Ból

Co powinien zawierać Protokół monitorowania bólu

Do historii choroby masz obowiązek wpisywać stopień natężenia bólu i opisywać w niej działania podjęte w zakresie leczenia bólu i skuteczności tego leczenia - gdy jest to konieczne. Sprawdź, jak to oceniać i wypełniać dokumentację medyczną.

Dokumenty

Czy dokumentacja psychologa jest dokumentacją medyczną

Istniejące unormowania, które odnoszą się do zagadnienia dokumentacji psychologicznej, są fragmentaryczne i często stawiają psychologa przed koniecznością samodzielnego decydowania o sposobie postępowania z dokumentacją czy sposobie ich udostępniania. Poznaj możliwe scenariusze.

Lekarz

Czy możesz zamazać wpisy korektorem w dokumentacji papierowej

Żaden z lekarzy nie powinien traktować wypełniania dokumentacji medycznej jako „zbędnej formalności”, bowiem chroni w przypadku pojawienia się komplikacji, za których wystąpienie może oskarżyć pacjent. Co zrobić w sytuacji błędnych wpisów w dokumentacji medycznej? Czy możesz użyć korektora i wprowadzić nowy wpis?

dokumenty, pisma

Jakie znaczenie może mieć adnotacja o czasie w dokumentacji medycznej

Odnotowanie czasu rozpoczęcia podejmowanych czynności medycznych jest niezwykle ważne. W razie ewentualnych zarzutów pacjentów wykażesz bowiem, że proces decyzyjny był właściwy i zgodny z aktualną wiedzą medyczną. Co powinno wynikać z dokumentacji medycznej?

Dokument

Karta zlecenia operacji - jak ją wypełnić

W Karcie zlecenia operacji wpisujesz m.in. rodzaj operacji. Możesz również wskazać, jaki jest cel i wynik zleconej operacji. Sprawdź, co jeszcze powinieneś wpisać w tej dokumentacji medycznej.

dokumentacja

Czy dokumentację zbiorczą musisz prowadzić oddzielnie dla każdej komórki

W księdze zabiegów leczniczych musisz wprowadzić nazwę jednostki i komórki organizacyjnej. A zatem czy trzeba tę dokumentację prowadzić odrębnie dla każdej komórki? Jak numerować wpisy i co zrobić, gdy zapomnisz wpisać zabiegu do księgi?

biurko z klawiaturą i CD

Jak przestrzegać zasad udostępniania dokumentacji na płycie CD

Kwestię udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta kompleksowo reguluje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Choć regulacje w tym zakresie nie są obszerne, w praktyce wywołują sporo trudności, zwłaszcza w zakresie wydawania płyt CD. Jak sobie z nimi poradzić, pamiętając, że prawo do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw pacjenta?

Arkusz ocen to najważniejszy dokument nauczania - nie może być w nim błędów

Jak wypełnić Kartę konsultacji diabetologicznej

Dokumentację odzwierciedlającą udzielone konsultacje lekarskie możesz prowadzić w formie elektronicznej. Pamiętaj jednak, że dla każdej specjalizacji powinien powstać odrębny wzór Karty konsultacji lekarskiej. Sprawdź, jak wypełnić Kartę konsultacji diabetologicznej.

kobieta podczas rehabilitacji

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne - co się zmieniło od 1 stycznia 2019 r.

Fizjoterapeuci mogą samodzielnie zlecać cykl zabiegów. Od tej pory skierowania nie będą już zawierały wskazania konkretnych zabiegów, a nawet, jeżeli takie zalecenia się w nich znajdą, to fizjoterapeuci nie będą nimi związani. Oto szczegóły.

Brak wpisu o rozpoznaniu choroby – sprawdź, jakie może rodzić konsekwencje

Brak wpisu o rozpoznaniu choroby – sprawdź, jakie może rodzić konsekwencje

Każda dokumentacja medyczna musi zawierać nazwę i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu. Dowiedz się, jakie mogą być skutki niedopełnienia tego obowiązku.

Okładka dokumentacja medyczna