a41c66baa3e3b2a73126e2e30978749b9a37b8d5-xlarge

Dostrzegłeś błąd w dokumentacji medycznej – według jakiej procedury go poprawić

Prawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna jest cennym dowodem w przypadku ewentualnych procesów sądowych. Jednak – jak wynika z kontroli NIK - wciąż powtarzają się w niej podobne błędy, które niwelują jej wartość. Dowiedz się, jaką procedurę stosować, aby nie dopuścić do tych nieprawidłowości.

af0703c0f1cd59fa0445af053a60f1f205f702f0-xlarge

Jak długo przechowywać poszczególne rodzaje dokumentacji medycznej

Ustawodawca wprowadził kilka wyjątków dotyczących okresów przechowywania dokumentacji medycznej. Regulacja ta odnosi się do m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. Sprawdź, jakich terminów musisz przestrzegać.

3260d442d4af6622dac85dd7c144cbd004fb0476-xlarge

Rejestr zakażeń - jak go bezbłędnie prowadzić

Gromadzenie informacji o zakażeniach szpitalnych i czynnikach alarmowych w postaci rejestru to jeden z obowiązków zarządzających szpitalami. Ułatwia to m.in. sprawowanie nadzoru epidemiologicznego. Poznaj szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia tego dokumentu.

30669fa7a6db0e0b5c1a652d88480b88c648c95f-xlarge

Czy masz prawo doliczyć koszt usługi do opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

Ustawodawca przyznając uprawnienie do pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w pewnym stopniu również je ograniczył, określając maksymalne stawki za udostępnienie dokumentacji . Sprawdź, jak ustalać tę opłatę i czy możesz np. do niej doliczyć koszt wykonania usługi.

c05d0e189205fc7236e2665f1d44ad36b93c380b-xlarge

Jak właściwie wypełnić Kartę oceny narażenia zawodowego

Karta oceny narażania zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej jest rozbudowanym dokumentem. Gdy nie masz informacji, które musisz umieścić w karcie, wówczas zwróć się o nie np. do pracodawcy lub lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę medyczną nad pacjentem. Czego jeszcze nie może zabraknąć w tym dokumencie?

e8a6555ccac81b6495b65cf43de137f50444fb3e-xlarge

Jakie informacje powinieneś zawrzeć w wykazie zranień

Gdy w podmiocie leczniczym dojdzie do zranienia, masz obowiązek odnotować do zdarzenie w wykazie zranień, który posłuży następnie do sporządzenia raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy. Sprawdź, co jeszcze musi się w nim znaleźć.

e49cbd3930105da4a19ebac18f76d4a84f010452-xlarge

Pacjent trafia do szpitala jednodniowego – jaką dokumentację musisz prowadzić

Szpitale czy oddziały jednego dnia nie wykonują wszystkich rodzaj ó w zabieg ó w medycznych i nie sprawują nieprzerwanej opieki nad pacjentem na przełomie kilku czy kilkudziesięciu dni. Dlatego nie muszą prowadzić szerokiego katalogu dokumentacji medycznej. Sprawdź, jak zawężono jego zakres?

056ea7ce43dc49f5b7a7ff45d00cc3a70878a470-xlarge

Czy możesz odpłatnie udostępniać dokumentację po zakończeniu działalności

W przypadku zaprzestania wykonywania działalności leczniczej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przekazuje dokumentację medyczną innym podmiotom. Czy można zatem pobierać opłaty za wydanie dokumentacji podmiotu, który już nie udziela świadczeń?

98a35f76f7803dedec57242c49a9fbd71bfe9843-xlarge

Dokumentacja medyczna więźniów – jakie dodatkowe wymogi musisz spełnić

Prowadzenie dokumentacji medycznej osób pozbawionych wolności ma swoją specyfikę, a więźniów wymagających leczenia specjalistycznego umieszcza się także w wyspecjalizowanych szpitalach cywilnych. Poznaj wymogi dotyczące kartotek tych osób.

b9cb7fbf8ba1d930174d831c480a9d86437cb1aa-xlarge

Podejrzewasz, że rodzina znęca się nad pacjentem – jak złożyć zawiadomienie

Lekarze, którzy w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych, podejrzewają popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, mają obowiązek zawiadomić o tym niezwłocznie policję lub prokuratora. Dowiedz się, co powinny zawierać stosowne dokumenty.

Okładka dokumentacja medyczna