Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie z datą wsteczną - czy lekarz może je wystawić

Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, potocznie zwane zwolnieniami lekarskimi, określają okres, w kt ó rym dany ubezpieczony powinien powstrzymać się od świadczenia pracy. Nikt nie ma wątpliwoś ci, że mogą obejmować swoją dat ą dzień rozpoczęcia przez lekarza postępowania diagnostyczno-leczniczego. Czy lekarz może jednak wystawić zwolnienie z datą wsteczną - taką, kt ó rą pacjent wskazuje jako początek choroby?

Jakie wymogi powinny spełniać poradnie w związku z wejściem w życie e-dokumentacji

Jakie wymogi powinny spełniać poradnie w związku z wejściem w życie e-dokumentacji

Konieczność prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) obowiązuje od 1 stycznia 2019 r . Na razie dotyczy jednak trzech dokumentów. Poznaj swoje obowiązki w tym zakresie.

e-ZLA, asystent medyczny

E-ZLA: do jakich czynności możesz upoważnić asystenta medycznego

Dzięki wprowadzonej instytucji asystentów medycznych lekarze mogą bardziej skupić się na leczeniu pacjentów. Dowiedz się, w jaki sposób zmniejszył się zakres ich działań techniczno-formalnych.

e-zwolnienia

E-zwolnienia – 17 najczęstszych pytań i odpowiedzi

Znasz już zasady wystawiania i obsługi e-zwolnień. Nie oznacza to jednak, że w codziennej praktyce nie spotkasz się z sytuacjami nietypowymi. Jakie problemy występują najczęściej i jak sobie z nimi radzić?

e-ZLA

Jak obsługiwać Platformę Usług Elektronicznych ZUS

Zakład Ubezpieczeń Spo łecznych udostępnił placówkom medycznym i lekarzom Aplikacje Gabinetowe konieczne do przekazywania e-ZLA. Dowiedz się, jak obsługiwać to narzędzie.

e-ZLA

Jak wypisać e-ZLA, gdy nie masz dostępu do Internetu

Jeżeli w czasie wizyty pacjenta pojawią się problemy techniczne – nie zadziała sprzęt albo utracisz połączenie z Internetem - nie wpadaj w panikę. Ustawodawca przewidział rozwiązanie, dzięki któremu awaria sprzętu nie powinna wywoływać u lekarza stresu. Poznaj specjalny tryb wystawiania zaświadczeń lekarskich, który możesz wykorzystać w takich sytuacjach.

e-ZLA

Jak wystawić e-zwolnienie po 1 grudnia 2018 r.

Całkowite przejście z tradycyjnych, papierowych metod wystawiania zwolnień lekarskich na system e-zwolnień nastąpiło 1 grudnia 2018 r. Jest to pierwszy zakończony etap informatyzacji w ochronie zdrowia. Na czym polega ta rewolucja i czy należy się jej obawiać?

kontrola

Jakie możliwości kontroli zaświadczeń lekarskich stwarza elektronizacja tego procesu

Zasady kontroli e-ZLA są podobne do tego, jak weryfikowane były dotychczas zwolnienia wystawiane ręcznie. Niemniej jednak wprowadzenie systemu elektronicznych zwolnień, podlegających automatycznemu ewidencjonowaniu w bazie ZUS, ma ten proces usprawnić i uszczelnić system ubezpieczeń społecznych. Oto szczegóły.

e-ZLA

Jakie narzędzia umożliwiają obsługę e-zwolnień

Elektroniczne zwolnienie lekarskie możesz skutecznie wystawić za pomocą używanej w gabinecie aplikacji zintegrowanej z systemem ZUS bądź korzystając online z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W tym celu musisz dysponować aktywnym kontem na PUE ZUS i odpowiednim podpisem. Jak spełnić te wymogi?

e-zwolnienia

Katalog korzyści płynących z wdrożenia sytemu e–zwolnień

Z jednej strony wprowadzenie e-zwolnień usprawni procedurę wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy i zmniejszy biurokrację. Z drugiej strony lekarze nie powinni zapomnieć o największej zalecie tego rozwiązania dla ZUS – ułatwionej kontroli zasadności wystawionego zaświadczenia lekarskiego, a w konsekwencji ograniczenia nadużyć związanych z ich wystawianiem. Sprawdź, co zyskają poszczególni użytkownicy systemu.

Okładka dokumentacja medyczna