8af4deedbeebbd9ece3898c1d4c877130f9feb38-large

Kiedy zgoda pacjenta może być ustna

Lekarz nie może wykonać zabiegu wbrew woli pacjenta. Jego obowiązkiem jest poinformowanie o podejrzeniach dotyczących stanu zdrowia oraz ewentualnych konsekwencjach zdrowotnych w przypadku braku lub podjęcia spóźnionego leczenia. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Jak wtedy postąpić?

17f19fef5e22461cdd77845771233310d897beeb-large

Kobiety w ciąży mają prawo do świadczeń

Każda kobieta w ciąży oraz w okresie porodu i połogu, posiadająca obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu i zamieszkująca na terenie Polski, ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Takie prawo przysługuje również pacjentkom nieubezpieczonym - przypomina Rzecznik Praw Pacjenta.

116508ed5e02c21f726a635e8edb6399e99e6ca3-xlarge

O żywienie pacjentów musi dbać szpital

W każdej historii choroby powinien znaleźć się dokument oceniający stan odżywienia chorego. Za niespełnienie tego wymogu grozi kara finansowa dla świadczeniodawcy lub całkowite zerwanie kontraktu z NFZ. L eczenie pacjenta, który jest prawidłowo żywiony, jest efektywniejsze, trwa krócej. Umożliwia to oszczędności rzędu 30–50%. 

08656124a32f0f4dfe183a4728b20606c845e9a8-xlarge

5 sposobów, które zmniejszą liczbę skarg pacjentów

Wciąż rośnie liczba roszczeń pacjentów w stosunku do podmiotów leczniczych i lekarzy. Dlatego - warto informować pacjentów, żeby skargi składali bezpośrednio do placówki i poinformować ich o obowiązującej procedurze. Problemy lepiej rozwiązywać samodzielnie tzn. z pominięciem NFZ i innych organów kontroli.

d84a01065ac6a07d43c1b9357dd588e43d1d857d-large

Nagranie wizyty lekarskiej jako dowód w sądzie

Wykorzystanie potajemnego nagrania przebiegu wizyty lekarskiej jako dowodu w sądzie jest niedopuszczalne. Sąd może jednak robić wyjątki od tej reguły.

Okładka dokumentacja medyczna