Dokumentacja usług e-zdrowia

Jak dokumentować świadczenia zdrowotne udzielane na odległość przez lekarza rodzinnego

W ostatnim czasie mocno widoczne są działania propagujące elektronizację i informatyzację usług opieki zdrowotnej podejmowane zarówno przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Jednym z nich jest propozycja nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych, rozszerzająca koszyk świadczeń gwarantowanych POZ o wizyty na odległość, realizowane przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Jak je dokumentować?

e-zdrowie

Co zyskasz dzięki systemom teleinformatycznym w placówkach medycznych

Ustawa dotycząca wdrażania rozwiązań w obszarze e-zdrowia wprowadza wiele zmian usprawniających i dostosowuje przepisy do wyzwań oraz pojawiających się potrzeb w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Ma także zapewnić dodatkowe narzędzia, dzięki którym pojawią się nowe możliwości działania, które podniosą zadowolenie pacjentów. Poznaj szczegóły.

Bezpieczeństwo e-dokuemntacji

Jak bezpiecznie udostępniać dokumentację medyczną w formie elektronicznej

Udostępnianie dokumentów drogą elektroniczną obarczone jest ryzykiem ich przejęcia przez osoby nieuprawnione. Sprawdź, jak zorganizować ten proces, aby zachować zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych.

IT w medycynie

Jak się podłączyć do Platformy P1, aby wystawiać e-recepty

Poprawa jakości obsługi pacjentów, elektroniczna obsługa recept, skierowań, a w konsekwencji wsparcie systemu kolejkowego udzielania świadczeń zdrowotnych to korzyści płynące z informatyzacji ochrony zdrowia. Sprawdź, jak włączyć się do projektu Platforma P1, który realizuje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

e-skierowania

E-recepta i e-skierowanie – co zyskasz dzięki informatyzacji

Lekarze i placówki medyczne coraz częściej stosują nowoczesne technologie w wykonywaniu zawodu, niebawem e-recepty i e-skierowania staną się faktem, a pilotaże przynoszą pierwsze pozytywne doświadczenia. Jaki jest stan realizacji informatyzacji i jakie niesie za sobą korzyści?

Przekazanie uprawnień dostępu do systemu

Jak nadawać upoważnienia do systemu do e-dokumentacji personelowi medycznemu

Podmioty lecznicze coraz częściej stosują elektroniczną dokumentację medyczną (EDM). Powstaje zatem pytanie, jak realizować dostęp do danych medycznych zgromadzonych w systemie informatycznym, oraz kto i w jakim zakresie może korzystać ze zgromadzonej w ten sposób dokumentacji medycznej. Jest to istotne, gdyż dokumentacja medyczna jest nośnikiem przede wszystkim danych osobowych o charakterze wrażliwym.

Procedura przetwarzania danych

Jak opracować procedurę, która zapewni Ci bezpieczne przetwarzanie danych

Zgodnie z zasadą rozliczalności, wszelkie czynności związane z nadawaniem i cofaniem upoważnień oraz uprawnień, powinny być utrwalone w dokumentacji wewnętrznej placówki. Na co należy zwrócić uwagę przy opracowywaniu tej procedury?

Programy dla placówek medycznych

Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ na zakup programu do e-dokumentacji

Jeśli kupiłeś oprogramowanie do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w tym lub w ubiegłym roku i masz kontrakt z NFZ, do 10 sierpnia możesz złożyć wniosek o dofinansowanie z NFZ. Sprawdź, ile środków możesz zyskać.

oprogramowanie do elektronicznej dokumentacji medycznej

Jak wybrać oprogramowanie do elektronicznej dokumentacji medycznej

Zgromadziłeś już wszystkie wymagane informacje, rozpoznałeś i przeanalizowałeś wszystkie procesy zachodzące wewnątrz obiegu informacji medycznej w placówce. Możesz zatem przystąpić do przygotowania dokumentu, w którym zawrzesz te informacje w celu ogłoszenia konkursu ofert bądź przygotowania przetargu. Sprawdź, co jest istotne na tym etapie.

Podpis elektroniczny

Jaki podpis elektroniczny wykorzystywać do podpisywania elektronicznej dokumentacji

Wraz ze stopniowym wprowadzaniem elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz rozszerzaniem jej stosowania na coraz więcej rodzaj ó w dokumentacji, pojawiają się w ątpliwości związane z jej tworzeniem. Rodzą się przede wszystkim obawy związane z bezpiecznym i zgodnym z prawem składaniem podpis ó w i autoryzacją wytworzonych dokument ó w.

Okładka dokumentacja medyczna