ad01f66c88368bb00a3a279848ac5c6bbeaa02f3-small

Wdrożenie e-dokumentacji trwa 2-3 lata

Zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, wszystkie placówki medyczne powinny wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną (EDM). Konieczne będzie zatem uruchomienie systemów IT, które umożliwią pełną cyfryzację wszystkich danych, także tych dotyczących chorób pacjentów. To pierwszy etap na drodze ku pełnej informatyzacji działania szpitali i pracy lekarzy, która w kolejnych latach obejmie także elektroniczną obsługę recept, skierowań i zleceń.

042375beb36530852013d7daed28f25ff4638d94-large

Dokumentacja medyczna w smartfonie

Placówki medyczne i firmy informatyczne starają się dostosować do wymagań lekarzy i pacjentów w zakresie mobilnego dostępu do dokumentacji medycznej. Dla tych pierwszych jest to niezbędne np. ze względu na świadczenie wizyt domowych, dla drugich – istotne np. z punktu widzenia posiadania informacji o historii choroby, aby je przekazać innym medykom. Wirtualna historia leczenia pacjenta to cel do realizacji.

Okładka dokumentacja medyczna