056ea7ce43dc49f5b7a7ff45d00cc3a70878a470-xlarge

Czy można pobrać opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej przed jej wydaniem

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest daniną publiczną, a stanowi swoistego rodzaju cenę za usługę, której wysokość ma związek z kosztem faktycznie świadczonej usługi. Dowiedz się, czy jej wysokość może być ustalona przy przyjęciu wniosku o wykonanie usługi.

6d02cbc4ce67b1ab77c6cdaae9c932b0e357f940-xlarge

Jak wypełnić zgłoszenie wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego

Po podaniu każdej szczepionki może pojawić się niepożądany odczyn poszczepienny. Dowiedz się, jakie masz obowiązki, gdy go rozpoznałeś o komu musisz to zgłosić.

7c69aac7e2b53b18ca48c9350b403e3735bb9af9-xlarge

Przymus bezpośredni wobec pacjenta - jak go uzasadnić i udokumentować

Na gruncie obowiązujących przepisów przymus bezpośredni możesz stosować tylko we wskazanych przypadkach, np. gdy u pacjenta podejrzewasz chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną. Dowiedz się, jak nie naruszać praw pacjenta w tym obszarze.

80df8e249e8b05a0fa48b69fb5bf21af0b6da13b-xlarge

Czy musisz udostępnić sądowi oryginał dokumentacji medycznej pacjenta

Do gabinetu wpłynęła korespondencja z sądu z wezwaniem do złożenia oryginału dokumentacji medycznej byłego pacjenta. Co należy zrobić? Czy udostępnić kartotekę?

05e5005b9d09a8a719209d818a417b65968a2fa8-xlarge

Jak poprawić błędny wpis w karcie informacyjnej ze szpitala

Problem z poprawianiem błędnych wpisów w dokumentacji medycznej wynika z faktu, że brak jest przepisów regulujących tę kwestię, a więc tak naprawdę nie ma jasnych wytycznych, co należy zrobić. Poznaj możliwe rozwiązania.

cffdf81445fdb63e777dfc6785f2d0b1c1c64f47-xlarge

Jak powinna przepływać dokumentacja medyczna ucznia po zakończeniu szkoły

Po zakończeniu kształcenia przez ucznia pielęgniarka, higienistka szkolna albo położna przekazują indywidualną dokumentację medyczną ucznia jego lekarzowi rodzinnemu. Dokumentację medyczną ucznia może odebrać również pełnoletni uczeń po zakończeniu nauki. Poznaj szczegóły uregulowań dotyczących tej dokumentacji.

a671a3091d545e24c4bbb26ea8c767bfb1b9a8fd-xlarge

Podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u pacjenta - jak je udokumentować

Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia bądź choroby zakaźnej ma obowiązek zgłosić ten fakt właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu - nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. Sprawdź, jak właściwie wypełnić niezbędną dokumentację.

b593e957508a25f6f781fa8fa2d2ff4034f42c71-xlarge

System wymiany e-dokumentacji umożliwił lekarzom analizę dotychczasowego stanu zdrowia

Podlasie jest jednym z regionów, gdzie uruchomiono platformę E-zdrowie umożliwiającą m.in. wymianę dokumentacji medycznej. Sprawdź, jak tam działa, co zyskali pacjenci i lekarze oraz wykorzystaj tę wiedzę w swojej placówce.

a41c66baa3e3b2a73126e2e30978749b9a37b8d5-xlarge

Dostrzegłeś błąd w dokumentacji medycznej – według jakiej procedury go poprawić

Prawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna jest cennym dowodem w przypadku ewentualnych procesów sądowych. Jednak – jak wynika z kontroli NIK - wciąż powtarzają się w niej podobne błędy, które niwelują jej wartość. Dowiedz się, jaką procedurę stosować, aby nie dopuścić do tych nieprawidłowości.

af0703c0f1cd59fa0445af053a60f1f205f702f0-xlarge

Jak długo przechowywać poszczególne rodzaje dokumentacji medycznej

Ustawodawca wprowadził kilka wyjątków dotyczących okresów przechowywania dokumentacji medycznej. Regulacja ta odnosi się do m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. Sprawdź, jakich terminów musisz przestrzegać.

Okładka dokumentacja medyczna