dokumentacja

Czy dokumentację zbiorczą musisz prowadzić oddzielnie dla każdej komórki

W księdze zabiegów leczniczych musisz wprowadzić nazwę jednostki i komórki organizacyjnej. A zatem czy trzeba tę dokumentację prowadzić odrębnie dla każdej komórki? Jak numerować wpisy i co zrobić, gdy zapomnisz wpisać zabiegu do księgi?

biurko z klawiaturą i CD

Jak przestrzegać zasad udostępniania dokumentacji na płycie CD

Kwestię udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta kompleksowo reguluje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Choć regulacje w tym zakresie nie są obszerne, w praktyce wywołują sporo trudności, zwłaszcza w zakresie wydawania płyt CD. Jak sobie z nimi poradzić, pamiętając, że prawo do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw pacjenta?

Arkusz ocen to najważniejszy dokument nauczania - nie może być w nim błędów

Jak wypełnić Kartę konsultacji diabetologicznej

Dokumentację odzwierciedlającą udzielone konsultacje lekarskie możesz prowadzić w formie elektronicznej. Pamiętaj jednak, że dla każdej specjalizacji powinien powstać odrębny wzór Karty konsultacji lekarskiej. Sprawdź, jak wypełnić Kartę konsultacji diabetologicznej.

kobieta podczas rehabilitacji

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne - co się zmieniło od 1 stycznia 2019 r.

Fizjoterapeuci mogą samodzielnie zlecać cykl zabiegów. Od tej pory skierowania nie będą już zawierały wskazania konkretnych zabiegów, a nawet, jeżeli takie zalecenia się w nich znajdą, to fizjoterapeuci nie będą nimi związani. Oto szczegóły.

Brak wpisu o rozpoznaniu choroby – sprawdź, jakie może rodzić konsekwencje

Brak wpisu o rozpoznaniu choroby – sprawdź, jakie może rodzić konsekwencje

Każda dokumentacja medyczna musi zawierać nazwę i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu. Dowiedz się, jakie mogą być skutki niedopełnienia tego obowiązku.

Jakie informacje musi zawierać Karta badania profilaktycznego

Jakie informacje musi zawierać Karta badania profilaktycznego

O cena zagrożeń dla zdrowia pracownika lub stwierdzenie ich braku, wywiad lekarski i badania to przykładowe informacje, które muszą się znaleźć w Karcie badania profilaktycznego. Sprawdź, czego nie może w niej zabraknąć.

Jakie warunki musisz spełnić, aby udostępniać dokumentację e-mailem

Jakie warunki musisz spełnić, aby udostępniać dokumentację e-mailem

Komunikacja drogą elektroniczną stała się codziennością, a wraz z cyfryzacją zaczęła sięgać także relacji pacjent - lekarz. Coraz częściej pacjenci zwracają się w e-mailach z prośbami o udostępnienie kopii dokumentacji medycznej. Sprawdź, w jakiej formie możesz udzielić informacji.

Księga raportów pielęgniarskich - co powinna zawierać

Księga raportów pielęgniarskich - co powinna zawierać

Każdy szpital ma obowiązek prowadzić Księgę raportów pielęgniarskich. Ta księga jest dokumentacją zbiorczą wewnętrzną i umieszcza się w niej sprawozdania o stanie chorych. Wprowadzając wpis zgodnie ze wskazaniami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji medycznej zyskasz pewność, że prowadzisz ten dokument zgodnie z prawem.

W jakich sytuacjach możesz udostępniać dokumentację medyczną policji

W jakich sytuacjach możesz udostępniać dokumentację medyczną policji

Organy ścigania, przede wszystkim policja, powszechnie zwracają się do placówek o wydanie dokumentacji medycznej w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, wprawiając tym samym personel w stan wątpliwości co do słuszności swojego postępowania. Jak zatem postępować?

  Jak prowadzić Księgę gabinetu zabiegowego

Jak prowadzić Księgę gabinetu zabiegowego

Przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej określają, jakie informacje musi zawierać Księga zabiegów. W każdym przypadku są one tożsame, co oznacza, że bez względu na to, czy księgę prowadzi szpital czy przychodnia, zakres wymaganych informacji jest zawsze taki sam. Dowiedz się, o jakie informacje chodzi.

Okładka dokumentacja medyczna