Koszt świadczeń medycznych

Gdzie w dokumentacji medycznej możesz wpisywać koszt świadczenia

W dokumentacji medycznej możesz wpisać kwotę środk ó w publicznych należnych Ci za udzielenie pacjentowi świadczeń . Przepisy jednak nie precyzują, w którym miejscu taka informacja powinna się znaleźć i czy przypisywać koszty do poszczególnych świadczeń. Sprawdź, jak sobie radzić w tymi wątpliwościami.

Jaką odpowiedzialność możesz ponieść za fałszowanie dokumentacji medycznej

Jaką odpowiedzialność możesz ponieść za fałszowanie dokumentacji medycznej

Lekarz, tak jak i każda osoba udzielająca świadczenia zdrowotnego, powinien prowadzić dokumentację medyczną bardzo rzetelnie i solidnie. Uniknie wtedy narażenia się na odpowiedzialność karną, zawodową i cywilną. Sprawdź, jakie konsekwencje grożą za fałszowanie dokumentacji medycznej.

Karta zdrowia ucznia

Jakie informacje musi zawierać karta zdrowia ucznia

Tworząc dokumentację medyczną pacjenta weź pod uwagę przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej. W niektórych przypadkach konieczne jest również sięgnięcie po inne regulacje. Tak właśnie jest w przypadku świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, której obowiązki i zakres udzielanych świadczeń precyzuje rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Poznaj szczegóły.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieki zdrowotnej – jaką dokumentację powinieneś prowadzić

Podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie prowadzi dokumentacji indywidualnej wewnętrznej , a wpisy dotyczące udzielonego świadczenia umieszcza w Księdze porad ambulatoryjnych . Co jeszcze jest charakterystyczne dla dokumentowania tego rodzaju świadczeń?

wypelniania orzeczenia lek med pracy

Jak właściwie wypełnić orzeczenie lekarza medycyny pracy

Pracodawcy kierują pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. W tym celu wystawiają im skierowanie w dwóch egzemplarzach. Sprawdź, jakie informacje powinieneś zawrzeć w orzeczeniu lekarza medycyny pracy i jak je odpowiednio wypełnić.

Karta badania

Karta pacjenta zakładu rehabilitacji leczniczej - co powinna zawierać

Karta pacjenta jest integralną częścią dokumentacji medycznej. Obowiązek jej prowadzenia wynika z przepisów, które jasno określają rodzaje  dokumentacji medycznej wymaganej podczas udzielenia świadczeń opieki medycznej w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Sprawdź, jak dokumentować proces leczenia pacjenta?

recepty

Recepty papierowe i elektroniczne – jak je odpowiednio wystawiać

W związku z wprowadzeniem do obrotu tzw. e-recept pojawiły się problemy związane z ich właściwym wystawianiem. Co więcej kłopot nie dotyczy tylko recept elektronicznych ale wciąż obowiązujących recept papierowych. Jak zatem postępować?

Karta badania genetycznego

Co musi się znaleźć w Karcie zlecenia badania genetycznego

Mimo, że dane, jakie musisz wpisać do Karty zlecenia badania laboratoryjnego określają przepisy, możesz również w tej dokumentacji podać inne, dodatkowe informacje. Sprawdź, jakie.

Dokumentacja medyczna

Czy udostępniając dokumentację medyczną, możesz doliczyć koszty jej wysyłki

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca uwagę na częste problemy z dostępem do dokumentacji medycznej. Pamiętaj, że z abezpieczenie dokumentacji powinno umożliwiać jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki. Jak ustalić zasady tego procesu, aby przestrzegać praw pacjenta do dostępu do informacji medycznej?

Kiedy oświadczenie pacjenta będzie ważne w innej placówce

Kiedy oświadczenie pacjenta będzie ważne w innej placówce

Uprzednio udzielone upoważnienie, choćby złożono w innej placówce medycznej, zachowuje moc i jest podstawą udostępnienia dokumentacji medycznej osobie, na rzecz której go ustanowiono. Dowiedz się więcej na temat ważności oświadczeń pacjenta.

Okładka dokumentacja medyczna