Poczta

Czy możesz naliczać dodatkowe opłaty za doręczanie pocztą dokumentacji medycznej

Naczelny Sąd Administracyjny uznał za niezgodną z prawem praktykę polegającą na doliczaniu kosztów doręczenia udostępnianej dokumentacji pod wskazany adres do ustalonej na maksymalnym poziomie stawki opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. Sprawdź, co ten wyrok oznacza dla placówek medycznych w praktyce.

Karta informacyjna leczenia

Czy pacjent może żądać sprostowania karty informacyjnej leczenia szpitalnego

Zasadność żądania pacjenta związanego ze sprostowaniem karty informacyjnej leczenia szpitalnego każdorazowo rozpartuj indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem, która z informacji zawartych w karcie ma być sprostowana. Sprawdź, kiedy pacjent może żądać zmian w wypisie ze szpitala.

Gorączka

Jak poprawnie wypełniać kartę gorączkową pacjenta

Karta gorączkowa jest dokumentem, który dołącza się do historii choroby pacjenta. Stanowi tzw. dokumentację indywidualną wewnętrzną. Podaje się w niej informacje dotyczące stanu ogólnego pacjenta i jak każdy dokument medyczny, powinieneś ją prowadzić systematycznie, dokładnie, czytelnie. Karta ma wiernie odzwierciedlać wyniki przeprowadzonych pomiarów. Czego nie może w niej zabraknąć?

Lekarstwa

Karta zlecenia i realizacji podania leku - jak ją właściwie wypełnić

Należycie wypełniona karta realizacji zlecenia lekarskiego powinna zawierać datę sporządzenia zlecenia lekarskiego i wskazanie zleconego leku wraz z dawkowaniem. Sprawdź, czego jeszcze nie może zabraknąć w tym dokumencie, aby nie budził wątpliwości personelu, który ma wykonywać te zalecenia.

Koszt świadczeń medycznych

Gdzie w dokumentacji medycznej możesz wpisywać koszt świadczenia

W dokumentacji medycznej możesz wpisać kwotę środk ó w publicznych należnych Ci za udzielenie pacjentowi świadczeń . Przepisy jednak nie precyzują, w którym miejscu taka informacja powinna się znaleźć i czy przypisywać koszty do poszczególnych świadczeń. Sprawdź, jak sobie radzić w tymi wątpliwościami.

Jaką odpowiedzialność możesz ponieść za fałszowanie dokumentacji medycznej

Jaką odpowiedzialność możesz ponieść za fałszowanie dokumentacji medycznej

Lekarz, tak jak i każda osoba udzielająca świadczenia zdrowotnego, powinien prowadzić dokumentację medyczną bardzo rzetelnie i solidnie. Uniknie wtedy narażenia się na odpowiedzialność karną, zawodową i cywilną. Sprawdź, jakie konsekwencje grożą za fałszowanie dokumentacji medycznej.

Karta zdrowia ucznia

Jakie informacje musi zawierać karta zdrowia ucznia

Tworząc dokumentację medyczną pacjenta weź pod uwagę przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej. W niektórych przypadkach konieczne jest również sięgnięcie po inne regulacje. Tak właśnie jest w przypadku świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, której obowiązki i zakres udzielanych świadczeń precyzuje rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Poznaj szczegóły.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieki zdrowotnej – jaką dokumentację powinieneś prowadzić

Podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie prowadzi dokumentacji indywidualnej wewnętrznej , a wpisy dotyczące udzielonego świadczenia umieszcza w Księdze porad ambulatoryjnych . Co jeszcze jest charakterystyczne dla dokumentowania tego rodzaju świadczeń?

wypelniania orzeczenia lek med pracy

Jak właściwie wypełnić orzeczenie lekarza medycyny pracy

Pracodawcy kierują pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. W tym celu wystawiają im skierowanie w dwóch egzemplarzach. Sprawdź, jakie informacje powinieneś zawrzeć w orzeczeniu lekarza medycyny pracy i jak je odpowiednio wypełnić.

Karta badania

Karta pacjenta zakładu rehabilitacji leczniczej - co powinna zawierać

Karta pacjenta jest integralną częścią dokumentacji medycznej. Obowiązek jej prowadzenia wynika z przepisów, które jasno określają rodzaje  dokumentacji medycznej wymaganej podczas udzielenia świadczeń opieki medycznej w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Sprawdź, jak dokumentować proces leczenia pacjenta?

Okładka dokumentacja medyczna