02f1f08aba869abaa7188b2178e7f4fbc186a367-xlarge

Zapomniałeś o wpisie do dokumentacji – jak go dodać, aby nie być posądzonym o fałszerstwo

Każde nieuzasadnione uzupełnianie dokumentacji medycznej przez lekarza może być uznane za przestępstwo, które podlega karze. Jaki jest zatem jedyny, dopuszczalny sposób poprawienia błędów w dokumentacji medycznej?

c86c212e4a979f2f65a370e51993aa307ad1de8a-xlarge

Czy wpisywać godzinę na oświadczeniu o wyrażeniu zgody na badanie

Zgodę pacjenta należy uzyskać we właściwym czasie, zawsze przed wykonaniem badania. Odpowiednio sformułowane oświadczenie może zabezpieczyć placówkę na wypadek roszczeń pacjenta. Sprawdź, w czym może pomóc wpisanie godziny w treści zgody na badanie.

0e06964862601add37d45fa11ace5b1ffa8bd74a-xlarge

Jak wypełniać kartę indywidualnych zleceń lekarskich

Właściwe prowadzenie karty indywidualnych zleceń lekarskich ułatwi proces leczenia pacjenta. Umożliwi także kontrolę zasadności zleconych badań oraz zabezpieczy placówkę przed ewentualnym zarzutem dopuszczenia się uchybień przez personel medyczny. Oto praktyczne wskazówki, jakie wpisy powinna zawierać.

b915c2e6e398a2dba6ec0e1fedadcbec71313410-xlarge

Kiedy pacjentowi należy wydać skierowanie w związku z leczeniem uzależnień

Osoba uzależniona od alkoholu może w poradni skorzystać z pomocy terapeutycznej bez skierowania. Jak jednak postąpić w przypadku leczenia na oddziale dziennym oraz całodobowym?

906531fd93398d2b90fe684db52b75298e4779dc-xlarge

Udostępnianie dokumentacji bez zgody – czego może żądać Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta ma prawo żądać udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta. Jak jednak ma postąpić placówka medyczna, gdy pacjent złożył oświadczenie, że nie wyraża zgody na tę czynność?

619916619c24a059fc646befc687505e7064d558-xlarge

Zapisy w umowie, które zmotywują lekarzy do starannego wypełniania dokumentacji

W umowie z lekarzem warto zawrzeć zapisy, które zabezpieczą interesy placówki i zmotywują do jak najwyższej staranności w procesie tworzenia i wypełniania dokumentacji medycznej. Oto co zminimalizuje skutki finansowe, które mogą się pojawić w następstwie nierzetelnie prowadzonej dokumentacji.

ad4c34ee6c16d00387a9ea77bd3ba377ebeaa413-xlarge

Czy można wpisać pacjenta do kolejki bez oryginału skierowania

W momencie wpisu na listę oczekujących pacjent musi przekazać placówce skierowanie. Jak postąpić, jeżeli go nie ma albo rejestruje się telefonicznie bądź przez Internet?

a2d050c1d85faf9e444f741c1b365fb31fbdd367-xlarge

Jak prowadzić dokumentację w poradni rehabilitacyjnej

Gdy u tego samego pacjenta kilkukrotnie wykonujemy to samo świadczenie, numer kolejny w księdze zabiegów nie powinien być stały, przypisany do tej konkretnej osoby. Co jest jeszcze niezbędne, aby mieć pewność, że właściwie uzupełniamy dokumentację w poradni rehabilitacyjnej?

f8915ce3ff6465e83fcbe6876ac13b0666e52a62-xlarge

Jak uzupełniać dokumentację, gdy nie mamy wszystkich danych pacjenta

Dokumentację medyczną uzupełniamy czytelnie i chronologicznie, niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego. Często zdarza się jednak, że pacjent nie jest w stanie podać nam wszystkich wymaganych danych. Jak zatem postąpić, żeby dokumentacja była kompletna?

20d5a485bad913636be0837e066f307bedf8ecd9-xlarge

Jak wystawiać recepty na bezpłatne leki dla seniorów - nowe zasady

Lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej zyskali nowe uprawnienia do wypisywania recept na bezpłatne leki seniorom. Trzeba na nich wpisać odpowiedni kod uprawnień dodatkowych pacjenta. Jakich jeszcze zasad trzeba przestrzegać?

Okładka dokumentacja medyczna