25a3f47597e9245493e4da3f706494b2bfc202d5-xlarge

Czy pacjent może przenieść historię choroby do innej placówki

Pacjentowi możesz wydać wyciągi, odpisy, kopie lub wydruki dokumentacji medycznej. Możesz mu ją także przekazać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych. Kiedy możesz udostępnić oryginały?

238b665927202bba39d9d11eec38d683ad1f8af5-xlarge

Dokumentacja medyczna pełnoletniego dziecka – kiedy możesz ją udostępnić rodzicom

Dziecko podpisało upoważnienie dla rodziców, dotyczące dostępu do jego dokumentacji. Rodzice już po osiągnięciu przez nie pełnoletności chcą uzyskać kopię dokumentacji medycznej. Sprawdź, czy powinieneś udostępnić kartotekę medyczną i czy jest jakiś zakres czasowy dokumentacji, do której rodzice mogą mieć wgląd.

a80504bed9070746a69ef58c7f1b801ea99eb768-xlarge

Wyrażasz zgodę na przepustkę pacjenta – co wpisać w dokumentacji

Gdy pacjent okresowo przebywa poza zakładem leczniczym, ma zamiar powrócić i kontynuować rozpoczęte świadczenia, mamy do czynienia z przepustką. Jak odnotowywać te decyzje w dokumentacji medycznej?

c3a3f7dddbaad6f896fb39228c3e2c3c2a65f12e-xlarge

Kwalifikacja pacjenta do szczepienia – jakich zapisów nie może w niej zabraknąć

Wywiad z pacjentem dotyczący ewentualnych przeciwwskazań do szczepień to jeden z elementów, który powinien się znaleźć w kwalifikacji pacjenta do szczepienia ochronnego. Jakie jeszcze zapisy są niezbędne, aby dokumentacja ta miała - w razie potrzeby - wartość dowodową w sądzie?

1902ebef5fb2de89ac73e8ddd03bd2ccc475a669-xlarge

Wydajesz kliszę z badania RTG – czy musisz to odnotować w dokumentacji medycznej

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, w tym klisza RTG, to dokumentacja indywidualna zewnętrzna. Czy w dokumentacji medycznej musisz odnotować fakt wydania badań, np. RTG, żeby uchronić się przed naruszeniem praw pacjentów?

02f1f08aba869abaa7188b2178e7f4fbc186a367-xlarge

Zewnętrzna dokumentacja medyczna – jak uniknąć zarzutu o niekompletność

Zewnętrzna dokumentacja medyczna pacjenta zawiera wiele szczegółowych danych, których wpisanie jest niezbędne. Sprawdź, o czym nie możesz zapomnieć, aby mieć pewność, że skrupulatnie prowadzisz kartotekę pacjenta.

98a35f76f7803dedec57242c49a9fbd71bfe9843-xlarge

Czy należy stosować pisemny wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Placówki medyczne od maja 2017 roku mają obowiązek prowadzenia wykazu dotyczącego udostępnianej dokumentacji medycznej. Sprawdź, dlaczego pisemny wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej jest istotny w realizacji tego zadania.

7982c5d7acbf792902e2aa6af3c71c2713b57bc1-xlarge

Jakie informacje musisz wpisać w skierowaniu do laboratorium

Większość świadczeń w laboratorium medycznym udzielana jest na podstawie stosownego skierowania. Zlecenie na badania laboratoryjne powinno zawierać informacje i dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, a więc w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Sprawdź, czego nie może zabraknąć.

ea4f8cce0bdc8cf1a657452b630c7ba7cf115589-xlarge

W jakim terminie masz obowiązek udostępnić dokumentację medyczną

Przepisy określają, że powinieneś udostępniać dokumentację medyczną podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej zwłoki. Jak rozumieć określenie terminu w taki sposób, biorąc pod uwagę konkretną sytuację pacjentów, np. trwający proces leczenia, prowadzone postępowanie sądowe, lub w placówce, np. okres urlopowy?

0321ba9e6c33b285a6187869f5eeff49fc769559-xlarge

Czy możesz wydać oryginał dokumentacji medycznej izbie lekarskiej

Izba lekarska powinna złożyć wniosek z uzasadnieniem żądania oryginału dokumentacji medycznej. Powinna także określić cel żądania, np. rodzaj sprawy wraz z sygnaturą akt. Sprawdź, co powinno zawierać pokwitowanie odbioru oryginału dokumentacji medycznej.

Okładka dokumentacja medyczna
Zapisz się na bezpłatny newsletter

Odbierz e-book w
prezencie!

4 wzory oświadczeń pacjenta, których nie może zabraknąć w dokumentacji medycznej.