87c7c47d4c07e173238f991d69fc88900abc89c4-xlarge

Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej – obowiązki lekarza po zmianie przepisów

Od 5 sierpnia obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi każda osoba bliska zmarłego pacjenta będzie mogła zwolnić lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Co to oznacza w praktyce i jak stosować nowe regulacje?

537488d8ae4b355294af586f6e0d6ac0a0fb6f87-xlarge

2 najczęstsze przypadki uchybień w dokumentacji, jak do nich nie dopuścić

Gdy wpisy są nieczytelne, tworzą niespójną całość, a przy zestawieniu z innymi dowodami wskazują na błędy, już tylko krok do wszczęcia postępowania karnego. Jak uniknąć takiej sytuacji?

199f054b3152e36b99345c0ef543b94e095e7a48-xlarge

5 najważniejszych funkcjonalności systemu informatycznego dla placówek

Systemy komputerowe muszą być odpowiednio dobrane do potrzeb placówki. Poza zapewnieniem bezpieczeństwa danych powinny być przede wszystkim stabilne i intuicyjne dla użytkowników. Na co jeszcze zwracać uwagę przed podjęciem tej inwestycji, aby uprościła pracę lekarzy?

21ed16ed03493f040c50f620d3b0e85843a385b1-xlarge

Jak usprawnić proces uzupełniania dokumentacji medycznej

Wprowadzenie modelu organizacyjnego, w którym prowadzeniem dokumentacji medycznej będą się zajmować pracownicy niemedyczni, odciąży i ułatwi pracę lekarzy. Pozwoli także wyeliminować luki i błędy w dokumentacji. Jak się do tego przygotować?

b99f41cf62876f72d7a2466b95d119c2d70b4320-xlarge

Puste strony w dokumentacji, czy trzeba je udostępniać pacjentowi

Placówka medyczna może pobierać opłatę za sporządzanie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków dokumentacji. W praktyce pojawia się problem z udostępnianiem pustych stron dokumentacji medycznej. Czy w takim przypadku placówka może sama podjąć decyzję o zminimalizowaniu kosztów po stronie pacjenta?

d1b90b125a9c0846df2391f551bb0e48ce70b432-xlarge

Zlecenie wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, jak wypełniać

Dysponent zespołów ratownictwa medycznego sporządza i prowadzi dokumentację medyczną z tego zakresu. Należy do niej m.in. dokumentacja indywidualna w formie karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Oto wskazówki, jak ją wypełniać.

baa6e67d69b031f6f3059a66b205322ba9dfebdd-xlarge

Co zrobić, aby mieć pewność, że pacjent zwróci oryginały dokumentacji medycznej

Placówki medyczne, udostępniając oryginały dokumentacji medycznej pacjentom, powinny uzyskać podpis pacjenta na stosownym oświadczeniu. Zabezpieczy je to przed całkowitą utratą informacji. Co jeszcze może pomóc w wypełnieniu tego obowiązku?

7462a4e1fb325f1fa9ff936601d91e874dd637ce-xlarge

Czy upoważnienie może dotyczyć tylko części dokumentacji

Pacjent w treści upoważnienia może zastrzec, że nie życzy sobie ujawniania dokumentacji medycznej lub jej części. W jakim zakresie dostęp do informacji przez osobę upoważnioną zależy od woli pacjenta?

21ed16ed03493f040c50f620d3b0e85843a385b1-xlarge

Kiedy jest dozwolone sprostowanie karty informacyjnej

Jeżeli pacjent dostrzeże błąd na karcie informacyjnej – ze względu na znaczenie tej dokumentacji dla dalszego leczenia ma prawo prosić lekarza o zmianę zapisu. Jakich zasad trzeba przestrzegać przy sprostowaniach, aby nie narazić się na zarzut fałszowania dokumentacji medycznej?

4ac9a087301ed6e8b3f2d52d23eba99dec71e02c-xlarge

Przekazujesz pacjentowi wyniki badań przez telefon lub e-mailem – czy to dozwolone

Personel placówki medycznej może przekazać telefonicznie informację o wyniku badania. Może też te dane wysłać e-mailem. Jak jednak zweryfikować, czy pacjent jest upoważniony do otrzymania tych danych? Jak się zabezpieczyć przed tym, by wyniki badań, które są danymi wrażliwymi, nie trafiły w niepożądane ręce?

Okładka dokumentacja medyczna