8e0da0a2dd9e85be4795ab1ec5ba1cedd9f6cdd9-xlarge

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta zwiększy ochronę danych w dokumentacji medycznej

Wzmocnienie prawa pacjenta i lepsza ochrona informacji o stanie zdrowia zawartych w dokumentacji medycznej zakłada projekt nowelizacji ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przyjęty 10 stycznia przez rząd. Projekt Regulacja określi też zasady dostępu do dokumentacji. Prace nad projektem trwały od wielu miesięcy.

bc9ef5f09611656cf928bfe5fbe717c9978310d2-original

Jak właściwie zlecać długoterminową opiekę pielęgniarki

Jeżeli pacjent nie jest objęty opieką przez hospicjum domowe czy inny zakład opiekuńczy , lekarz może mu zlecić długoterminową opiekę domową pielęgniarki. Sprawdź, jak wypełnić Kartę oceny pacjenta do objęcia lub objętego długoterminową domową opieką pielęgniarską , aby mieć pewność, że wpisałeś wszystkie niezbędne informacje. 

12a5f77bb452fa7ae31862990afd893abb82bfaa-xlarge

Przyjmujesz pacjenta z udarem mózgu – czy możesz rozpocząć leczenie bez uzyskania zgody

Zdarzają się sytuacje, że lekarz nie ma pewności co do stanu świadomości pacjenta, np. z powodu nagłego zdarzenia, udaru mózgu, czy zawału serca. Jak wtedy uzyskiwać zgodę na udzielenie świadczeń, aby nie narazić się na roszczenia?

62b3c74031b3a857c0346b94d6e0d5f6ef3078e8-xlarge

Wystawiasz orzeczenie o stanie zdrowia – sprawdź, czy zawsze musisz badać pacjenta 

Lekarz nie może stawiać diagnozy bez osobistego kontaktu z pacjentem. Jeśli to uczyni, grozi mu za to co najmniej kara dyscyplinarna. Jakich zatem zasad przestrzegać, wystawiając orzeczenia? 

e853d3bd0036bb616ef727bfeb459705cf358e15-xlarge

4 zasady przechowywania dokumentacji, które pozwolą Ci uniknąć sankcji karnych

Placówki medyczne przechowują wewnętrzną i zewnętrzną dokumentację medyczną. Dodatkowo muszą zapewnić możliwość jej udostępnienia bez zbędnej zwłoki. Jak zorganizować ten proces, aby uniknąć kar?

537b4062b7c1bc82ba23982056e9ee54b99c1789-xlarge

Otrzymałeś upoważnienie przesłane pocztą – jak sprawdzić, czy jest prawdziwe

Pacjenci mogą wysłać pocztą do gabinetu lekarskiego upoważnienie do udostępnienia dokumentacji medycznej i wniosek o jej wydanie. Dowiedz się, jak je zweryfikować i jak sprawdzić, czy podpis pacjenta jest prawdziwy.

21ed16ed03493f040c50f620d3b0e85843a385b1-xlarge

Protokół sekcji zwłok – komu możesz okazać dokument do wglądu

Gdy zmarły nie upoważnił nikogo lub złożył oświadczenie o braku wyrażenia zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej jakiejkolwiek osobie po jego śmierci, w żadnym wypadku nie można umożliwić wglądu w dokumentację, niezależnie od koligacji łączących zmarłego z osobą wnioskującą. Sprawdź, jak postąpić w przypadku protokołu z sekcji zwłok.

80df8e249e8b05a0fa48b69fb5bf21af0b6da13b-xlarge

Sąd wzywa do udostępnienia dokumentacji – czy poniesiesz koszty kopiowania

Za udostępnienie dokumentacji medycznej możemy naliczyć opłatę. Ustawodawca nie pozbawił tej możliwości placówek i lekarzy przedstawiających dokumentację sądowi. Jak ustalać jej wysokość?

85c1f127b9b7fe4168cf0b934e2d1b948573202b-xlarge

Wypisujesz skierowanie do sanatorium, uniknij najczęściej popełnianych błędów

Sposób wypełniania skierowania na leczenie albo rehabilitację uzdrowiskową przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego określa rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe. Zawiera także wzór takiego skierowania. Oto, jak je właściwie i czytelnie wypełnić, aby NFZ nie miał zastrzeżeń.

02f1f08aba869abaa7188b2178e7f4fbc186a367-xlarge

Zapomniałeś o wpisie do dokumentacji – jak go dodać, aby nie być posądzonym o fałszerstwo

Każde nieuzasadnione uzupełnianie dokumentacji medycznej przez lekarza może być uznane za przestępstwo, które podlega karze. Jaki jest zatem jedyny, dopuszczalny sposób poprawienia błędów w dokumentacji medycznej?

Okładka dokumentacja medyczna