Księga kontroli sanitarnej

Co powinna zawierać Książka kontroli sanitarnej

Wpisy w książce kontroli mają charakter informacyjny i mogą służyć celom dowodowym. Dokumentują stan faktyczny, lecz wpisy w książce w niej nie mają znaczenia przy ocenie legalności czynności kontrolnych. Czego nie może zatem zabraknąć w tym dokumencie?

Krew

Jak dokumentować leczenie krwią zgodnie z nowymi procedurami

Zmieniły się procedury zamówienia indywidualnego na krew, a także postępowania w razie niepożądanych reakcji. Jest to efekt nowelizacji przepisów w tym obszarze. Jakie nowe dokumenty masz stosować?

Recepta

Jakie dane muszą znaleźć się na recepcie nierefundowanej dla cudzoziemca

Większa liczba obcokrajowców w Polsce sprawia, że trafiają oni do lekarzy, którzy wystawiają im recepty. W związku z tym pojawiają się wątpliwości, j akie dane wpisać recepcie nierefundowanej dla takiego pacjenta?

Protetyka

Karta pracowni protetyki i ortodoncji z diagramem uzębienia - co musi zawierać

Dowodem potwierdzającym wykonanie protezy zębowej, aparatu ortodontycznego lub ich naprawy jest zlecenie świadczenia protetycznego lub świadczenia ortodontycznego, na którym świadczeniobiorca potwierdza odbiór i wykonanie określonego świadczenia. Jak dokumentować ten zabieg?

badania

Co powinno zawierać skierowanie na badania histopatologiczne

Wskazanie rodzaju przedsiębiorstwa podmiotu, do którego kierujesz pacjenta i podanie ustalonego u pacjenta rozpoznania, istotnych danych klinicznych, to ważne informacje, które muszą się znaleźć w skierowaniu na badanie histopatologiczne. Czego jeszcze nie może w nim zabraknąć?

Dentysta

Czy lekarz stomatolog może wystawić skierowanie do poradni rehabilitacyjnej

Leczenie w poradni rehabilitacyjnej i zabiegi fizjoterapeutyczne kojarzą się przede wszystkim z chorobami i dysfunkcjami narząd ó w ruchu. Czy lekarz stomatolog może stanąć kiedykolwiek przed dylematem, jak właściwie wystawić skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub zabiegi fizjoterapii?

Udostepnianie dokumentacji medycznej

Czy w regulaminie placówki można określić termin udostępnienia dokumentacji medycznej

Zgodnie z przepisami dokumentację medyczną udostępnia się „bez zbędnej zwłoki”, czyli jak podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta, „możliwe jak najszybciej”. W świetle dotychczasowego orzecznictwa, dookreślanie terminu udostępnienia dokumentacji medycznej obarczone jest znacznym ryzykiem. Sprawdź, czy można ten termin określić w regulaminie placówki.

Rodzina

Jak poprawnie wypełnić kartę wywiadu środowiskowo-rodzinnego

Opis problemów zdrowotnych zgłaszanych w rodzinie, ocena warunków mieszkaniowych danej rodziny i stanu higieniczno-sanitarnego mieszkańców to ważne elementy karty wywiadu środowiskowo-rodzinnego. Czego jeszcze nie może w niej zabraknąć?

Wyniki badań

Co określić w procedurze udostępnia pacjentowi wyników badań diagnostycznych i laboratoryjnych

Warto stworzyć jasne i przejrzyste zasady udostępniania pacjentom wyników badań. Szczegóły udostępniania dokumentacji medycznej ustal w regulaminie podmiotu leczniczego i przekaż do wiadomości pacjentom - r ozwiązanie to wpisuje się w obowiązek informacyjny podmiotu leczniczego wobec pacjentów. Sprawdź, co jeszcze powinieneś zrobić.

Badania radiologiczne

Co powinno zawierać zlecenie badań obrazowych i radiologicznych

Kwestię stosowania promienia jonizującego w celach medycznych regulują przepisy Prawa atomowego. Zgodnie z nimi, warunkiem odpowiedniego uzasadnienia poddania pacjenta na ekspozycję promieniowania jonizującego jest zastosowanie radiologicznej procedury diagnostycznej lub leczniczej, której skuteczność udowodniono lub powszechnie uznano w określonej sytuacji klinicznej. Sprawdź, co wpisać w zleceniu takich badań.

Okładka dokumentacja medyczna