Lecznica

Czy ambulatoria muszą prowadzić historię zdrowia i choroby w formie elektronicznej

Wraz z nowym rokiem uchylono zapis o konieczności prowadzenia historii choroby (szpital) lub historii zdrowia i choroby (jednostki ambulatoryjne) w postaci elektronicznej. Sprawdź, co się zmieniło w zakresie obowiązków związanych z e-dokumentacją.

e-dokumentacja

Czy musisz wdrożyć e-dokumentację w podmiocie, który nie ma kontraktu z NFZ

Od 1 stycznia 2019 r. w polskich placówkach ochrony zdrowia działa elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM). Czy przychodnia, która nie podpisała kontraktu z NFZ, ma obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2019 r.? Czy EDM obowiązuje również prywatne podmioty?

e-skierowania 2

E-skierowanie - pacjent będzie mógł się wpisać wyłącznie na jedną listę oczekujących

Wprowadzenie e-skierowań zmniejszy ryzyko błędnego wystawienia dokumentu i uprości rejestrację. Ta będzie możliwa bez konieczności osobistej wizyty pacjenta w placówce. Sprawdź, jakie jeszcze korzyści niesie za sobą wdrożenie tego dokumentu w postaci elektronicznej.

blad

Jak uniknąć błędów przy wystawianiu e-ZLA

Panele lekarza i asystenta medycznego na PUE ZUS są dostosowane do wystawiania e-zwolnień i mają wiele praktycznych udogodnień. Sprawdź, jak szybko możesz się dostosować do wymog ó w związanych z wystawianiem e-ZLA.

e-certyfikat

Jak uzyskać certyfikat do podpisywania e-ZLA

Żebyś mógł wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, musisz założyć profil na PUE ZUS i uzyskać odpowiedni certyfikat. Sprawdź, jak to zrobić.

e-skierowania

Jak wygląda okres przejściowy wdrażania e-skierowań

Coraz więcej podmiotów leczniczych decyduje się na wcześniejsze stopniowe dostosowywanie się do nowych realiów technologicznych, a więc kupno potrzebnego sprzętu, oprogramowania, zabezpieczenia antywirusowego, czy szkolenie personelu. Sprawdź, jak się przygotować do wdrożenia e-skierowań.

Dane

Jakich danych nie może zabraknąć na e-ZLA

Lekarz i asystent medyczny, po uzyskaniu dostępu do ZUS PUE, mogą wystawić zaświadczenie lekarskie e-ZLA. Sprawdź, jakie informacje muszą się znaleźć na dokumencie.

e-recepty

Od 2020 roku wszyscy lekarze będą obowiązkowo wystawiać e-recepty

Od początku tego roku e-receptę realizują wszystkie apteki w kraju, a od 2020 roku obowiązkowo będą ją wystawiać wszyscy lekarze. Poznaj szczegóły tego rozwiązania.

przycisk z kopertą

E-skierowania– w jaki sposób uszczelnią system kolejek

Wprowadzenie e-skierowań ma przyczynić się m.in. do eliminowania przypadków wielokrotnego zapisywania się do kolejek oczekujących w niezależnych placówkach medycznych. Sprawdź, jakich jeszcze korzyści możesz oczekiwać z usprawnienia obiegu informacji między poszczególnymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie z datą wsteczną - czy lekarz może je wystawić

Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, potocznie zwane zwolnieniami lekarskimi, określają okres, w kt ó rym dany ubezpieczony powinien powstrzymać się od świadczenia pracy. Nikt nie ma wątpliwoś ci, że mogą obejmować swoją dat ą dzień rozpoczęcia przez lekarza postępowania diagnostyczno-leczniczego. Czy lekarz może jednak wystawić zwolnienie z datą wsteczną - taką, kt ó rą pacjent wskazuje jako początek choroby?

Okładka dokumentacja medyczna