Zaświadcznie badania kwalifikacyjnego

Badanie kwalifikacyjne: co wpisać do zaświadczenia lekarskiego

W zaświadczeniu o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym podajesz, czy stwierdzasz brak przeciwwskazań do przeprowadzenia szczepienia przeciwko danej chorobie, czy odraczasz termin jego wykonania. Sprawdź, czego jeszcze nie może zabraknąć w tym dokumencie.

Dostęp do akt medycznych

Czy musisz udostępniać dokumentację medyczną firmie detektywistycznej

Jeśli udostępnisz dokumentację medyczną podmiotowi, który nie ma prawa do jej uzyskania, naruszasz dobra osobiste pacjenta, co może rodzić odpowiedzialność. Jak postąpić, gdy zgłosi się do Ciebie detektyw i poprosi o udostępnienie informacji o pacjencie? Czy jest to podmiot upoważniony do uzyskiwania takich informacji?

Poród

Jak uzupełniać Kartę obserwacji porodu

Wpisy do Karty obserwacji porodu wprowadza lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny. Karta stanowi dokumentację indywidualną wewnętrzną i zawiera 41 rubryk, które należy uzupełnić, zaznaczając jedno z podanych sformułowań lub wpisując odpowiednie wartości. Sprawdź, co należy w niej wpisać.

Senior i komputer

Czy osoba pośrednicząca może złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji

W dobie pandemii COVID-19 osoby starsze mogą mieć problem z uzyskaniem dostępu do dokumentacji medycznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Mogą im pomóc osoby pośredniczące. Sprawdź, na jakich zasadach mogą złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji.

Lekarz i dokumentacja medyczna

Czy tylko personel medyczny jest uprawniony do wprowadzania wpisów do dokumentacji

W ostatnich latach „uwalnia” się potencjał pracowników medycznych od biurokracji tak, aby ten czas mogli poświęcić bezpośrednio pacjentowi i leczeniu. Część obowiązków związanych z dokumentowaniem świadczeń może być oddelegowana do asystentów medycznych. Sprawdź, jakie.

Pacjent zabieg

Czy w dobie epidemii COVID-19 należy odbierać od pacjentów dodatkowe zgody na zabiegi

Jaką treść powinna przybrać zgoda pacjenta na przyjęcie do szpitala i hospitalizację, aby zabezpieczyć podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przed ewentualnymi roszczeniami pacjentów lub członków ich rodzin z tytułu zakażenia COVID-19?

Warunki pracy

Podejrzenie choroby zawodowej – co powinno zawierać skierowanie

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych. Jak wypełniać skierowanie na tego typu badania?

Laboratorium

Rozpoznanie gruźlicy – jak wypełnić formularz zgłoszenia do sanepidu

Dodatni wynik badania w kierunku gruźlicy zgłoś niezwłocznie sanepidowi, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania wyniku. Oto szczegóły wypełniania dokumentacji.

Teleporady medyczne

Jak prowadzić dokumentację medyczną teleporad

Wraz z wprowadzeniem stanu epidemii Ministerstwo Zdrowia opracowało specjalne przepisy i udostępniło narzędzia do realizacji teleporad. Rozwiązanie to ma na celu zapewnić jak najszerszą dostępność do świadczeń, przy jednoczesnym ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Oto szczegóły.

e-medycyna

Jak definiować dokumentację medyczną w postaci elektronicznej

Elektroniczna dokumentacja medyczna to m.in. e-recepty, e-skierowania czy karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Obok funkcjonuje dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej. Jakie są różnice między tymi formami?

Okładka dokumentacja medyczna