8d8f2bcd53abfe7fd58d58b7e4bc216a1d0cb647-xlarge

Czy możesz odmówić dostępu do dokumentacji medycznej osobie konfliktowej

Jeżeli pacjent upoważnił konkretną osobę do uzyskiwania informacji i dostępu do dokumentacji, to jego wola musi być uszanowana i nie możesz żądać od pacjenta, aby upoważnił inną osobę, gdyż ta upoważniona cieszy się złą sławą w placówce. Sprawdź, z czego wynika takie uprawnienie pacjenta.

ad184b0489305b06478e9ad51d1ad69440c78f5b-xlarge

Czy musisz zachować tajemnicę lekarską jako świadek w procesie cywilnym

Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej jest niezwykle ważnym elementem wykonywania zawodu lekarza – zapewnia pacjentowi ochronę prywatnej sfery życia, która jest jego dobrem osobistym. Czy lekarz zeznający przed sądem w sprawie cywilnej jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej?

35633768cb10bbe736c9a23bbc0f686e0da460a6-xlarge

Czy odnotować w dokumentacji medycznej prośbę pacjenta o kontakt z księdzem

Jedną z potrzeb pacjenta, który przebywa w szpitalu, może być kontakt z księdzem. Gwarantuje mu to m.in. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jakie zatem obowiązki w tym zakresie ma personel medyczny? Czy powinien wykazywać inicjatywę i czy należy wpisywać takie informacje do dokumentacji medycznej?

80b003e29a882ae127ecdd3a5743bbf7058c845d-xlarge

Jakie są uprawnienia rejestratorki w zakresie informowania o wynikach badań i zbierania zgód od pacjenta

Zawód rejestratorki jest zawodem o dużym znaczeniu praktycznym w kontekście funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Stąd każdego dnia rejestratorki, a tym samym osoby zarządzające takimi podmiotami, stają przez dylematami, co im wolno, a czego nie. Sprawdź, jak to się odnosi m.in. do wyników badań.

80df8e249e8b05a0fa48b69fb5bf21af0b6da13b-xlarge

Pacjent dochodzi zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę – jak zgłosić pozew do ubezpieczyciela

W każdym przypadku, niezależnie od zasadności roszczenia wysuwanego przez pacjenta, musisz powiadomić ubezpieczyciela, u którego wykupiłeś ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jak przygotować zawiadomienie i co w nim zawrzeć?

21ed16ed03493f040c50f620d3b0e85843a385b1-xlarge

Sprawdź, dlaczego w dokumentacji medycznej warto opisywać zachowania pacjenta

Uwzględnienie w dokumentacji medycznej zaobserwowanych działań/zachowań, czy zaniechań pacjenta w procesie terapeutycznym może uchronić placówkę medyczną od poniesienia odpowiedzialności w ewentualnej sprawie sądowej w związku z zarzutami pacjenta co do procesu leczenia. Dowiedz się, dlaczego kwestia konstrukcji wpisów w dokumentacji medycznej jest niezwykle istotna.

049c36c1e02d54f66f734b64137a1539220635cc-xlarge

Czy musisz uzyskiwać pisemną zgodę na wkłucie do żyły

Przepisy nie wymagają, aby odnośnie wszystkich czynności medycznych pacjent wyrażał zgodę w formie pisemnej. Sprawdź, czy możesz zastosować tę regułę w odniesieniu do pobrania krwi lub iniekcji dożylnej?

c594c9047a46dea10febc73eee469781fcd50fac-xlarge

Pacjentowi naświetlono zdrową część ciała – jakie konsekwencje grożą lekarzowi

Coraz częściej zdarzają się sytuacje, gdy pacjentowi poddanemu radioterapii naświetla się zdrowy obszar ciała zamiast tego, w którym znajduje bądź znajdował się guz. Jakie konsekwencje prawne w związku z takim zdarzeniem mogą spotkać lekarza?

ffa4d0f203520ba9b2c6c107181ca12596e85032-xlarge

Czy możesz określić termin na udostępnienie dokumentacji medycznej

Jedna z placówek medycznych określiła w regulaminie, że udostępnia dokumentację medyczną na podstawie pisemnego wniosku, w terminie 7 dni. Sprawdź, czy jest to praktyka naruszającą prawa pacjentów.

b4e6656393f0ee1d2ef92976fa7added8f26ac71-xlarge

Jaka odpowiedzialność zawodowa grozi za brak dokumentacji medycznej

Odpowiedzialność zawodowa jest odpowiedzialnością szczególnego rodzaju, niezależną od odpowiedzialności karnej, czy cywilnej. Przy wykonywaniu czynności zawodowych lekarz powinien przestrzegać przepisów i norm etyki lekarskiej. Czy brak prowadzenia dokumentacji medycznej to przewinienie zawodowe, czy może prowadzić do odpowiedzialności zawodowej?

Okładka dokumentacja medyczna