieć pewność, że jego podstawą jest realizacja uprawnień wynikających z rozporządzenia unijnego.

044a5e02fe57a649755eac5203f8ad1f46b4176a-xlarge

Zgody na przetwarzanie danych osobowych - czy w świetle RODO trzeba je uzyskiwać od pacjentów

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zrównuje z godę na podjęcie czynności medycznych ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Jaki zatem jest status prawny zg ó d pacjent ó w na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przed 25 maja 2018 r. ?

e00ffad0d72a2b985b8f7a75d4365c20b09a5690-xlarge

Jak wdrożyć RODO w placówce medycznej – praktyczne wskazówki

Pierwszym krokiem wdrożenia RODO będzie zdefiniowanie obszarów, w jakich są przetwarzane dane osobowe oraz określenie, jakie kategorie podmiotów danych masz w placówce . Sprawdź, co następnie zrobić, aby mieć pewność, że postępujesz zgodnie z nowymi przepisami?

ae0ce5d894448dc56232b0024257efdcfb1aeea6-original

Jak zagwarantować spełnienie rozszerzonego obowiązku informacyjnego

Jednym z ważniejszych warunków, który od 25 maja 2018 r. muszą spełnić podmioty przetwarzające dane osobowe, w tym gabinety lekarskie, jest rozszerzony obowiązek informacyjny względem osób, których dane są przetwarzane. Dowiedz się, na czym on polega i jakie zapisy zawrzeć w klauzulach?

044a5e02fe57a649755eac5203f8ad1f46b4176a-xlarge

Jeden inspektor ochrony danych dla kilku placówek – sprawdź, czy jest taka możliwość

Jednym z podstawowych zadań inspektora ochrony danych jest informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o nowych obowiązkach wynikających z RODO. Sprawdź, jak zapewnić możliwość kontaktu z inspektorem, w tym także osób których dane dotyczą, na przykład pacjentów.

aae223a699d904cabdf3a8c49e4ea0e6faab14a9-xlarge

Lekarz prowadzi specjalistyczną praktykę lekarską – jak dostosować się do wymogów RODO

Wejście w życie RODO jest wyzwaniem dla funkcjonowania placówek medycznych. Nowym regulacjom muszą także sprostać jednoosobowe specjalistyczne praktyki lekarskie. Sprawdź, jak je wdrożyć w codziennej praktyce.

2178ded20f6f40c3c3e236a1ab202086a6dba366-xlarge

Prawo pacjenta do bycia zapomnianym - kiedy musisz go przestrzegać

Nowe prawo pacjenta do bycia zapomnianym ustanowione przez RODO nie będzie miało zastosowania wobec wszystkich jego danych. Sprawdź, kiedy nie masz obowiązku realizacji tego uprawnienia.

ba0de8c2763f12c4b0f2366fec35b476464f9fc5-xlarge

Sprzeciw pacjenta wobec przetwarzania jego danych – w jakich sytuacjach musisz go respektować

Jeśli pacjent wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, placówka medyczna w określonych sytuacjach, uwzględniając cel przetwarzania danych, musi zrealizować to żądanie. Sprawdź, jak - zgodnie z RODO - reagować na wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Okładka dokumentacja medyczna