informacja o leczeniu pacjenta w poradni specjalistycznej

Czego nie może zabraknąć w informacji o leczeniu pacjenta w poradni specjalistycznej

Lekarz w poradni specjalistycznej ma obowiązek pisemnie informować lekarza kierującego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu i ordynowanych lekach. Sprawdź, jakie informacje zamieszczać w tym dokumencie.

potwierdzenie samodzielnie wydrukowanej dokumentacji

Czy pacjent może żądać potwierdzenia samodzielnie wydrukowanej dokumentacji

Pacjenci najczęściej proszą o poświadczenie kopii za zgodność z oryginałem, gdy chcą swoją dokumentację udostępniać dalej, np. na potrzeby postępowania przed sądem, organem rentowym albo w innych sformalizowanych postępowaniach. Czy możesz poświadczyć za zgodność z oryginałem dokumentację, którą pacjent sam sfotografował lub wydrukował?

odmowa przyjęcia do szpitala

Jakie informacje musisz odnotować w dokumentacji odmowy przyjęcia do szpitala

Informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach możesz prowadzić w formie papierowej tylko do końca tego roku. Po tej dacie będzie obowiązywała wyłącznie forma elektroniczna. Sprawdź, czego nie może zabraknąć w tym dokumencie.

dokumentacja w służbie medycyny pracy

Jakiej dokumentacji nie może zabraknąć w służbie medycyny pracy

Karta badania profilaktycznego i rejestry orzeczeń lekarskich to specyficzna dokumentacja medycyny pracy. Jakie jeszcze kartoteki musisz prowadzić, jeśli sprawujesz profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi?

Kiedy pielęgniarka może wystawić skierowanie na badania

Kiedy pielęgniarka może wystawić skierowanie na badania w imieniu lekarza

Pielęgniarki i położne mogą wykonywać określone czynności zamiast lekarzy, przy czym nie uzależniono możliwości podejmowania tych czynności od nieobecności lekarza w placówce. Czy - nawet jeśli lekarz pełni dyżur - to w ramach przyznanych uprawnień pielęgniarki i położne mogą wystawiać recepty lub zlecać badania?

dokumentacja badań sanitarno-epidemiologicznych

Czego nie może zabraknąć w dokumentacji badań sanitarno-epidemiologicznych

Wykonane badania sanitarno-epidemiologiczne i ich wyniki odnotowujesz w dokumentacji medycznej pacjenta. Sprawdź, czego nie może zabraknąć w tych wpisach i jakie wzory stosować.

dokumentacja medyczna, udostępnianie

Fotografowanie dokumentacji medycznej – czy jest możliwe

Mimo że procedurę udostępniania dokumentacji medycznej uregulowano w przepisach, w dalszym ciągu budzi różnego rodzaju wątpliwości. W dobie smartfonów pytania, z jakimi zmagają się zainteresowani, dotyczą m.in. możliwości wykonywania przez pacjenta zdjęć dokumentacji medycznej. Czy takie działanie jest możliwe?

szczepienia, informacja o szczepieniach

Jak dokumentować obowiązek powiadamiania o konieczności poddania się szczepieniom

Informacji o szczepieniach udzielaj w sposób jasny, przejrzysty, zrozumiały i przystępny. Ostrożnie używaj specjalistycznej terminologii, nie każdy pacjent wszystko dobrze zrozumie. Dowiedz się, jak dokumentować wypełnienie obowiązku informacyjnego.

dokumentacja medyczna, karta zgonu

Karta zgonu - kto i jak ją wypełnia

Przepisy regulujące kwestie tego, kto wystawia kartę zgonu, wydano blisko 60 lat temu i nie zawsze przystają do rzeczywistości. Jak zatem stosować je w praktyce do czasu, gdy powstaną nowe regulacje?

dane osobowe pacjentów

Nazwiska i adresy pacjentów – czy musisz je udostępnić fiskusowi

Czy organy kontroli skarbowej mają prawo żądać od lekarzy danych wynikających z dokumentacji medycznej, w tym wchodzących w jej skład danych identyfikujących pacjenta, skoro te dane są objęte tajemnicą lekarską? Sprawdź, co wynika z przepisów.

Okładka dokumentacja medyczna