056ea7ce43dc49f5b7a7ff45d00cc3a70878a470-xlarge

Czy możesz odpłatnie udostępniać dokumentację po zakończeniu działalności

W przypadku zaprzestania wykonywania działalności leczniczej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przekazuje dokumentację medyczną innym podmiotom. Czy można zatem pobierać opłaty za wydanie dokumentacji podmiotu, który już nie udziela świadczeń?

98a35f76f7803dedec57242c49a9fbd71bfe9843-xlarge

Dokumentacja medyczna więźniów – jakie dodatkowe wymogi musisz spełnić

Prowadzenie dokumentacji medycznej osób pozbawionych wolności ma swoją specyfikę, a więźniów wymagających leczenia specjalistycznego umieszcza się także w wyspecjalizowanych szpitalach cywilnych. Poznaj wymogi dotyczące kartotek tych osób.

b9cb7fbf8ba1d930174d831c480a9d86437cb1aa-xlarge

Podejrzewasz, że rodzina znęca się nad pacjentem – jak złożyć zawiadomienie

Lekarze, którzy w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych, podejrzewają popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, mają obowiązek zawiadomić o tym niezwłocznie policję lub prokuratora. Dowiedz się, co powinny zawierać stosowne dokumenty.

6de10ac0555d0d44177c6cfbaa8bf19da630fb5b-xlarge

Prowadzenie list oczekujących - w jakiej kolejności wpisywać pilne przypadki

Placówki medyczne nie zawsze wpisują pacjentów na listę oczekujących zgodnie z kolejnością zgłoszeń, gdyż biorą pod uwagę również inne okoliczności. W praktyce problemów nastręcza także długi czas oczekiwania na udzielenie świadczeń. Sprawdź, jak sobie poradzić z tymi problemami.

af93ab2701bfb647e32078c231a8f5c6e5e809d5-xlarge

Przerywasz reanimację - jak właściwie sporządzić protokół konsylium lekarskiego

Decyzja o zaprzestaniu akcji reanimacyjnej, a szczególnie o odłączeniu chorego od aparatury podtrzymującej życie, jest jedną z najtrudniejszych. Konieczne jest wówczas kolegialne rozstrzyganie takich wątpliwości, stąd zalecane jest, aby w takich sytuacjach zwoływać konsylium lekarskie. Sprawdź, jak wypełniać protokół z jego posiedzenia.

b662291422b202e4877c2edefa43a6ad99efac57-xlarge

Przyjąłeś pacjenta oznaczonego jako „NN” - jak ujawnić jego dane w dokumentacji medycznej

O ile przyjęcie umownego oznaczenia „ NN ” pozwala plac ó wkom medycznym uczynić zado ść przepisom i prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z prawem, o tyle względy fiskalne są istotną motywacją ku temu, aby w miarę możliwości takie dane pozyskiwać i następczo uzupełniać dokumentację medyczną. Jak zatem postępować w takich sytuacjach?

5b10a31033c46d48f9e64282fc0ac9cb9aeb974d-xlarge

Wyciąg, odpis czy kopia - w jakiej formie powinieneś udostępniać dokumentację medyczną

Mimo że znowelizowane przepisy ustawy o prawach pacjenta związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej funkcjonują już ponad rok, w praktyce nadal rodzą wiele wątpliwości. Poznaj orzecznictwo w tym zakresie.

4ac9a087301ed6e8b3f2d52d23eba99dec71e02c-xlarge

Do placówki dzwoni osoba bliska pacjenta – czy możesz jej udzielić informacji przez telefon

Udzielanie informacji przez telefon nie jest nigdzie zakazane, jednak może prowadzić do wielu komplikacji. Podmioty lecznicze podchodzą do tego zagadnienia ostrożnie. Pojawiły się już jednak dobre praktyki dotyczące weryfikacji rozmówcy, z których możesz skorzystać. Sprawdź, co możesz wdrożyć w swojej placówce.

7d9516a36bb3d454787b16668fb1f8487f0fd5b0-xlarge

Jakie szablony dokumentacji medycznej stworzyć i przed czym Cię zabezpieczą

Prowadzenie przejrzystej dokumentacji medycznej z wykorzystaniem szablonów dokumentacji pozwala spełnić obowiązek ustawowy nałożony na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych możliwie najdokładniej. Korzyści jednak są dużo szersze – oszczędność czasu i zabezpieczenie w przypadku procesu sądowego. Oto one.

4963c48aac0bbbb831c05fc72e7c4104f306d704-xlarge

Kiedy i w jaki sposób musisz zawiadomić sąd o wykonaniu procedury medycznej u pacjenta

W praktyce zdarzają się sytuacje, że uzyskanie zgody pacjenta na leczenie nie jest możliwe ze względu na konieczność podjęcia szybkich działań mających na celu ratowanie zdrowia lub życia. Sprawdź, kiedy konieczne będzie zawiadomienie sądu opiekuńczego o przeprowadzonej procedurze.

Okładka dokumentacja medyczna