Wywiad z pacjentem

Jakie informacje powinien zawierać wywiad epidemiologiczny

Przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego ma na celu zebranie od pacjenta informacji na temat występowania potencjalnych jednostek chorobowych. Przeprowadzenia takiego wywiadu wymaga się m.in. przed przyjęciem pacjenta do szpitala. Czego nie może w nim zabraknąć?

Dokumentacja medyczna

Pacjent sprzeciwił się udostępnianiu jego dokumentacji i zmarł – jak postąpić

Dostęp do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw pacjenta, przedstawiciela ustawowego oraz osoby upoważnionej przez pacjenta. Komu możesz udostępnić dokumentację po śmierci pacjenta, gdy za życia sprzeciwi się on tej czynności?

Księga kontroli sanitarnej

Co powinna zawierać Książka kontroli sanitarnej

Wpisy w książce kontroli mają charakter informacyjny i mogą służyć celom dowodowym. Dokumentują stan faktyczny, lecz wpisy w książce w niej nie mają znaczenia przy ocenie legalności czynności kontrolnych. Czego nie może zatem zabraknąć w tym dokumencie?

Krew

Jak dokumentować leczenie krwią zgodnie z nowymi procedurami

Zmieniły się procedury zamówienia indywidualnego na krew, a także postępowania w razie niepożądanych reakcji. Jest to efekt nowelizacji przepisów w tym obszarze. Jakie nowe dokumenty masz stosować?

Recepta

Jakie dane muszą znaleźć się na recepcie nierefundowanej dla cudzoziemca

Większa liczba obcokrajowców w Polsce sprawia, że trafiają oni do lekarzy, którzy wystawiają im recepty. W związku z tym pojawiają się wątpliwości, j akie dane wpisać recepcie nierefundowanej dla takiego pacjenta?

Protetyka

Karta pracowni protetyki i ortodoncji z diagramem uzębienia - co musi zawierać

Dowodem potwierdzającym wykonanie protezy zębowej, aparatu ortodontycznego lub ich naprawy jest zlecenie świadczenia protetycznego lub świadczenia ortodontycznego, na którym świadczeniobiorca potwierdza odbiór i wykonanie określonego świadczenia. Jak dokumentować ten zabieg?

badania

Co powinno zawierać skierowanie na badania histopatologiczne

Wskazanie rodzaju przedsiębiorstwa podmiotu, do którego kierujesz pacjenta i podanie ustalonego u pacjenta rozpoznania, istotnych danych klinicznych, to ważne informacje, które muszą się znaleźć w skierowaniu na badanie histopatologiczne. Czego jeszcze nie może w nim zabraknąć?

Dentysta

Czy lekarz stomatolog może wystawić skierowanie do poradni rehabilitacyjnej

Leczenie w poradni rehabilitacyjnej i zabiegi fizjoterapeutyczne kojarzą się przede wszystkim z chorobami i dysfunkcjami narząd ó w ruchu. Czy lekarz stomatolog może stanąć kiedykolwiek przed dylematem, jak właściwie wystawić skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub zabiegi fizjoterapii?

Udostepnianie dokumentacji medycznej

Czy w regulaminie placówki można określić termin udostępnienia dokumentacji medycznej

Zgodnie z przepisami dokumentację medyczną udostępnia się „bez zbędnej zwłoki”, czyli jak podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta, „możliwe jak najszybciej”. W świetle dotychczasowego orzecznictwa, dookreślanie terminu udostępnienia dokumentacji medycznej obarczone jest znacznym ryzykiem. Sprawdź, czy można ten termin określić w regulaminie placówki.

Rodzina

Jak poprawnie wypełnić kartę wywiadu środowiskowo-rodzinnego

Opis problemów zdrowotnych zgłaszanych w rodzinie, ocena warunków mieszkaniowych danej rodziny i stanu higieniczno-sanitarnego mieszkańców to ważne elementy karty wywiadu środowiskowo-rodzinnego. Czego jeszcze nie może w niej zabraknąć?

Okładka dokumentacja medyczna