30669fa7a6db0e0b5c1a652d88480b88c648c95f-xlarge

Czy możesz ustalać dodatkowe opłaty za przesłanie dokumentacji medycznej

Nie wolno ustalać wyższych niż ustawowe opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, a szpital czy przychodnia może jedynie wymagać od pacjenta pokrycia kosztów ewentualnej przesyłki pocztowej. Czy ustalanie wszelkich innych dodatkowych opłat za przesyłanie dokumentacji pocztą jest zabronione?

0f85e45690ebdce488a49e5abe86be5c1b7f2987-xlarge

Jak udostępniać e-dokumentację z zachowaniem poufności i ochrony danych osobowych

Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej będzie oznaczało, że wszelkie dokumenty wymagające podpisania przez pacjenta będą musiały mieć formę papierową, a po podpisaniu będą np. zeskanowane. Jak zatem udostępniać dokumentację z zachowaniem prawa pacjentów do informacji?

e3621c990f2812afa030327875ed9a96c08b441d-xlarge

Oświadczenie o wykorzystaniu szczepionki dostarczonej samodzielnie – jak je należycie wypełnić

Kwestia szczepienia dzieci powraca dość systematycznie. Niektórzy rodzice bądź opiekunowie małoletnich odmawiają zgody na wykonanie szczepienia. Inni z kolei chcą, aby dziecko zaszczepić szczepionką zakupioną przez nich osobiście. Sprawdź, o co wtedy zadbać.

7d9516a36bb3d454787b16668fb1f8487f0fd5b0-xlarge

Stosowanie skrótów w dokumentacji medycznej - co jest dozwolone

Zdarzają się sytuacje, że lekarze stosują skróty w dokumentacji medycznej, które nie są powszechnie znane. Gdy dokumentacja trafia do innej placówki, nie zawsze jest możliwe jej odczytanie. Sprawdź, jaka praktyka jest dopuszczalna w tym zakresie.

ba0de8c2763f12c4b0f2366fec35b476464f9fc5-xlarge

Upoważnienie do wydania wyników badań – co musi się w nim znaleźć

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, a ponadto może upoważnić inną osobę do udostępnienia jej swojej dokumentacji medycznej. Sprawdź, jakich informacji nie może zabraknąć w takim upoważnieniu?

e853d3bd0036bb616ef727bfeb459705cf358e15-xlarge

Wymieszanie się dokumentacji medycznej pacjentów – co grozi placówce

Błędna dokumentacja medyczna może się przyczynić do błędnej diagnozy oraz wprowadzenia omyłkowego leczenia pacjenta. Może to skutkować pogorszeniem się jego stanu zdrowia, a w skrajnych przypadkach kalectwem lub śmiercią. Jakie mogą być prawne konsekwencje dla podmiotu leczniczego za nieprawidłowo prowadzoną dokumentację medyczną?

02f1f08aba869abaa7188b2178e7f4fbc186a367-xlarge

4 wpisy w dokumentacji medycznej, które potwierdzą, że fachowo informujesz pacjenta

Często lekarze niedokładnie i nieprecyzyjnie informują pacjentów o problemach zdrowotnych, co działa na ich niekorzyść w procesach sądowych. Sprawdź, co powinieneś wpisać w dokumentacji medycznej, aby uniknąć takich sytuacji.

a83f2617cb2c8b2492046b7bc235dcb5448a97e4-xlarge

Czy opiekun faktyczny może uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej

Opiekun faktyczny może wyrazić zgodę na badanie pacjenta, zgłosić działanie niepożądane produktu leczniczego, uzyskać w miarę wczesną informację o odstąpieniu przez lekarza od leczenia oraz być poinformowanym przez lekarza o konieczności przeprowadzenia operacji bez uzyskania zgody sądu. Czy może jednak wyrazić zgodę na leczenie pacjenta czy mieć dostęp do informacji o jego stanie zdrowia pacjenta i dokumentacji medycznej?

b9cb7fbf8ba1d930174d831c480a9d86437cb1aa-xlarge

Czy recepcjonistka może odmówić wydania wyników badań pacjentce

Liczne są przypadki, w których pacjenci stawiają się w placówce medycznej po odbiór wyników badań, które zlecono im w ramach porady opłacanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wątpliwości pojawiają się, gdy pacjent żąda oryginałów wyników bez umawiania kolejnej wizyty u lekarza. Czy trzeba mu wydać dokumentację?

446d1e29ca04b883536daebfc7adabfd02bbfc98-xlarge

Jak postąpić z listami oczekujących w placówkach, które nie weszły do sieci szpitali

Znamy już listę placówek, które znalazły się w sieci szpitali. Zabrakło wielu tych, które zabezpieczały kilkadziesiąt procent udzielanych świadczeń na danym terenie. Co się stanie z pacjentami, którzy znajdowali się na listach oczekujących podmiotów, które nie weszły do sieci szpitali?

Okładka dokumentacja medyczna
Zapisz się na bezpłatny newsletter

Odbierz e-book w
prezencie!

4 wzory oświadczeń pacjenta, których nie może zabraknąć w dokumentacji medycznej.