b99f41cf62876f72d7a2466b95d119c2d70b4320-xlarge

Puste strony w dokumentacji, czy trzeba je udostępniać pacjentowi

Placówka medyczna może pobierać opłatę za sporządzanie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków dokumentacji. W praktyce pojawia się problem z udostępnianiem pustych stron dokumentacji medycznej. Czy w takim przypadku placówka może sama podjąć decyzję o zminimalizowaniu kosztów po stronie pacjenta?

d1b90b125a9c0846df2391f551bb0e48ce70b432-xlarge

Zlecenie wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, jak wypełniać

Dysponent zespołów ratownictwa medycznego sporządza i prowadzi dokumentację medyczną z tego zakresu. Należy do niej m.in. dokumentacja indywidualna w formie karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Oto wskazówki, jak ją wypełniać.

baa6e67d69b031f6f3059a66b205322ba9dfebdd-xlarge

Co zrobić, aby mieć pewność, że pacjent zwróci oryginały dokumentacji medycznej

Placówki medyczne, udostępniając oryginały dokumentacji medycznej pacjentom, powinny uzyskać podpis pacjenta na stosownym oświadczeniu. Zabezpieczy je to przed całkowitą utratą informacji. Co jeszcze może pomóc w wypełnieniu tego obowiązku?

7462a4e1fb325f1fa9ff936601d91e874dd637ce-xlarge

Czy upoważnienie może dotyczyć tylko części dokumentacji

Pacjent w treści upoważnienia może zastrzec, że nie życzy sobie ujawniania dokumentacji medycznej lub jej części. W jakim zakresie dostęp do informacji przez osobę upoważnioną zależy od woli pacjenta?

21ed16ed03493f040c50f620d3b0e85843a385b1-xlarge

Kiedy jest dozwolone sprostowanie karty informacyjnej

Jeżeli pacjent dostrzeże błąd na karcie informacyjnej – ze względu na znaczenie tej dokumentacji dla dalszego leczenia ma prawo prosić lekarza o zmianę zapisu. Jakich zasad trzeba przestrzegać przy sprostowaniach, aby nie narazić się na zarzut fałszowania dokumentacji medycznej?

4ac9a087301ed6e8b3f2d52d23eba99dec71e02c-xlarge

Przekazujesz pacjentowi wyniki badań przez telefon lub e-mailem – czy to dozwolone

Personel placówki medycznej może przekazać telefonicznie informację o wyniku badania. Może też te dane wysłać e-mailem. Jak jednak zweryfikować, czy pacjent jest upoważniony do otrzymania tych danych? Jak się zabezpieczyć przed tym, by wyniki badań, które są danymi wrażliwymi, nie trafiły w niepożądane ręce?

b9cb7fbf8ba1d930174d831c480a9d86437cb1aa-xlarge

Udostępnianie dokumentacji po śmierci pacjenta – planowane zmiany

Placówka może wydać dokumentację medyczną po śmierci pacjenta tylko wtedy, gdy ze złożonego przez niego za życia oświadczenia wynika, że wyraża na to zgodę. Pojawił się jednak pomysł wprowadzenia możliwości wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci przez osoby najbliższe, mimo braku wcześniejszego upoważnienia. Jakie korzyści i zagrożenia przyniesie to placówkom?

588371c0fc5c1a27811bb374e84d8ec9a58c0505-large

Jak uniknąć posądzenia o fałszowanie dokumentacji

Nie można usunąć żadnego dokumentu z dokumentacji medycznej pacjenta, a wszelkie zmiany należy właściwie oznaczyć. Co jest jeszcze istotne przy jej prowadzeniu?

f88c704a2dbe36e82c4944e48471a48edd53d508-large

Co grozi za wynoszenie  dokumentacji medycznej do domu

Bieżące wypełnianie dokumentacji medycznej to jeden z ważniejszych obowiązków w codziennej praktyce lekarzy. Często się zdarza, że lekarze zabierają dokumentację medyczną do domów, aby tam dokończyć konieczne wpisy. Czy takie postępowanie jest legalne?

b39070e582c6d9b90551a526bbd3ff97c14cf8f4-large

Czy można połączyć oświadczenia pacjenta w jeden dokument

Oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia, uzyskiwania dokumentacji czy zgody na zabieg o podwyższonym ryzyku są często połączone w jeden dokument. Kiedy tak nie należy robić?

Okładka dokumentacja medyczna