Sprzęt do pobierania krwi

Kiedy musisz uzyskać od pacjenta pisemną zgodę na pobranie krwi, a kiedy wystarczy ustna

Przeprowadzając badanie krwi, Twoim pacjentem może być dorosły, dziecko, a także osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa bądź nietrzeźwy. To od sytuacji będzie zależeć, czy uzyskać zgodę na badanie pisemnie czy ustnie. Poznaj szczegóły.

Czy pracownik rejestracji przychodni ma obowiązek podania swojego nazwiska

Czy pracownik rejestracji przychodni ma obowiązek podania swojego imienia i nazwiska

Prośba o podanie imienia i nazwiska często wiąże się z niezadowoleniem pacjenta z poziomu świadczenia czy obsługi rejestratorskiej. Czy w takiej sytuacji podawanie nazwisk, np. przez telefon, jest konieczne?

Czy zawsze musisz wpisać PESEL do dokumentacji medycznej

Czy zawsze musisz wpisać PESEL do dokumentacji medycznej

Numeru PESEL najczęściej mogą nie mieć cudzoziemcy. Nie oznacza to jednak, że możesz odmówić im udzielenia świadczenia. Jak więc przygotować placówki na wizytę pacjentów, którzy nie mają PESEL-u, aby bez problemu rozliczyć wykonanie usługi?

W jaki sposób pacjent autystyczny powinien wyrazić zgodę na leczenie

W jaki sposób pacjent autystyczny powinien wyrazić zgodę na leczenie

Przepisy nie regulują sposobu postępowania w przypadku pacjentów autystycznych. Posiłkując się jednak zasadami ogólnymi i mając na uwadze szeroki charakter zaburzeń ze spektrum autyzmu, możesz dostosować postępowanie do konkretnych okoliczności. Jakie więc powinieneś podjąć działania, aby zgoda na leczenie była skuteczna?

  Czy możesz udostępnić dokumentację i informacje o stanie zdrowia partnerowi pacjenta

Czy możesz udostępnić dokumentację i informacje o stanie zdrowia partnerowi pacjenta

Partner pacjenta może domagać się podania informacji o jego stanie zdrowia lub wnieść o udostępnienie dokumentacji medycznej. Czy możesz spełnić żądanie takiej osoby, czy jest ona na pewno uprawiona do uzyskania takiej informacji na temat pacjenta?

przechowywanie dokumentacji

Jak długo przechowywać dokumentację sporządzoną przed wejściem w życie ustawy o prawach pacjenta

Żeby w pełni realizować prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej, uregulowano okres, w jakim podmioty medyczne muszą ją przechowywać. Obecnie określa to ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która weszła w życie blisko 10 lat temu. Czy przepisy ustawy dotyczą też dokumentacji, którą sporządzono przed jej wejściem w życie?

  Czy pacjent musi wyrazić odrębną zgodę na leczenie farmakologiczne

Czy pacjent musi wyrazić odrębną zgodę na leczenie farmakologiczne

Udzielenie pacjentowi świadczenia może odbyć się, z pewnymi wyjątkami, po uzyskaniu jego uprzedniej zgody. Czy musisz ją uzyskać, jeśli zamierzasz pacjentowi podać konkretne leki?

  Jak udostępniać dokumentację medyczną na płycie CD

Jak udostępniać dokumentację medyczną na płycie CD

Placówki medyczne stosują praktykę polegającą na wpisywaniu do rejestru wydanej dokumentacji medycznej, a pacjent kwituje jej odbi ó r. Czy naruszenie tej reguły będzie złamaniem prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej?

poszanowanie intymności i godności pacjenta

Jak zagwarantować pacjentom poszanowanie intymności i godności

Prawa pacjenta w odniesieniu do zasady poszanowania godności i intymności pacjenta w wielu polskich szpitalach są łamane. Wskazuje na to także najnowsza kontrola NIK. Jakie działania zatem podjąć, aby zapewnić pacjentom poszanowanie godności i intymności podczas udzielania im świadczeń zdrowotnych?

Zgoda zastępczą na leczenie pacjenta

Kiedy musisz uzyskać zgodę zastępczą na leczenie pacjenta

W niektórych przypadkach będziesz musiał uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na przeprowadzenie konkretnego działania medycznego. Sprawdź, kiedy będzie to konieczne.

Okładka dokumentacja medyczna