Teleporady medyczne

Jak prowadzić dokumentację medyczną teleporad

Wraz z wprowadzeniem stanu epidemii Ministerstwo Zdrowia opracowało specjalne przepisy i udostępniło narzędzia do realizacji teleporad. Rozwiązanie to ma na celu zapewnić jak najszerszą dostępność do świadczeń, przy jednoczesnym ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Oto szczegóły.

e-medycyna

Jak definiować dokumentację medyczną w postaci elektronicznej

Elektroniczna dokumentacja medyczna to m.in. e-recepty, e-skierowania czy karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Obok funkcjonuje dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej. Jakie są różnice między tymi formami?

Pacjent

Jak uzupełniać Księgę wizyt domowych

Księga wizyt domowych, choć jej prowadzenie przez placówkę medyczną nie jest wymagane przez obowiązujące przepisy, jest dokumentacją zb iorczą, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji medycznej, gdyż dotyczy ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych. Jak ją prowadzić?

e-zdrowie

Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept

Lekarze przez kolejny rok mogą stosować stare druki recept bez konieczności ich wymiany. Dowiedz się, co jeszcze zmieniło nowe rozporządzenie.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Komu możesz udostępnić dokumentację medyczną pacjentów zakażonych COVID-19

W dobie szalejącego koronawirusa prokuratura, policja czy inspektorzy sanitarni zwracają się do placówek medycznych z wnioskami o udostępnienie dokumentacji medycznej. Jak reagować na takie wnioski?

Sterylizacja narzędzi medycznych

Książka raportów sterylizacji – co powinna zawierać

Niezależnie od tego, w jaki sposób sterylizujesz narzędzia, warto prowadzić Książkę raportów sterylizacji, w której odnotujesz najistotniejsze informacje o wykonanych sterylizacjach wyrobu medycznego. Sprawdź, co powinien zawierać taki dokument.

dokumentacja

Od 1 stycznia 2021 r. wyłącznie elektroniczna dokumentacja medyczna 

Nowe rozporządzenie o dokumentacji medycznej dostosowuje ją do zwiększającej się roli postaci elektronicznej. Zaproponowane rozwiązania mają skrócić czas przeznaczony na sporządzanie dokumentacji medycznej, zarówno w zakresie jej rodzajów, jak i zawartości, a także inne czynności nie związane bezpośrednio z procesem leczenia. Oto szczegóły.

dokumentacja

Brak wpisu o rozpoznaniu wstępnym – jaki to może stworzyć problem dla placówki medycznej

Wewnętrzny audyt sposobu prowadzenia dokumentacji prowadzony w placówce medycznej pod kątem zgodności działań z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa wykazał, że w dokumentacji medycznej kilkunastu pacjentów występują braki we wpisach dotyczących rozpoznania wstępnego. Jak uniknąć ewentualnych skutków takiej sytuacji?

Dokumentacja medyczna

Jak dokumentować zakażenia koronawirusem – obowiązki kierowników

W chwili kryzysu związanego z wystąpieniem koronawirusa SARS-CoV-2 kierownicy podmiotów leczniczych są zobowiązani nie tylko do monitorowania i rejestracji zakażeń szpitalnych i czynnik ó w alarmowych, lecz także do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chor ó b zakaźnych. Sprawdź, z jakimi obowiązkami wiąże się ta wyjątkowa sytuacja.

dokumentacja medyczna

Jak wypełnić Kartę zgłoszenia nowotworu złośliwego

Kartę zgłoszenia nowotworu złośliwego wypełnij przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu i przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których stwierdzono istotne zmiany mające związek z diagnozą czy leczeniem. Oto szczegóły.

Okładka dokumentacja medyczna