c3c4bfebb2953ab7238db68ec58c98c9bee849b1-xlarge

Jakie dane o pacjencie można udostępniać zakładom ubezpieczeń

Lekarz musi umożliwić pacjentowi skorzystanie z rekompensaty za poniesiony uszczerbek na zdrowiu, która mu przysługuje. Jak zatem sprawnie komunikować się z zakładem ubezpieczeń, aby - przy jednoczesnej dbałości o prywatność pacjenta - ułatwić mu realizację uprawnień z umowy ubezpieczenia?

97cd2ba5cfb5dfac54f79bdedb8f4bea1ba434d4-xlarge(1)

Kiedy możesz zniszczyć zdjęcie RTG, aby nie dopuścić do roszczeń pacjenta

Przy prowadzeniu dokumentacji medycznej istnieje wiele zasad. Niezwykle ważną kwestią jest czas i miejsce jej przechowywania. Czy ustawodawca przewiduje jeden, sztywny okres przechowywania dokumentacji medycznej, o którym należy pamiętać? Jakie powinny być warunki jej przechowywania?

4963c48aac0bbbb831c05fc72e7c4104f306d704-xlarge

Czy potajemne nagranie może być dowodem w sprawie o błąd medyczny

Nagrywanie rozmów z lekarzem bez jego wiedzy nie budzi pozytywnych skojarzeń. Jednak czasem może być jedynym dowodem, który potwierdzi słuszność racji pacjenta w sądzie. Kiedy sąd go uzna?

b1d9cd0637e6e68e69e976f49e5f5b10e1466e1e-xlarge

Kiedy musisz uzyskać od pacjenta zgodę na znieczulenie

Uzyskanie zgody to jeden z warunków legalnie wykonywanej czynności medycznej. Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia jest przejawem jego woli, które jest podobne do oświadczenia woli. Kiedy ją uzyskiwać, a kiedy możemy od tego odstąpić bez żadnych konsekwencji?

9f59b506f2be9cecc7a55d07d785b3e3e0dc0859-xlarge

Pacjent wycofuje upoważnienie do uzyskiwania informacji o jego zdrowiu, co robić

Pacjenci często zmieniają lub odwołują oświadczenia dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia. Jak odnotować to w dokumentacji? Czy usuwać, czy pozostawiać takie oświadczenia?

b343456c6e5eac0947bba431f1a5a2d1405f1768-xlarge

Wynik badania odbiega od normy, jak informować o tym pacjenta

Dostęp do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw pacjenta, a jej wydanie powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. Jak jednak postąpić, gdy placówka medyczna otrzymuje wyniki pacjenta, które wskazują na poważną chorobę? Kto może w takiej sytuacji informować o tym pacjenta, aby nie narazić placówki medycznej na roszczenia?

e839a05e504937359148262291a12f10a1ccd8a2-xlarge

5 zapisów w dokumentacji, dzięki którym skutecznie obronisz się w sądzie

Właściwie prowadzona dokumentacja medyczna ma znaczenie nie tylko w sytuacjach, gdy pacjent zarzuca błąd, ale także na co dzień, zwłaszcza w rozliczeniach z NFZ. Płatnik ma prawo żądać wglądu w dokumentację, żeby zweryfikować, czy rozliczone świadczenie faktycznie zostało udzielone. A na co zwróci uwagę sąd, np. w procesie o błąd medyczny?

6afd90476fd08b97172fcf857cf9a3e59b054d26-xlarge

Kiedy bezwzględnie trzeba uzyskać zgodę pacjenta na zabieg

Lekarz podejmuje wiele decyzji zmierzających do poprawy stanu zdrowia pacjenta: od diagnostyki po inwazyjne metody ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Czy uzyskanie zgody na podjęcie czynności medycznych utrudnia codzienną praktykę? Kiedy jest to konieczny element procesu leczenia, który uchroni lekarza przed odpowiedzialnością?

f4d4e33bcc294f84edd8e120af2e5c9d1ee2806d-large

Co grozi za łamanie zasad informowania pacjenta

Lekarze nagminnie łamią prawo pacjenta do informacji. Takie działanie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jak zatem właściwie informować pacjenta, aby uzyskać jego świadomą zgodę na podjęcie leczenia i nie narazić placówki na zapłatę odszkodowania?

3fe85569549ed452a6d5fe67237d2b8abc28834c-large

Czy można odmówić leczenia agresywnego pacjenta

Blisko połowa lekarzy doświadczyła na swojej drodze zawodowej agresji ze strony pacjentów. Najczęściej zdarza się to w szpitalach, na izbach przyjęć i w przychodniach rodzinnych. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Okładka dokumentacja medyczna