Wyniki badań

Co określić w procedurze udostępnia pacjentowi wyników badań diagnostycznych i laboratoryjnych

Warto stworzyć jasne i przejrzyste zasady udostępniania pacjentom wyników badań. Szczegóły udostępniania dokumentacji medycznej ustal w regulaminie podmiotu leczniczego i przekaż do wiadomości pacjentom - r ozwiązanie to wpisuje się w obowiązek informacyjny podmiotu leczniczego wobec pacjentów. Sprawdź, co jeszcze powinieneś zrobić.

Badania radiologiczne

Co powinno zawierać zlecenie badań obrazowych i radiologicznych

Kwestię stosowania promienia jonizującego w celach medycznych regulują przepisy Prawa atomowego. Zgodnie z nimi, warunkiem odpowiedniego uzasadnienia poddania pacjenta na ekspozycję promieniowania jonizującego jest zastosowanie radiologicznej procedury diagnostycznej lub leczniczej, której skuteczność udowodniono lub powszechnie uznano w określonej sytuacji klinicznej. Sprawdź, co wpisać w zleceniu takich badań.

Dokumentacja

Co zrobić z papierową dokumentacją po jej cyfrowym odwzorowaniu

Zniszczenie dokumentacji po wykonaniu odwzorowania cyfrowego, poza sytuacjami ściśle uregulowanymi przez prawo, może nieść za sobą negatywne skutki dla podmiotu leczniczego, w tym pociągnąć go do odpowiedzialności związanej z naruszeniem przysługujących pacjentowi praw. Jak zatem postąpić z oryginałami dokumentacji po ich zeskanowaniu?

Księga przyjęć

Czy trzeba drukować księgę przyjęć

Gdy prowadzisz dokumentację medyczną w formie elektronicznej, spełniasz obowiązki wynikające z przepisów. W związku z tym nie masz obowiązku drukowania księgi przyjęć. Są jednak sytuacje, gdy może zajść taka potrzeba. Sprawdź, kiedy.

protokol

Jak uzupełnić Protokół pielęgniarki operacyjnej

Pielęgniarka - oprócz sprawowania całościowej opieki nad pacjentem - ma za zadanie również zgromadzić i przygotować potrzebny sprzęt, urządzenia, narzędzia i materiały jednorazowego użytku. W dopilnowaniu wszystkich obowiązków pomocny więc jest Protokół pielęgniarki operacyjnej. Co powinno się w nim znaleźć?

Opis wizyty lekarskiej

Obligatoryjne elementy opisu wizyty – czego nie może zabraknąć w dokumentacji medycznej

Lekarz ma obowiązek uwzględnienia wielu danych w historia zdrowia i choroby pacjenta, zwłaszcza podczas pierwszej wizyty. Niewpisanie któregoś z obligatoryjnych elementów naraża na odpowiedzialność nie tylko lekarza, lecz także cały podmiot leczniczy. Sprawdź, co musisz wpisać w dokumentacji.

Uwierzytelnianie

Uwierzytelnienie dokumentacji medycznej - jak je wykonać

Podmiot uprawniony do wydania dokumentacji medycznej pacjentowi udostępnia ją w kilku formach. Z różnych względów pacjent może prosić o uwierzytelnienie kopii. Jak wykonać tę czynność i czy masz prawo pobrać za to opłatę?

zgoda

Co musi zawierać zgoda na udostępnienie dokumentacji medycznej

Placówka medyczna, na wniosek pacjenta lub osoby upoważnionej przez niego, ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną. Przepisy zawarte w różnych aktach prawnych były dotąd sprzeczne co do odpłatności tego udostępnienia. Obowiązująca od 4 maja 2019 r. ustawa sektorowa wreszcie jednoznacznie reguluje tę kwestię. Sprawdź, kiedy nie możesz pobierać opłat za tę czynność.

Dokumentacja medyczna

Czy po zamknięciu poradni i cesji kontraktu z NFZ musisz wydać następcy dokumentację medyczną

Dokumentacja medyczna, jako nośnik informacji o stanie zdrowia i zastosowanych procedurach, odgrywa ważną rolę w procesie leczenia pacjenta, stąd ustawowy obowiązek jej przechowywania przez określony czas. Co jednak stanie się z dokumentacją medyczną i jak pacjent będzie mógł do niej dotrzeć po zakończeniu działalności przez placówkę leczniczą?

Dokmentowanie pracy psychoterapeuty

Jak dokumentować świadczenia udzielane przez terapeutę

Gabinety psychologiczne oraz psychoterapeutyczne od pewnego czasu cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Liczba udzielanych świadczeń przez terapeutów znacznie wzrasta. Tym samym pojawia się coraz więcej pytań o to, jakie dokumenty z realizacji udzielanych świadczeń powinien tworzyć psychoterapeuta i jakie obowiązki musi spełnić w związku z nowymi zasadami ochrony danych osobowych. Oto odpowiedź.

Okładka dokumentacja medyczna