07fb3ad71c9dcf2722fb571d5b308fd32497f3c1-xlarge

Dyskusyjne wyniki badań – co sprawdzić, aby nie narazić się na błąd diagnostyczny

Wszelkie rozpoznania jednostek chorobowych u pacjenta czy wyniki badań diagnostycznych powinny wzbudzić czujność diagnostyczną lekarzy. W wątpliwych przypadkach lepiej zlecić powtórne badania niż narazić pacjenta na błędną diagnozę. Co jeszcze możesz zrobić?

585c1ac76c6f2d41b42e72063f719a0257e0f496-xlarge

Jak bezbłędnie wypełnić Kartę wywiadu środowiskowo – rodzinnego

Wywiad środowiskowo-rodzinny, który przeprowadza pielęgniarka, ma na celu ustalenie, w jakich warunkach mieszkaniowych żyje dana rodzina, jaka jest jej sytuacja ekonomiczna, stan higieniczno-sanitarny oraz czy występują czynniki zagrożenia zdrowia. Jak wypełnić kartę, która dokumentuje te czynności?

b901092aa530916dbb862637ce99715dfae41c99-xlarge

Jak poprawnie uzupełnić Kartę wizyty patronażowej

Obecnie nie ma jednolitego wzoru Karty wizyty patronażowej , którym musisz się posługiwać, dlatego dokumenty te mogą się między sobą różnić i zawierać odmienne informacje. Istotne jednak jest, aby w karcie znalazły się te informacje, które są wymagane przez rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Co zatem musi się w niej znaleźć?

766f12ef1556dd7518e8af412ccf1e7c4e89e7e1-xlarge

Studenci odbywają praktyki w placówce – jak usankcjonować ich dostęp do dokumentacji

Wszyscy przyszli lekarze podczas studiów medycznych odbywają praktyki w podmiotach leczniczych. Ich nieodzownym elementem jest posługiwanie się dokumentacją medyczną pacjentów. Poznaj zatem zasady przetwarzania takich danych przez osoby, które jeszcze nie mają statusu osoby wykonującej zawód medyczny.

847b1a7d52cc7b472208c941d184c426491a27cf-xlarge

Udostępniasz dokumentację medyczną KRUS – czy możesz pobierać za to opłatę

W odróżnieniu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, KRUS nie ma ustawowej gwarancji dostępu do dokumentacji bez opłat . Jednak zgodnie z utartą praktyką placówki medyczne nie pobierają takiej opłaty, poza kosztami wysyłki pocztowej. Jak to uregulować?

5804c03f3eb4055acb8314304329fa3f452dba81-xlarge

Wystawiasz recepty pro auctore albo pro familiae – co musisz wpisać w wykazie

Jeśli wystawiasz recepty dla siebie lub najbliższych członków rodziny musisz prowadzić uproszczoną dokumentację medyczną. Sprawdź, co musi się w niej znaleźć, aby mieć pewność, że prowadzisz ją poprawnie.

50de428af0cc32aa35565841ed81658d10f23883-xlarge

Audyt procesowy dokumentacji medycznej – sprawdź, przed czym Cię uchroni

Prawnicy podczas procesów inaczej patrzą na dokumentację medyczną niż lekarze, którzy uzupełniają ją na co dzień. Sąd może uznać ją za niepełną, niewiarygodną lub prowadzoną niezgodnie z przepisami. Sprawdź, co możesz zrobić, aby zapobiec takim zarzutom.

b662291422b202e4877c2edefa43a6ad99efac57-xlarge

Dokumentacja służby medycyny pracy – czym się różni od „zwykłej” dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna prowadzona przez jednostki służby medycyny pracy zawiera więcej elementów i informacji niż tradycyjna dokumentacja medyczna. Co zatem jeszcze dodatkowo musi się w niej znaleźć?

ad4c34ee6c16d00387a9ea77bd3ba377ebeaa413-xlarge

Jak poprawnie wypełnić skierowanie do poradni specjalistycznej

Korzystanie przez pacjenta z niektórych świadczeń specjalistycznych wymaga wydania mu stosownego skierowania. Sprawdź, o czym musisz pamiętać, aby było ono właściwie uzupełnione i nie zawierało braków.

43892e3d95a66e8cdd2f1b0d11fad0b9fe683ae0-xlarge

Jak uzupełnić formularz kontroli sanitarnej - protokół pobrania próbki

Próbki pobiera się w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia badań, przy zapewnieniu reprezentatywności dla całej partii, z której je pobrano. Pobranie próbki i próbki kontrolnej potwierdza się w protokole pobrania próbki. Jak go sporządzać?

Okładka dokumentacja medyczna
Zapisz się na bezpłatny newsletter

Odbierz e-book w
prezencie!

4 wzory oświadczeń pacjenta, których nie może zabraknąć w dokumentacji medycznej.