Protokół pobrania materiału do badań - co musi zawierać

Protokół pobrania materiału do badań - co musi zawierać

Sanepid może pobrać próbkę w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań daną metodą, przy zapewnieniu reprezentatywności dla całej partii, z której pobrano próbki. Sprawdź, jaka dokumentacja jest niezbędna.

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna z leczenia ambulatoryjnego – co w niej zawrzeć

O tym, jakie dodatkowe informacje umieścić w dokumentacji medycznej, powinien decydować zespół ambulatorium, z uwzględnieniem charakterystyki świadczonych usług medycznych. Przy tworzeniu procedur zaangażuj do tego cały zespół, dzięki czemu ustalisz, co i dla kogo jest ważne, aby ułatwić codzienną pracę. Sprawdź, co jest jeszcze istotne.

Karta przymusu bezpośredniego

Jak wypełniać Kartę zastosowania przymusu bezpośredniego

Kartę zastosowania przymusu bezpośredniego wypełniasz, gdy leczysz osobę przebywającą w szpitalu psychiatrycznym, innym zakładzie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, i zastosowałeś wobec niej taki środek. Dowiedz się, czego nie może w niej zabraknąć.

Pokwitowanie depozytu

Jakie informacje zawrzeć w pokwitowaniu przyjęcia depozytu pacjenta

Karta depozytowa jest potwierdzeniem przyjęcia rzeczy wartościowych oddawanych do depozytu w szpitalu. Przepisy regulują, co należy w niej zamieścić i jak zabezpieczyć rzeczy przechowywane w placówce. Poznaj szczegóły.

Tłumacz przysięgły

Kiedy dokumentację medyczną powinien przetłumaczyć tłumacz przysięgły

Ze względu na treści zawarte w dokumentacji medycznej, gdy ma ona stanowić podstawę do kontynuacji leczenia lub diagnostyki, powinna być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego. Sprawdź, co na ten temat mówią przepisy.

Ból

Co powinien zawierać Protokół monitorowania bólu

Do historii choroby masz obowiązek wpisywać stopień natężenia bólu i opisywać w niej działania podjęte w zakresie leczenia bólu i skuteczności tego leczenia - gdy jest to konieczne. Sprawdź, jak to oceniać i wypełniać dokumentację medyczną.

Dokumenty

Czy dokumentacja psychologa jest dokumentacją medyczną

Istniejące unormowania, które odnoszą się do zagadnienia dokumentacji psychologicznej, są fragmentaryczne i często stawiają psychologa przed koniecznością samodzielnego decydowania o sposobie postępowania z dokumentacją czy sposobie ich udostępniania. Poznaj możliwe scenariusze.

Lekarz

Czy możesz zamazać wpisy korektorem w dokumentacji papierowej

Żaden z lekarzy nie powinien traktować wypełniania dokumentacji medycznej jako „zbędnej formalności”, bowiem chroni w przypadku pojawienia się komplikacji, za których wystąpienie może oskarżyć pacjent. Co zrobić w sytuacji błędnych wpisów w dokumentacji medycznej? Czy możesz użyć korektora i wprowadzić nowy wpis?

dokumenty, pisma

Jakie znaczenie może mieć adnotacja o czasie w dokumentacji medycznej

Odnotowanie czasu rozpoczęcia podejmowanych czynności medycznych jest niezwykle ważne. W razie ewentualnych zarzutów pacjentów wykażesz bowiem, że proces decyzyjny był właściwy i zgodny z aktualną wiedzą medyczną. Co powinno wynikać z dokumentacji medycznej?

Dokument

Karta zlecenia operacji - jak ją wypełnić

W Karcie zlecenia operacji wpisujesz m.in. rodzaj operacji. Możesz również wskazać, jaki jest cel i wynik zleconej operacji. Sprawdź, co jeszcze powinieneś wpisać w tej dokumentacji medycznej.

Okładka dokumentacja medyczna