Uwierzytelnianie

Uwierzytelnienie dokumentacji medycznej - jak je wykonać

Podmiot uprawniony do wydania dokumentacji medycznej pacjentowi udostępnia ją w kilku formach. Z różnych względów pacjent może prosić o uwierzytelnienie kopii. Jak wykonać tę czynność i czy masz prawo pobrać za to opłatę?

zgoda

Co musi zawierać zgoda na udostępnienie dokumentacji medycznej

Placówka medyczna, na wniosek pacjenta lub osoby upoważnionej przez niego, ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną. Przepisy zawarte w różnych aktach prawnych były dotąd sprzeczne co do odpłatności tego udostępnienia. Obowiązująca od 4 maja 2019 r. ustawa sektorowa wreszcie jednoznacznie reguluje tę kwestię. Sprawdź, kiedy nie możesz pobierać opłat za tę czynność.

Dokumentacja medyczna

Czy po zamknięciu poradni i cesji kontraktu z NFZ musisz wydać następcy dokumentację medyczną

Dokumentacja medyczna, jako nośnik informacji o stanie zdrowia i zastosowanych procedurach, odgrywa ważną rolę w procesie leczenia pacjenta, stąd ustawowy obowiązek jej przechowywania przez określony czas. Co jednak stanie się z dokumentacją medyczną i jak pacjent będzie mógł do niej dotrzeć po zakończeniu działalności przez placówkę leczniczą?

Dokmentowanie pracy psychoterapeuty

Jak dokumentować świadczenia udzielane przez terapeutę

Gabinety psychologiczne oraz psychoterapeutyczne od pewnego czasu cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Liczba udzielanych świadczeń przez terapeutów znacznie wzrasta. Tym samym pojawia się coraz więcej pytań o to, jakie dokumenty z realizacji udzielanych świadczeń powinien tworzyć psychoterapeuta i jakie obowiązki musi spełnić w związku z nowymi zasadami ochrony danych osobowych. Oto odpowiedź.

Audyt

Audyt dokumentacji medycznej - dlaczego go warto przeprowadzić

Pojęcie audytu króluje od wielu lat w branży finansowej. Od niedawna staje się powszechne także w ochronie zdrowia. Czy warto przeprowadzać wewnętrzny audyt dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych? Przed czym takie działanie Cię uchroni?

Badania laboratoryjne

Co powinna zawierać procedura sprawdzania poprawności i autentyczności zleconych badań

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności badania laboratoryjnego, powinieneś go sprawdzić. Żeby wprowadzić jednolite zasady w tym zakresie, opracuj odpowiednią procedurę i stosuj ją w placówce medycznej. Sprawdź, co w niej zamieścić.

Poczta

Czy możesz naliczać dodatkowe opłaty za doręczanie pocztą dokumentacji medycznej

Naczelny Sąd Administracyjny uznał za niezgodną z prawem praktykę polegającą na doliczaniu kosztów doręczenia udostępnianej dokumentacji pod wskazany adres do ustalonej na maksymalnym poziomie stawki opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. Sprawdź, co ten wyrok oznacza dla placówek medycznych w praktyce.

Karta informacyjna leczenia

Czy pacjent może żądać sprostowania karty informacyjnej leczenia szpitalnego

Zasadność żądania pacjenta związanego ze sprostowaniem karty informacyjnej leczenia szpitalnego każdorazowo rozpartuj indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem, która z informacji zawartych w karcie ma być sprostowana. Sprawdź, kiedy pacjent może żądać zmian w wypisie ze szpitala.

Gorączka

Jak poprawnie wypełniać kartę gorączkową pacjenta

Karta gorączkowa jest dokumentem, który dołącza się do historii choroby pacjenta. Stanowi tzw. dokumentację indywidualną wewnętrzną. Podaje się w niej informacje dotyczące stanu ogólnego pacjenta i jak każdy dokument medyczny, powinieneś ją prowadzić systematycznie, dokładnie, czytelnie. Karta ma wiernie odzwierciedlać wyniki przeprowadzonych pomiarów. Czego nie może w niej zabraknąć?

Lekarstwa

Karta zlecenia i realizacji podania leku - jak ją właściwie wypełnić

Należycie wypełniona karta realizacji zlecenia lekarskiego powinna zawierać datę sporządzenia zlecenia lekarskiego i wskazanie zleconego leku wraz z dawkowaniem. Sprawdź, czego jeszcze nie może zabraknąć w tym dokumencie, aby nie budził wątpliwości personelu, który ma wykonywać te zalecenia.

Okładka dokumentacja medyczna