Leczenie pacjenta małoletniego

Leczenie małoletniego – kiedy uzyskać zgodę sądu opiekuńczego

Gdy musisz uzyskać zgodę na leczenie małoletniego pacjenta, często dochodzi do sytuacji, w których musisz zwrócić się do sądu opiekuńczego. Sprawdź, kiedy powinieneś uzyskać takie sądowne zezwolenie.

Transfuzja krwi

Pacjent ma przy sobie oświadczenie, że nie wyraża zgody na transfuzję krwi - jak postąpić

Czy pisemne oświadczenie pacjenta pro futuro, czyli wskazanie sposobu leczenia na wypadek utraty przytomności i np. wskazanie, że nie wyraża zgody na transfuzję krwi, jest dla lekarza wiążące?

Wysyłka dokumentacji pocztą

Czy możesz obciążyć pacjenta kosztami wysyłki dokumentacji medycznej

Niejednokrotnie pacjenci kierują wnioski z prośbą o wysłanie ich dokumentacji drogą pocztową. Czy w takiej sytuacji możliwe jest doliczenie kosztu wysyłki do obowiązującej opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej?

Tajemnica lekarska

W jakich sytuacjach po śmierci pacjenta możesz ujawnić tajemnicę lekarską

Do szpitala zgłosił się mężczyzna, którego małżonka niedawno zmarła. Chciał uzyskać pełne dane o przebiegu leczenia, aby opisać je na blogu. Sprzeciwiła się temu matka zmarłej pacjentki. Czy miała do tego prawo? 

Odpowiedzialność za błędy medyczne

Zmiany dotyczące karania za błędy medyczne – ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego

Środowiskiem lekarskim wstrząsnął projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Zgodnie z jego założeniami kluczowej modyfikacji ma ulec niezwykle istotny dla lekarzy przepis, a mianowicie ten dotyczący nieumyślnego spowodowania śmierci. Poznaj szczegóły.

Wyniki Badań

Jakie możesz ponieść konsekwencje, jeśli nie dołączysz wyników badań do dokumentacji medycznej

Sądy coraz częściej orzekają, że za braki w dokumentacji medycznej nie odpowiada pacjent. To może prowadzić do obciążenia w całości lekarza , dlatego nie zapominaj o załączaniu wyników badań do dokumentacji.

Przyjęcie pacjentra do szpitala

Kiedy możesz przyjąć pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody

Przyjęcie i pobyt w szpitalu psychiatrycznym wymaga zgody pacjenta. W drodze wyjątku osoba chora może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody w trybie nagłym, jeśli ma zaburzenia psychiczne i zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, ale zachodzą wątpliwości, czy jest chora psychicznie. Poznaj szczegóły.

Wynik laboratoryjny

Masz wątpliwości, czy wynik laboratoryjny jest poprawny - jak postąpić

Gdy masz wątpliwości co do wyniku badania, które zleciłeś, warto go skonsultować z laboratorium, w którym było wykonywane. Sprawdź, jakie procedury możesz stosować w tym zakresie, aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędu diagnostycznego.

Wydanie dok. med

Czy możesz uzależnić odbiór dokumentacji od podpisu pacjenta

Umożliwienie odbioru dokumentacji medycznej pacjentom tylko po potwierdzeniu tego faktu podpisem jest naruszeniem praw pacjenta i podlega karze. Czy wysokość kary powinna być uzależniona od dochodu podmiotu leczniczego?

dostęp pacjenta do dokumentacji

Jaką odpowiedzialność możesz ponieść za naruszenie prawa pacjenta do informacji

Ostatnio pacjenci coraz częściej kierują sprawy związane z ich leczeniem do sądu. Obok błędów w procesie leczenia, zarzucają personelowi medycznemu naruszenie praw pacjenta i domagają się wypłaty adekwatnego zadośćuczynienia za krzywdę. Jak zatem nie łamać jednego z podstawowych praw pacjenta – prawa do informacji? 

Okładka dokumentacja medyczna