recepty

Recepty papierowe i elektroniczne – jak je odpowiednio wystawiać

W związku z wprowadzeniem do obrotu tzw. e-recept pojawiły się problemy związane z ich właściwym wystawianiem. Co więcej kłopot nie dotyczy tylko recept elektronicznych ale wciąż obowiązujących recept papierowych. Jak zatem postępować?

Karta badania genetycznego

Co musi się znaleźć w Karcie zlecenia badania genetycznego

Mimo, że dane, jakie musisz wpisać do Karty zlecenia badania laboratoryjnego określają przepisy, możesz również w tej dokumentacji podać inne, dodatkowe informacje. Sprawdź, jakie.

Dokumentacja medyczna

Czy udostępniając dokumentację medyczną, możesz doliczyć koszty jej wysyłki

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca uwagę na częste problemy z dostępem do dokumentacji medycznej. Pamiętaj, że z abezpieczenie dokumentacji powinno umożliwiać jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki. Jak ustalić zasady tego procesu, aby przestrzegać praw pacjenta do dostępu do informacji medycznej?

Kiedy oświadczenie pacjenta będzie ważne w innej placówce

Kiedy oświadczenie pacjenta będzie ważne w innej placówce

Uprzednio udzielone upoważnienie, choćby złożono w innej placówce medycznej, zachowuje moc i jest podstawą udostępnienia dokumentacji medycznej osobie, na rzecz której go ustanowiono. Dowiedz się więcej na temat ważności oświadczeń pacjenta.

Protokół pobrania materiału do badań - co musi zawierać

Protokół pobrania materiału do badań - co musi zawierać

Sanepid może pobrać próbkę w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań daną metodą, przy zapewnieniu reprezentatywności dla całej partii, z której pobrano próbki. Sprawdź, jaka dokumentacja jest niezbędna.

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna z leczenia ambulatoryjnego – co w niej zawrzeć

O tym, jakie dodatkowe informacje umieścić w dokumentacji medycznej, powinien decydować zespół ambulatorium, z uwzględnieniem charakterystyki świadczonych usług medycznych. Przy tworzeniu procedur zaangażuj do tego cały zespół, dzięki czemu ustalisz, co i dla kogo jest ważne, aby ułatwić codzienną pracę. Sprawdź, co jest jeszcze istotne.

Karta przymusu bezpośredniego

Jak wypełniać Kartę zastosowania przymusu bezpośredniego

Kartę zastosowania przymusu bezpośredniego wypełniasz, gdy leczysz osobę przebywającą w szpitalu psychiatrycznym, innym zakładzie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, i zastosowałeś wobec niej taki środek. Dowiedz się, czego nie może w niej zabraknąć.

Pokwitowanie depozytu

Jakie informacje zawrzeć w pokwitowaniu przyjęcia depozytu pacjenta

Karta depozytowa jest potwierdzeniem przyjęcia rzeczy wartościowych oddawanych do depozytu w szpitalu. Przepisy regulują, co należy w niej zamieścić i jak zabezpieczyć rzeczy przechowywane w placówce. Poznaj szczegóły.

Tłumacz przysięgły

Kiedy dokumentację medyczną powinien przetłumaczyć tłumacz przysięgły

Ze względu na treści zawarte w dokumentacji medycznej, gdy ma ona stanowić podstawę do kontynuacji leczenia lub diagnostyki, powinna być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego. Sprawdź, co na ten temat mówią przepisy.

Ból

Co powinien zawierać Protokół monitorowania bólu

Do historii choroby masz obowiązek wpisywać stopień natężenia bólu i opisywać w niej działania podjęte w zakresie leczenia bólu i skuteczności tego leczenia - gdy jest to konieczne. Sprawdź, jak to oceniać i wypełniać dokumentację medyczną.

Okładka dokumentacja medyczna