Laboratorium

Skierowanie do pracowni diagnostycznej – co powinno zawierać

Skierowanie na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie to dokumentacja indywidualna zewnętrzna. Przepisy nie określają jednak jednolitego wzoru skierowania. Sprawdź, jak może wyglądać ten dokument i jak go wypełniać.

Uzdrowisko

Czego nie może zabraknąć w skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Zawiera ono wiele elementów, które muszą być właściwie uzupełnione. Co należy w nim wpisać?

Dokumentacja medyczna

Zniszczona dokumentacja – czy możesz ją odtworzyć

Nie ma odgórnie ustalonej procedury odtwarzania dokumentacji medycznej, lecz warto zastosować takie rozwiązanie ze względu na istotną rolę, jaką pełni ta dokumentacja – np. w dalszym procesie leczenia czy w sprawach sądowych o błąd medyczny. Istotne jest, aby uzyskać najbardziej precyzyjne odzwierciedlenie zniszczonej części dokumentacji. Jak to zrobić?

Fizjoterapia

Co powinna zawierać Karta wizyty fizjoterapeutycznej

Wprowadzenie Karty indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej jest ważną zmianą wynikającą z nowego rozporządzenia o dokumentacji medycznej, która dotyczy fizjoterapeutów. Taką dokumentację muszą sporządzać fizjoterapeuci prowadzący indywidualną praktykę lub wykonujący zawód w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Jakie obowiązkowe elementy trzeba do niej wpisać?

Szpital

Czy można zastąpić informację dla lekarza kierującego wypisem ze szpitala

Wobec wejścia w życie rozporządzenia ministra zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wśród kierujących podmiotami leczniczymi zaczęły pojawiać się pytania dotyczące możliwości zastąpienia informacji dla lekarza kierującego Kartą informacyjną z leczenia szpitalnego. Sprawdź, czy to możliwe.

Karetka

Jak wypełniać Kartę pracy wyjazdowego zespołu sanitarnego

Nowy wzór Karty pracy wyjazdowego zespołu sanitarnego typu „N” dostosowano do wymogów dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej. Sprawdź, jak właściwie należy ją wypełniać, zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ dotyczącym pomocy doraźnej i transportu sanitarnego.

Wdrażanie e-dokumentacji

Każdy podmiot medyczny od 2021 roku musi wdrożyć nowe regulacje dotyczące e-dokumentacji

W myśl nowego rozporządzenia o dokumentacji medycznej za podstawową uznano postać elektroniczną dokumentacji medycznej. Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci papierowej będzie możliwe tylko w określonych sytuacjach. Zapoznaj się z najważniejszymi zasadami wprowadzanych zmian.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Którym osobom i podmiotom możesz wydać dokumentację medyczną

Pacjent i określone podmioty mają prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Jednak dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają określonej ochronie. Jakich zasad należy przestrzegać przy udostępnianiu dokumentacji medycznej i komu możesz ją wydać?

Leki

Pielęgniarki zyskały uprawnienia do wystawiania recept na leki zlecone przez lekarza i skierowań

Z początkiem sierpnia 2020 roku pielęgniarki i położne nabyły nowe uprawnienia, z którymi powinien zapoznać się także lekarski personel medyczny. Sprawdź, jakie uprawnienia nabyły przedstawicielki tych obu zawodów.

udostępnianie e-dokumentacji

Udostępnianie e-dokumentacji medycznej – co się zmienia w zasadach postępowania

Sposób udostępnienia dokumentacji medycznej zależy od tego, czy jest to elektroniczna, czy papierowa dokumentacja medyczna. Sprawdź, od czego zależy forma przekazania historii choroby pacjentom i jak się wywiązywać z tego obowiązku.

Okładka dokumentacja medyczna